Symbole Polski. Sprawdź, co o nich wiesz!

Hymn, godło, flaga to polskie symbole narodowe. Czy wiesz o nich wszystko? Zachęcamy do sprawdzenia swojej wiedzy na temat polskich symboli narodowych!
Twój wynik:

1 / 10 Kto jest autorem słów "Mazurka Dąbrowskiego"?

Kto jest autorem słów "Mazurka Dąbrowskiego"?
Źródło: Pixabay
Józef Wybicki
Jan Henryk Dąbrowski
Jarosław Dąbrowski

2 / 10 Który gatunek ptaka jest najczęściej wskazywany jako ten, który umieszczony jest w godle Polski?

Który gatunek ptaka jest najczęściej wskazywany jako ten, który umieszczony jest w godle Polski?
Źródło: PAP
Orzeł przedni
Bielik
Orzeł stepowy

3 / 10 W jakiej legendzie mowa jest o orle, który stał się symbolem Polski?

W jakiej legendzie mowa jest o orle, który stał się symbolem Polski?
Źródło: Pixabay
O Wandzie
O Lechu, Czechu i Rusie
O Bazyliszku

4 / 10 Pod jakim tytułem powstała pieśń będąca obecnie hymnem Polski?

Pod jakim tytułem powstała pieśń będąca obecnie hymnem Polski?
Źródło: Wikimedia Commons
Mazurek Dąbrowskiego
Marsz, marsz Dąbrowski
Pieśń Legionów Polskich we Włoszech

5 / 10 Za najstarsze udokumentowane użycie orła jako polskiego godła uznaje się:

Za najstarsze udokumentowane użycie orła jako polskiego godła uznaje się:
Źródło: Flickr / Kancelaria Premiera / Domena Publiczna
Pieczęć Przemysła II
Chorągiew Zygmunta III Wazy
Orła na czerwonym tle z modlitewnika Anny Jagiellonki

6 / 10 Kiedy po raz pierwszy polskie barwy narodowe zostały uregulowane prawnie?

Kiedy po raz pierwszy polskie barwy narodowe zostały uregulowane prawnie?
Źródło: Wikimedia Commons
w 1831 roku
w 1946 roku
w 1919 roku
7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego obradujący podczas powstania listopadowego, na wniosek posła Walentego Zwierkowskiego uznał biel i czerwień za barwy narodowe.

7 / 10 Co znajdowało się w herbie używanym podczas powstania styczniowego?

Co znajdowało się w herbie używanym podczas powstania styczniowego?
Źródło: Wikimedia Commons
Orzeł Biały
Orzeł Biały i litewska Pogoń
Orzeł Biały, litewska Pogoń i symbolizujący ziemie ukraińskie (ruskie) Michał Archanioł

8 / 10 Ile zwrotek miała oryginalnie "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech" napisana przez Wybickiego? (obecnie oficjalny hymn ma 4 zwrotki).

Ile zwrotek miała oryginalnie "Pieśń Legionów Polskich we Włoszech" napisana przez Wybickiego? (obecnie oficjalny hymn ma 4 zwrotki).
Źródło: Wikimedia Commons
6
8
10
"Brakujące" zwrotki to: "Niemiec, Moskal nie osiędzie, gdy jąwszy pałasza, hasłem wszystkich zgoda będzie i ojczyzna nasza." oraz "Na to wszystkich jedne głosy: „Dosyć tej niewoli mamy Racławickie Kosy, Kościuszkę, Bóg pozwoli”.

9 / 10 Czy flagę Polski można wieszać w formie pionowej?

Czy flagę Polski można wieszać w formie pionowej?
Źródło: Pixabay
Tak
Nie
Dopuszcza się wieszanie flagi w formie pionowej wstęgi: wówczas barwa biała powinna znajdować się po lewej stronie (widok z przodu).

10 / 10 W jakich latach orzeł w polskim godle nie miał korony?

W jakich latach orzeł w polskim godle nie miał korony?
Źródło: Obraz Arek Socha z Pixabay
1807-1815
1919-1927
1952-1990

Zobacz inne quizy