Niepodległa! Jak Polska odzyskała niepodległość?

"Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało." - pisał Jędrzej Moraczewski.
Twój wynik:

1 / 16 Kto utworzył Polską Partię Socjalno-Demokratyczną (PPSD) w 1890 roku?

Kto utworzył Polską Partię Socjalno-Demokratyczną (PPSD) w 1890 roku?
Źródło: Wikimedia Commons
Józef Piłsudski
Ignacy Daszyński
Władysław Grabski

2 / 16 Który duchowny wszedł w skład Rady Regencyjnej?

Który duchowny wszedł w skład Rady Regencyjnej?
Źródło: Wikimedia Commons
Aleksander Kakowski
August Hlond
Stefan Wyszyński

3 / 16 Z kim związane stronnictwo powszechnie nazywano Endecją?

Z kim związane stronnictwo powszechnie nazywano Endecją?
Źródło: Wikimedia Commons
Z Romanem Dmowskim
Z Wincentym Witosem
Z Jędrzejem Moraczewskim

4 / 16 Gdzie siedzibę miał Komitet Narodowy Polski?

Gdzie siedzibę miał Komitet Narodowy Polski?
Źródło: Wikimedia Commons
W Londynie
W Genewie
W Paryżu

5 / 16 W którym zaborze powstał Związek Walki Czynnej?

W którym zaborze powstał Związek Walki Czynnej?
Źródło: Wikimedia Commons
Pruskim
Rosyjskim
Austriackim

6 / 16 Skąd do pierwszego boju wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa?

Skąd do pierwszego boju wyruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa?
Źródło: NAC
Z Tarnowa
Z Nowego Sącza
Z Krakowa

7 / 16 Kto wydał Akt 5 listopada?

Kto wydał Akt 5 listopada?
Źródło: Wikimedia Commons
Car Rosji
Władze Prus i Austrii
Józef Piłsudski

8 / 16 Która Brygada Legionów złożyła przysięgę podczas tzw. kryzysu przysięgowego?

Która Brygada Legionów złożyła przysięgę podczas tzw. kryzysu przysięgowego?
Źródło: Wikimedia Commons
I
II
III

9 / 16 Kto dowodził polską, tzw. Błękitną Armią we Francji?

Kto dowodził polską, tzw. Błękitną Armią we Francji?
Źródło: Wikimedia Commons
Józef Haller
Kazimierz Sosnkowski
Władysław Sikorski

10 / 16 Który z wymienionych polityków NIE brał udziału w konferencji pokojowej w Paryżu?

Który z wymienionych polityków NIE brał udziału w konferencji pokojowej w Paryżu?
Źródło: Wikimedia Commons
Roman Dmowski
Ignacy Jan Paderewski
Józef Piłsudski

11 / 16 Którego dnia Józef Piłsudski powrócił do Polski po uwolnieniu przez Niemców?

Którego dnia Józef Piłsudski powrócił do Polski po uwolnieniu przez Niemców?
Źródło: fot. NAC
10 listopada 1918
11 listopada 1918
13 listopada 1918

12 / 16 Który prezydent USA w swoim orędziu pisał, że warunkiem światowego pokoju jest m.in. to, że Polska musi odzyskać niepodległość?

Który prezydent USA w swoim orędziu pisał, że warunkiem światowego pokoju jest m.in. to, że Polska musi odzyskać niepodległość?
Źródło: Pixabay
Theodore Roosevelt
Woodrow Wilson
Herbert Hoover

13 / 16 Jaką nazwę przyjęło quasi-państewko powstałe w drugiej połowie 1918 roku na Podhalu?

Jaką nazwę przyjęło quasi-państewko powstałe w drugiej połowie 1918 roku na Podhalu?
Źródło: Materiały producenta
Rzeczpospolita Zakopiańska
Polska Podhalańska
Republika Góralska

14 / 16 Gdzie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej?

Gdzie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej?
Źródło: Wikimedia Commons
W Warszawie
W Lublinie
W Poznaniu

15 / 16 Najsłynniejszym śląskim działaczem niepodległościowym jest:

Najsłynniejszym śląskim działaczem niepodległościowym jest:
Źródło: Wikimedia Commons
Wincenty Witos
Wojciech Korfanty
Antoni Ponikowski

16 / 16 Co wydarzyło się 11 listopada 1918 roku?

Co wydarzyło się 11 listopada 1918 roku?
Źródło: Wikimedia Commons
Józef Piłsudski został Marszałkiem Polski
Odbyły się pierwsze wybory do polskiego Sejmu
Rada Regencyjna przekazała władzę zwierzchnią nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu

Zobacz inne quizy