Kozacy zaporoscy: fakty i legendy. Sprawdź, co o nich wiesz

Historia Kozaków zaporoskich to ważna część ukraińskich dziejów. Do Kozaczyzny można znaleźć odwołanie nawet w hymnie Ukrainy.
Twój wynik:

1 / 12 Nad jaką rzeką leżała Sicz Zaporoska?

Nad jaką rzeką leżała Sicz Zaporoska?
Źródło: Wikimedia Commons
Dunajem
Dnieprem
Dniestrem

2 / 12 Kim byli Kozacy rejestrowi?

Kim byli Kozacy rejestrowi?
Źródło: Wikimedia Commons
Kozacy, którzy pobierali żołd od Rzeczpospolitej
Kozacy, którzy mieli dokument potwierdzający, że są Kozakami
Kozacy, którzy mieszkali na Chortycy

3 / 12 Jak nazywała się twierdza turecka zdobyta przez Kozaków w 1616 roku? Jeden z największych ich sukcesów

Jak nazywała się twierdza turecka zdobyta przez Kozaków w 1616 roku? Jeden z największych ich sukcesów
Źródło: Wikimedia Commons
Adrianopol
Konstantynopol
Kaffa

4 / 12 Jak nazywało się zebranie, w czasie którego podejmowano najważniejsze decyzje?

Jak nazywało się zebranie, w czasie którego podejmowano najważniejsze decyzje?
Źródło: Wikimedia Commons
Starszyzna
Hetmanat
Rada kozacka

5 / 12 Jak nazywała się kozacka łódź bojowa?

Jak nazywała się kozacka łódź bojowa?
Źródło: Wikimedia Commons
Drakkar
Czajka
Tratwa

6 / 12 Jak nazywał się kozacki hetman, dowódca w czasie bitwy po Chocimiem w 1621 roku?

Jak nazywał się kozacki hetman, dowódca w czasie bitwy po Chocimiem w 1621 roku?
Źródło: Wikimedia Commons
Krzysztof Kosiński
Piotr Konaszewicz-Sahajdaczny
Dymitr Barabasz

7 / 12 Jaką nazwę nosi taniec ukraiński oraz sztuka walki, która wywodzi się z tradycji kozackiej?

Jaką nazwę nosi taniec ukraiński oraz sztuka walki, która wywodzi się z tradycji kozackiej?
Źródło: Wikimedia Commons
Polka
Hopak
Horon

8 / 12 W którym roku Sicz Zaporoska, decyzją Katarzyny II, została oficjalnie zlikwidowana?

W którym roku Sicz Zaporoska, decyzją Katarzyny II, została oficjalnie zlikwidowana?
Źródło: Wikimedia Commons
1772
1775
1795

9 / 12 Kto był hetmanem w czasie, kiedy Kozacy wystosowali swój słynny list do tureckiego sułtana?

Kto był hetmanem w czasie, kiedy Kozacy wystosowali swój słynny list do tureckiego sułtana?
Źródło: Wikimedia Commons
Iwan Sirko
Seweryn Nalewajko
Bohdan Chmielnicki

10 / 12 Jak nazywa się największa wyspa na Dnieprze, dawna siedziba Siczy Zaporoskiej?

Jak nazywa się największa wyspa na Dnieprze, dawna siedziba Siczy Zaporoskiej?
Źródło: Wikimedia Commons
Zaporoże
Chortyca
Dnipro

11 / 12 Jak nazywał się hetman kozacki, który jako pierwszy zbuntował się przeciwko Rzeczpospolitej?

Jak nazywał się hetman kozacki, który jako pierwszy zbuntował się przeciwko Rzeczpospolitej?
Źródło: Wikimedia Commons
Bohdan Chmielnicki
Iwan Sirko
Krzysztof Kosiński

12 / 12 Gdzie została podpisana ugoda pomiędzy Bohdanem Chmielnickim a Rosją?

Gdzie została podpisana ugoda pomiędzy Bohdanem Chmielnickim a Rosją?
Źródło: Wikimedia Commons
W Perejasławiu
W Białej Cerkwi
W Kijowie

Zobacz inne quizy