W rogatywkach na nieludzkiej ziemi

W rogatywkach na nieludzkiej ziemi

Dodano: 
Gen. Władysław Sikorski z inspekcją w 5. Dywizji Piechoty
Gen. Władysław Sikorski z inspekcją w 5. Dywizji Piechoty Źródło: Muzeum Wojska Polskiego
Michał Mackiewicz: Epopeja Armii Polskiej w ZSRS (1941–1942) jest niezwykle ciekawym epizodem w dziejach polskiego munduru wojskowego.

Artykuł 12. polsko-radzieckiej umowy wojskowej, podpisanej 14 sierpnia 1941 r., stanowił: „Uzbrojenie, ekwipunek, umundurowanie, sprzęt motorowy itd. będą dostarczane, w miarę możności przez: a) Rząd ZSRR z jego własnych zasobów; b) Rząd Rzeczypospolitej Polskiej z dostaw przyznawanych na podstawie Lend and Lease Bill. W tym ostatnim wypadku Rząd ZSRR okaże możliwą pomoc w transporcie”. Pomoc ta pozostawiała jednak wiele do życzenia.

Artykuł został opublikowany w 3/2022 wydaniu miesięcznika Historia Do Rzeczy.

 0
Czytaj także