Jak dawniej nazywało się to państwo?
Jak nazywa się obecnie?

Państwa zmieniają nazwy z różnych powodów. Mieszkańcy niektórych krajów dochodzą do wniosku, że nazwa ich państwa nie odzwierciedla ich historycznego dziedzictwa, inni zaś stwierdzają, że to, jak nazywa się ich kraj jest tylko kolonialną zaszłością i nie ma nic wspólnego z ich kulturą. W ostatnich latach na zmianę nazwy zdecydowało się kilka państw. Czy wiesz o jakie chodzi?
Twój wynik:

1 / 13 Jak dawniej nazywała się Sri Lanka?

Matha
Cejlon
Dźajawardanapura

2 / 13 Złote Wybrzeże to współcześnie:

Ghana
Gwinea
Togo

3 / 13 Jak aktualnie nazywa się Birma?

Mjanma
Mianmar
Brunei

4 / 13 Czechy, obok nazwy Republika Czeska, dopuściły do używania nazwę:

Czesko
Czechia
Czestina

5 / 13 Benin to dawniej:

Loango
Katanga
Dahomej

6 / 13 Holandia to oficjalnie:

Królestwo Niderlandów
Niderlandy
Królestwo Holandii

7 / 13 Suazi to obecnie:

Eswatini
Mswati
Mwami

8 / 13 Afryka Południowo-Zachodnia to kolonialna nazwa dzisiejszej:

Angoli
Botswany
Namibii

9 / 13 Jaką nazwę, po sporze z Grecją, przyjęła Macedonia?

Macedonia Górna
Macedonia Północna
Republika Macedońska

10 / 13 Dzisiejsza Rwanda to dawniej:

Kigali
Ngorongoro
Ruanda

11 / 13 Jaką nazwę miała (oficjalnie) Polska w latach 1944-1952?

Polska Rzeczpospolita Ludowa
Rzeczpospolita Polska
Polska Socjalistyczna Republika Sowiecka

12 / 13 Dawny Syjam to dziś:

Tajlandia
Malezja
Laos

13 / 13 Burkina Faso nosiło kiedyś nazwę?

Sokoto
Górna Wolta
Wybrzeże Zachodniej Afryki