QUIZ: Polskie konstytucje. Czy wiesz, ile ich było?

Obowiązującą aktualnie ustawą zasadniczą jest konstytucja uchwalona w roku 1997. Czy była to pierwsza konstytucja przyjęta w XX wieku? Jaka konstytucja obowiązywała w 20-leciu międzywojennym? Sprawdź, jak dobrze znasz historię polskich konstytucji.
Twój wynik:

1 / 12 Konstytucja 3 Maja była pierwszą konstytucją w Europie. Którą z kolei była na świecie?

Konstytucja 3 Maja była pierwszą konstytucją w Europie. Którą z kolei była na świecie?
Źródło: Leszek Lubicki
Pierwszą
Drugą
Trzecią
Drugą. Pierwszą konstytucją na świecie była konstytucja amerykańska z 1787 roku.

2 / 12 Jaki ustrój wprowadzała Konstytucja 3 Maja?

Jaki ustrój wprowadzała Konstytucja 3 Maja?
Monarchię
Monarchię parlamentarną
Ustrój parlamentarno-gabinetowy

3 / 12 Kto nadał konstytucję Księstwu Warszawskiemu powołanemu do życia w 1807 roku?

Kto nadał konstytucję Księstwu Warszawskiemu powołanemu do życia w 1807 roku?
Źródło: Wikimedia Commons
Car Aleksander I
Adam Jerzy Czartoryski
Napoleon Bonaparte
19 lipca 1807 roku, podczas audiencji w Dreźnie, podyktował ją Napoleon Bonaparte.

4 / 12 W którym roku zniesiona została konstytucja Królestwa Polskiego nadana w 1815 roku przez cara Aleksandra I?

W którym roku zniesiona została konstytucja Królestwa Polskiego nadana w 1815 roku przez cara Aleksandra I?
Źródło: Wikimedia Commons
W 1832 roku, po powstaniu listopadowym
W 1864 roku, po powstaniu styczniowym
Nie została zniesiona - obowiązywała do 1917 roku
Konstytucja Królestwa Polskiego obowiązywała do 26 lutego 1832 roku, kiedy to car Mikołaj I wprowadził w jej miejsce Statut Organiczny dla Królestwa Polskiego.

5 / 12 Co mówiła konstytucja Królestwa Polskiego w kwestii zależności Polski od Rosji?

Co mówiła konstytucja Królestwa Polskiego w kwestii zależności Polski od Rosji?
Źródło: Wikimedia Commons
Przyłączała Królestwo Polskie do Rosji
Łączyła obydwa kraje unią realną
Łączyła obydwa kraje unią personalną
Car Rosji był jednocześnie królem Polski. Konstytucja dawała pewną odrębność od Rosji - wolny parlament, narodowe wojsko, aparat państwowy, prawo i sądownictwo.

6 / 12 Ile tzw. Małych konstytucji uchwalono w XX wieku?

Ile tzw. Małych konstytucji uchwalono w XX wieku?
Źródło: PAP
Żadnej
Trzy
Pięć
W roku 1919, 1947 i 1992.

7 / 12 Pierwszą konstytucją II RP była konstytucja marcowa. Kiedy ją uchwalono?

Pierwszą konstytucją II RP była konstytucja marcowa. Kiedy ją uchwalono?
Źródło: Zamek Królewski w Warszawie
w 1919 roku
w 1920 roku
w 1921 roku

8 / 12 Konstytucja marcowa wprowadzała parlamentarno-gabinetowy system rządów. Jaki system wprowadzała kolejna konstytucja z czasów II RP - konstytucja kwietniowa?

Konstytucja marcowa wprowadzała parlamentarno-gabinetowy system rządów. Jaki system wprowadzała kolejna konstytucja z czasów II RP - konstytucja kwietniowa?
Źródło: Wikimedia Commons
Prezydencki
Parlamentarno-prezydencki
Parlamentarny

9 / 12 Na konstytucji jakiego państwa wzorowana była Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 roku?

Na konstytucji jakiego państwa wzorowana była Konstytucja Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej z 1952 roku?
Źródło: Wikimedia Commons
Niemieckiej Republiki Demokratycznej
Bułgarii
Związku Sowieckiego

10 / 12 Jakie poprawki dodano do konstytucji PRL 10 lutego 1976 roku?

Jakie poprawki dodano do konstytucji PRL 10 lutego 1976 roku?
Źródło: Pixabay
Zapis o przewodniej roli PZPR i przyjaźni z ZSRS
Zapis o nadrzędności prawa sowieckiego nad prawem PRL
Zapis mówiący o tym, że głową państwa jest Prezydent

11 / 12 Kiedy wprowadzono na nowo urząd prezydenta?

Kiedy wprowadzono na nowo urząd prezydenta?
Źródło: PAP
W 1976 roku poprawką do konstytucji z 1952 roku
Nowelą kwietniową z 1989 roku
Małą Konstytucją z 1992 roku

12 / 12 Kiedy uchwalona została aktualnie obowiązująca Konstytucja RP?

Kiedy uchwalona została aktualnie obowiązująca Konstytucja RP?
Źródło: PAP
3 maja 1993 roku
2 kwietnia 1997 roku
30 czerwca 1999 roku

Zobacz inne quizy