QUIZ: Wielkie odkrycia geograficzne. Czy wiesz, co odkryli najwięksi podróżnicy?

Epoka wielkich odkryć geograficznych rozpoczęła się wraz z odkryciem Ameryki przez Krzysztofa Kolumba. Czy wiesz, kiedy wyruszył w swoją podróż i co tak naprawdę zamierzał odnaleźć? Czy znasz innych wielkich podróżników i ich osiągnięcia? Sprawdź!
Twój wynik:

1 / 15 Krzysztof Kolumb wypłynął w swą podróż na trzech statkach. Były to: Santa Maria, Pinta i...?

Kinga
Nina
Alexandra

2 / 15 W którym roku Marco Polo dotarł do Chin na dwór wielkiego chana?

1275
1422
1536

3 / 15 W jakich latach miała miejsce wyprawa Magellana dookoła świata?

1518-1522
1588-1592
1611-1615

4 / 15 Który żeglarz jako jeden z nielicznych ukończył wyprawę Magellana dookoła świata?

Diego Miguel Huelva
Ferdynand Magellan
Juan Sebastián Elcaño

5 / 15 Czego dokonał Lope de Aguirre?

Odkrył miasto Paititi
Odkrył połączenie rzek Rio Negro i Orinoko
Odkrył źródła Amazonki

6 / 15 Który podróżnik próbował odnaleźć El Dorado?

George Mylonas
Heinrich Schliemann
Walter Raleigh

7 / 15 Kogo uważa się za odkrywcę Grenlandii?

Eryka Rudego
Haralda Sinozębego
Swena Widłobrodego

8 / 15 Kto odkrył Kanadę i nadał jej nazwę?

Krzysztof Kolumb
Jacques Cartier
Francis Drake

9 / 15 Vasco da Gama odnalazł morską drogę do:

Australii
Indii
Japonii

10 / 15 Jaki kontynent badał Paweł Edmund Strzelecki?

Azję
Afrykę
Australię

11 / 15 Indiańska przewodniczka i tłumaczka podczas ekspedycji Lewisa i Clarka to:

Sacajawea
Pocahontas
Malinhe

12 / 15 Kto badał zamieszkujący Syberię lud Ajnów?

Marcin Kościuszko
Adam Krasicki
Bronisław Piłsudski

13 / 15 Martín Ignacio de Loyola jako pierwszy:

Opłynął świat ze wschodu na zachód
Dotarł do Przylądka Igielnego
Opłynął Przylądek Horn

14 / 15 Który kraj eksplorował Stefan Szolc-Rogoziński?

Mongolię
Kamerun
Argentynę

15 / 15 Na cześć czyjego badacza nazwano polską stację badawczą na Antarktydzie?

Kazimierza Nowaka
Jana Kubarego
Henryka Arctowskiego

Zobacz inne quizy