Najważniejszy ślub w historii Polski

Najważniejszy ślub w historii Polski

Dodano: 6
Jadwiga i Władysław pod krzyżem, obraz Tomasza Dolabelli. I połowa XVII w.
Jadwiga i Władysław pod krzyżem, obraz Tomasza Dolabelli. I połowa XVII w. Źródło: Wikimedia Commons
W całej historii Polski nie było ważniejszego ślubu. 635 lat temu przed ołtarzem stanęli Jadwiga Andegaweńska i Władysław Jagiełło, pieczętując tym samym związek Polski i Litwy.

13-letnia królowa Jadwiga i starszy od niej o co najmniej 10 lat wielki książę litewski Jagiełło pobrali się w katedrze na Wawelu. Ceremonia odbyła się 18 lutego 1386 roku, pół roku po unii w Krewie, która była właściwie zobowiązaniem przedślubnym Jagiełły wobec Królestwa Polskiego. Przyszły małżonek przyjechał do Polski jako poganin, więc w błyskawicznym tempie należało go wprowadzić do wspólnoty chrześcijańskiej.

Władysław Jagiełło

12 lutego Jagiełło triumfalnie wjechał do Krakowa, 15 lutego przyjął katolicyzm. Na ojca chrzestnego proszony był… wielki mistrz Krzyżaków, co trzeba uznać za pomysł pod względem politycznym wręcz znakomity. Wysłany do Malborka Dymitr z Goraja przywiózł jednak odmowę von Rottensteina, który powoływał się na nawał pracy i odległość. Wielki mistrz po prostu nie chciał został głównym świadkiem i czynnym uczestnikiem aktu pozbawiającego Zakon ideologicznej racji bytu – pisał Paweł Jasienica w swojej „Polsce Jagiellonów”.

Jadwiga była najmłodszą córką Ludwika Węgierskiego (króla Węgier w latach 1342–1382 i króla Polski w latach 1370–1382) oraz Elżbiety Bośniaczki.

Fragment obrazu Jana Matejki „Królowa Jadwiga i Dymitr z Goraja”, 1882 r., olej/tektura, 46 x 38 cm

Co ciekawe, Jadwiga była już raz zaręczona. Na męża wybrano jej Wilhelma Habsburga, który miał rządzić Węgrami. W planach Ludwika tron Polski miała objąć po jego śmierci starsza z córek – Maria, która poślubiona została przez Zygmunta Luksemburskiego. Jednak w 1382 roku, po śmierci Ludwika, możnowładcy małopolscy postanowili sprzeciwić się woli monarchy.

Zamiast Marii, wybrali 10-letnią wówczas Jadwigę. „Polscy panowie i prałaci byli nią tak ujęci, tak wielce i szczerze ją kochali, że zapominając prawie o swej męskiej godności, nie czuli żadnego wstydu czy poniżenia, iż są poddanymi tak wdzięcznej i cnotliwej damy - pisał Jan Długosz.

W rzeczywistości jednak panowie krakowscy uznali po prostu, że młodsza z sióstr, która była wciąż niezamężna, będzie lepiej odpowiadała ich politycznym planom. W ten sposób 16 października 1384 roku Jadwiga została koronowana na króla (!) Polski.

Jadwiga zmarła w 1399 roku w wieku 26 lat, nie urodziwszy mężowi potomka. Władysław Jagiełło żenił się jeszcze trzykrotnie.

Źródło: Paweł Jasienica "Polska Jagiellonów", Muzeum Historii Polski
 6
Czytaj także