Historia Ukrainy w pigułce. Sprawdzisz swoją wiedzę?

O Ukrainie, co zrozumiałe, jest szczególnie głośno od kilku tygodni. Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy na temat dziejów naszego sąsiada.
Twój wynik:

1 / 15 Kim byli pierwsi władcy Rusi Kijowskiej?

Kim byli pierwsi władcy Rusi Kijowskiej?
Źródło: Wikimedia Commons
Normanami
Rusinami
Polakami

2 / 15 W którym roku Włodzimierz Wielki przyjął chrzest?

W którym roku Włodzimierz Wielki przyjął chrzest?
Źródło: Wikimedia Commons
955
988
1018

3 / 15 W którym roku miała miejsce wielka wyprawa wojenna Mongołów na Ruś, w czasie której zniszczono m.in. Kijów?

W którym roku miała miejsce wielka wyprawa wojenna Mongołów na Ruś, w czasie której zniszczono m.in. Kijów?
Źródło: Wikimedia Commons
1120
1240
1350

4 / 15 Z którym władcą Rusi prowadził wojnę Bolesław Chrobry (tzw. wyprawa kijowska)?

Z którym władcą Rusi prowadził wojnę Bolesław Chrobry (tzw. wyprawa kijowska)?
Z Jarosławem Mądrym
Z Olgą Kijowską
Z Włodzimierzem Wielkim

5 / 15 Który polski władca przyłączył Ruś Halicko-Włodzimierską do Korony?

Który polski władca przyłączył Ruś Halicko-Włodzimierską do Korony?
Źródło: Pixabay
Władysław Jagiełło
Jadwiga Andegaweńska
Kazimierz Wielki

6 / 15 Jak nazywał się przywódca największego powstania kozackiego wymierzonego przeciwko Rzeczpospolitej?

Jak nazywał się przywódca największego powstania kozackiego wymierzonego przeciwko Rzeczpospolitej?
Źródło: Wikimedia Commons
Paweł Pawluk
Iwan Sirko
Bohdan Chmielnicki

7 / 15 Gdzie została zawarta umowa między Rzecząpospolitą a Kozackim Wojskiem Zaporoskim, która ustanawiała Księstwo Ruskie trzecim równoprawnym członem Rzeczypospolitej (obok Korony i Litwy).

Gdzie została zawarta umowa między Rzecząpospolitą a Kozackim Wojskiem Zaporoskim, która ustanawiała Księstwo Ruskie trzecim równoprawnym członem Rzeczypospolitej (obok Korony i Litwy).
Źródło: Wikimedia Commons
W Hadziaczu
W Perejesławiu
W Białej Cerkwi

8 / 15 Kim był Taras Szewczenko?

Kim był Taras Szewczenko?
Pisarzem
Rzeźbiarzem
Politykiem

9 / 15 Jak nazywa się ukraiński działacz polityczny, twórca ideologii przyjętej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów?

Jak nazywa się ukraiński działacz polityczny, twórca ideologii przyjętej przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów?
Źródło: Wikimedia Commons
Łeonid Mowczan
Mykoła Wysznia
Dmytro Doncow

10 / 15 Jaką nazwę przyjęło niepodległe państwo ukraińskie powstałe po upadku caratu w Rosji? Na jego czele stał Symon Petlura.

Jaką nazwę przyjęło niepodległe państwo ukraińskie powstałe po upadku caratu w Rosji? Na jego czele stał Symon Petlura.
Źródło: Wikimedia Commons
Republika Ukraińska
Ukraińska Republika Ludowa
Zakarpacka Republika Ukraińska

11 / 15 W jakich latach miał miejsce Hołodomor (wielki głód)?

W jakich latach miał miejsce Hołodomor (wielki głód)?
Źródło: Wikimedia Commons
1919-1920
1932-1933
1945-1946

12 / 15 W którym roku Ukraina odzyskała niezależność od ZSRS?

W którym roku Ukraina odzyskała niezależność od ZSRS?
Źródło: Wikimedia Commons
1981
1989
1991

13 / 15 Kto został pierwszym prezydentem Ukrainy w 1991 roku?

Kto został pierwszym prezydentem Ukrainy w 1991 roku?
Źródło: Wikimedia Commons
Łeonid Krawczuk
Łeonid Kuczma
Petro Poroszenko

14 / 15 Kto został prezydentem Ukrainy po protestach "pomarańczowej rewolucji"?

Kto został prezydentem Ukrainy po protestach "pomarańczowej rewolucji"?
Źródło: Wikimedia Commons
Wiktor Janukowycz
Wiktor Juszczenko
Julia Timoszenko

15 / 15 W którym roku prezydentem został Wołodymyr Zełenski?

W którym roku prezydentem został Wołodymyr Zełenski?
Źródło: Facebook
2017
2019
2021

Zobacz inne quizy