Zakon Krzyżacki. Co wiesz o Krzyżakach? Sprawdź!

Idea wypraw krzyżowych narodziła się na synodzie w Clermont w 1095 roku. Pomysłodawcą był ówczesny papież Urban II. Niedługo później zaczęły powstawać pierwsze zakony rycerskie, których celem było odzyskanie Jerozolimy z rąk muzułmanów. Jednym z takich zakonów byli Krzyżacy.
Twój wynik:

1 / 12 W którym roku Zakon Krzyżacki pojawił się na ziemiach polskich?

W którym roku Zakon Krzyżacki pojawił się na ziemiach polskich?
Źródło: Biblioteka Narodowa
W 1410 roku
W 1226 roku
W 1331 roku

2 / 12 Za czyją namową (prawdopodobnie) Konrad Mazowiecki zdecydował o sprowadzeniu Krzyżaków do Polski?

Za czyją namową (prawdopodobnie) Konrad Mazowiecki zdecydował o sprowadzeniu Krzyżaków do Polski?
Źródło: Wikimedia Commons
Jadwigi Śląskiej, żony Henryka Brodatego
Agafii, swojej żony
Leszka Białego, ówczesnego księcia krakowskiego i swego brata

3 / 12 Jak brzmi pełna nazwa Zakonu Krzyżackiego?

Jak brzmi pełna nazwa Zakonu Krzyżackiego?
Źródło: Pixabay
Niemiecki Zakon Rycerzy Najświętszej Maryi Panny
Zakon Szpitalników Najświętszej Marii Panny w Jerozolimie
Zakon Szpitala Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego w Jerozolimie

4 / 12 W którym roku odbył się synod w Clermont?

W którym roku odbył się synod w Clermont?
Źródło: Wikimedia Commons
W 1125 roku
W 1095 roku
W 1005 roku

5 / 12 Czy Krzyżacy brali udział w pierwszej krucjacie?

Czy Krzyżacy brali udział w pierwszej krucjacie?
Źródło: Wikimedia Commons
Tak
Nie

6 / 12 W którym roku powstał Zakon Krzyżacki?

W którym roku powstał Zakon Krzyżacki?
Źródło: Pixabay
W 1190 roku
W 1200 roku
W 1226 roku

7 / 12 Kto był ostatnim wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego przed sekularyzacją w 1525 roku?

Kto był ostatnim wielkim mistrzem Zakonu Krzyżackiego przed sekularyzacją w 1525 roku?
Źródło: Wikimedia Commons
Albrecht Hohenzollern
Ulrich von Jungingen
Winrich von Kniprode

8 / 12 Kto dowodził wojskami polskimi w czasie stoczonej z Krzyżakami bitwy pod Płowcami?

Kto dowodził wojskami polskimi w czasie stoczonej z Krzyżakami bitwy pod Płowcami?
Źródło: Wikimedia Commons
Władysław Jagiełło
Władysław Łokietek
Konrad Mazowiecki

9 / 12 Jak brzmiała dewiza Zakonu Krzyżackiego?

Jak brzmiała dewiza Zakonu Krzyżackiego?
Źródło: Pixabay
"Zdobyć, podbić, utrzymać"
"Uzdrowić, walczyć, zwyciężyć"
"Pomagać, leczyć i bronić"

10 / 12 Kiedy rozegrała się bitwa pod Koronowem pomiędzy wojskami polskimi i krzyżackimi?

Kiedy rozegrała się bitwa pod Koronowem pomiędzy wojskami polskimi i krzyżackimi?
Źródło: pomorska.pl
10 października 1410 roku
12 lipca 1410 roku
10 maja 1410 roku

11 / 12 Jakie miasto było stolicą Państwa Krzyżackiego w latach 1309–1457?

Jakie miasto było stolicą Państwa Krzyżackiego w latach 1309–1457?
Źródło: Pixabay
Królewiec
Frombork
Malbork

12 / 12 Jaką nazwę przyjęło państwo powstałe po sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego?

Jaką nazwę przyjęło państwo powstałe po sekularyzacji Zakonu Krzyżackiego?
Źródło: Wikimedia Commons
Prusy Książęce
Prusy Warmińskie
Prusy Królewskie

Zobacz inne quizy