Najsłynniejsi polscy dowódcy II wojny światowej.
Co o nich wiesz?

Twój wynik:

1 / 12 Jak nazywał się polski generał dowodzący 2. Korpusem Polskim pod Monte Cassino?

Jak nazywał się polski generał dowodzący 2. Korpusem Polskim pod Monte Cassino?
Źródło: Wikimedia Commons
Władysław Sikorski
Stanisław Kopański
Władysław Anders

2 / 12 Kto był ostatnim komendantem Armii Krajowej?

Kto był ostatnim komendantem Armii Krajowej?
Źródło: NAC
Emil Fieldorf
Leopold Okulicki
Tadeusz Komorowski

3 / 12 Jak nazywała się operacja, którą dowodził gen. Montgomery, w której brali udział także Polacy pod dowództwem gen. Stanisława Sosabowskiego?

Jak nazywała się operacja, którą dowodził gen. Montgomery, w której brali udział także Polacy pod dowództwem gen. Stanisława Sosabowskiego?
Źródło: Wikimedia Commons
Dynamo
Market Garden
Torch

4 / 12 Jak nazywała się jednostka, którą dowodził generał Sosabowski?

Jak nazywała się jednostka, którą dowodził generał Sosabowski?
Źródło: Wikimedia Commons
Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich
1. Dywizja pancerna
1. Samodzielna Brygada Spadochronowa

5 / 12 Jak nazywał się generał dowodzący obroną Warszawy we wrześniu 1939 roku?

Jak nazywał się generał dowodzący obroną Warszawy we wrześniu 1939 roku?
Źródło: Wikimedia Commons
Walerian Czuma
Kazimierz Sosnkowski
Tadeusz Kutrzeba

6 / 12 Na czele której organizacji stanął generał Emil Fieldorf ps. "Nil"?

Na czele której organizacji stanął generał Emil Fieldorf ps. "Nil"?
Źródło: Wikimedia Commons
Narodowe Siły Zbrojne
Wolność i Niezawisłość
NIE

7 / 12 Która bitwa, w czasie której dowodził kpt Władysław Raginis, nazywana jest "polskimi Termopilami"?

Która bitwa, w czasie której dowodził kpt Władysław Raginis, nazywana jest "polskimi Termopilami"?
Źródło: Wikimedia Commons
Bitwa pod Wizną
Bitwa pod Mokrą
Bitwa nad Bzurą

8 / 12 Który z poniższych dowódców NIE był komendantem ZWZ/AK?

Który z poniższych dowódców NIE był komendantem ZWZ/AK?
Kazimierz Sosnkowski
Zygmunt Bohusz-Szyszko
Stefan Rowecki

9 / 12 Jak nazywał się dowódca Brygady Świętokrzyskiej?

Jak nazywał się dowódca Brygady Świętokrzyskiej?
Źródło: Wikimedia Commons
Antoni Szacki
Zygmunt Łupaszka
Franciszek Niepokólczycki

10 / 12 "Szczury Tobruku", jak nazwano polskich żołnierzy broniących Tobruku przed Niemcami, walczyli pod komendą:

"Szczury Tobruku", jak nazwano polskich żołnierzy broniących Tobruku przed Niemcami, walczyli pod komendą:
Władysława Andersa
Stanisława Kopańskiego
Tadeusza Komorowskiego

11 / 12 Największa bitwa wojny obronnej (pod dowództwem Tadeusza Kutrzeby i Władysława Bortnowskiego) z września 1939 roku odbyła się:

Największa bitwa wojny obronnej (pod dowództwem Tadeusza Kutrzeby i Władysława Bortnowskiego) z września 1939 roku odbyła się:
Źródło: Wikimedia Commons
Pod Jaworowem
Pod Kockiem
Nad Bzurą

12 / 12 Który polski generał, razem z 1. Dywizją Pancerną, wyzwolił liczne miejscowości w Belgii i Holandii?

Który polski generał, razem z 1. Dywizją Pancerną, wyzwolił liczne miejscowości w Belgii i Holandii?
Źródło: Wikimedia Commons
Stanisław Kopański
Stanisław Maczek
Władysław Anders