Bohater, który zdradził
  • Tomasz StańczykAutor:Tomasz Stańczyk

Bohater, który zdradził

Dodano: 1
Ludwik Kalkstein
Ludwik Kalkstein Źródło: Wikimedia Commons
Ludwik Kalkstein był asem wywiadu Armii Krajowej i agentem gestapo. W obu wcieleniach miał wielkie sukcesy

Utrzymywał, że jest potomkiem Krystiana Ludwika Kalksteina, szlachcica z Prus Książęcych, zaangażowanego w spisek przeciw elektorowi Fryderykowi Wilhelmowi, który go kazał porwać z terenu Rzeczypospolitej i stracić w 1672 r. Nie ma jednak potwierdzenia w dokumentach, że Ludwik Kalkstein był potomkiem Krystiana Ludwika, co nie oznacza jednak, że nie należał do tej samej rodziny. Ludwik Kalkstein przekonywał w rozmowie z reporterem Krzysztofem Kąkolewskim, że został wychowywany zgodnie z tradycją jego rodu, w nienawiści do Prusaków – Niemców. Miało to tłumaczyć jego udział w wywiadzie Armii Krajowej.

Urodził się w 1920 r. w Warszawie, a w roku wybuchu drugiej wojny światowej ukończył gimnazjum. Według własnych słów walczył w kampanii wrześniowej jako ochotnik, po jej zakończeniu znalazł się w Wilnie, gdzie był członkiem polskiej konspiracji. Na początku 1940 r. wrócił do Warszawy. Spotkany kolega szkolny, pracujący w wywiadzie AK, skontaktował go ze swoim przełożonym. W ten sposób Kalkstein znalazł się w wywiadzie ofensywnym AK o kryptonimie Stragan i zorganizował tam grupę wywiadowczą „H”.

Artykuł został opublikowany w 3/2022 wydaniu miesięcznika Historia Do Rzeczy.

 1
Czytaj także