Jan Olszewski

1930 - 2019

„Nie jestem w obowiązku, żeby się poddawać”
– ostatnie słowa