Imperium zła. Jak dobrze znasz historię Związku Sowieckiego?

Historia Związku Sowieckiego zaczyna się wraz z rewolucją październikową i zdobyciem władzy przez bolszewików. Komuniści sprawowali władzę w Rosji, a później w całym bloku wschodnim - do 1991 roku.
Twój wynik:

1 / 15 Służby którego państwa pomogły Leninowi wrócić do Rosji w 1917 roku?

Służby którego państwa pomogły Leninowi wrócić do Rosji w 1917 roku?
Źródło: TVP1
Polski
Niemiec
Austro-Węgier

2 / 15 Co stało się z panującą wcześniej rodziną carską, kiedy bolszewicy przejęli władzę w Rosji?

Co stało się z panującą wcześniej rodziną carską, kiedy bolszewicy przejęli władzę w Rosji?
Źródło: Wikimedia Commons
Zostali zamordowani
Uciekli z Rosji
Zostali osadzeni w obozie na Syberii

3 / 15 W którym roku Rosja bolszewicka przyjęła nazwę "Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich"?

W którym roku Rosja bolszewicka przyjęła nazwę "Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich"?
Źródło: Pixabay
1917
1919
1922

4 / 15 Co to takiego hołodomor?

Co to takiego hołodomor?
Źródło: Wikimedia Commons
Wielka czystka
Wielki głód
Wielka terror

5 / 15 Jak nazywał się człowiek Stalina odpowiedzialny za wielką czystkę?

Jak nazywał się człowiek Stalina odpowiedzialny za wielką czystkę?
Źródło: Wikimedia Commons
Siergiej Kirow
Feliks Dzierżyński
Nikołaj Jeżow

6 / 15 Jak w historiografii sowieckiej określa się walki na froncie wschodnim?

Jak w historiografii sowieckiej określa się walki na froncie wschodnim?
Źródło: Wikimedia Commons
Wielka Wojna Sowiecka
Wielka Wojna Ojczyźniana
Wielki Tryumf Socjalizmu

7 / 15 W którym roku zmarł Józef Stalin?

W którym roku zmarł Józef Stalin?
Źródło: Wikimedia Commons
1950
1951
1953

8 / 15 Który kraj NIE znalazł się w sowieckiej strefie wpływów po II wojnie światowej?

Który kraj NIE znalazł się w sowieckiej strefie wpływów po II wojnie światowej?
Źródło: PAP
Austria
Bułgaria
Czechy

9 / 15 O czym mówiła doktryna Breżniewa?

O czym mówiła doktryna Breżniewa?
Źródło: Wikimedia Commons
ZSRS może interweniować w krajach Układu Warszawskiego
ZSRS będzie przeciwstawiać się polityce imperialnej USA
ZSRS będzie rozszerzać swoją strefę wpływów na Zachodzie

10 / 15 Które kraje wybrały, wbrew Moskwie, "własną drogę do socjalizmu"?

Które kraje wybrały, wbrew Moskwie, "własną drogę do socjalizmu"?
Źródło: Pixabay
Polska, NRD
Bułgaria, Czechy
Albania, Jugosławia

11 / 15 Kto został przywódcą ZSRS po śmierci L. Breżniewa?

Kto został przywódcą ZSRS po śmierci L. Breżniewa?
Źródło: Pixabay
Jurij Andropow
Andriej Gromyko
Konstantin Czernienko

12 / 15 W planach ewentualnej inwazji ZSRS na Zachód, jaki kraj miał zostać podbity przez wojska PRL?

W planach ewentualnej inwazji ZSRS na Zachód, jaki kraj miał zostać podbity przez wojska PRL?
Źródło: Wikimedia Commons
Francja
Dania
Belgia

13 / 15 W którym roku Związek Sowiecki wkroczył do Afganistanu?

W którym roku Związek Sowiecki wkroczył do Afganistanu?
Źródło: Wikimedia Commons
1975
1979
1982

14 / 15 Czy Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka była członkiem ONZ (odrębnym od ZSRS)?

Czy Ukraińska Socjalistyczna Republika Radziecka była członkiem ONZ (odrębnym od ZSRS)?
Źródło: Wikimedia Commons
Tak
Nie

15 / 15 Jakie państwa były sygnatariuszami porozumienia białowieskiego?

Jakie państwa były sygnatariuszami porozumienia białowieskiego?
Źródło: Wikimedia Commons
Rosja, Ukraina, Białoruś
Rosja, Polska, Białoruś
Białoruś, Polska, Litwa

Zobacz inne quizy