Czerwony rektor zostanie uhonorowany?

Czerwony rektor zostanie uhonorowany?

Dodano:   /  Zmieniono: 2
W czwartek 15 maja Rada Miasta Lublin rozpatrywać będzie wniosek o nadanie skwerowi w miasteczku akademickim UMCS imienia prof. Grzegorza Leopolda Seidlera. Profesor prawa i rektor lubelskiej uczelni z lat 1959-1969, przez 40 lat był prominentnym członkiem PZPR.

Prof. Grzegorz Leopold Seidler wspierał obóz władzy zarówno przed 1956 r. jak i później. Przez wiele lat był m.in członkiem egzekutywy lubelskiego KW PZPR, a także członkiem Komisji Nauki Komitetu Centralnego PZPR. Jako reprezentant partii zasiadał najpierw w Miejskiej Radzie Narodowej w Lublinie, później również w Wojewódzkiej. Był jednym z aktywnych działaczy partyjnych na Uniwersytecie Marii-Curie Skłodowskiej.

W latach 80., w okresie rozprawy ze społeczeństwem i NSZZ "Solidarność", opowiedział się jednoznacznie po stronie komunistycznych władz.

Z dokumentów IPN wynika, że wielokrotnie udzielał pomocy Organom Bezpieczeństwa, do których był ustosunkowany bardzo przychylnie. W styczniu 1961 r. otrzymał paszport na dwa lata jako stały delegat Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego za granicą. W notatce na jego temat, sporządzonej przez SB zapisano, że w tym okresie był wykorzystywany jako Kontakt Operacyjny.

Będzie to trzecia próba przeforsowania projektu uhonorowania prof. Grzegorza L. Seidlera. W maju 2012 roku nie zyskał większości wniosek obywatelski zgłoszony przez SLD. W październiku 2013 roku został odrzucony projekt uchwały wspierany przez radnych PO. Tym razem wniosek o nazwanie lubelskiego skweru imieniem komunistycznego aktywisty złożyły władze UMCS.

DJ/ipn

 2
Czytaj także