Sąsiedzi Polski.
Co wiesz o krajach, z którymi graniczymy?

Jak dobrze znasz sąsiadów Polski? Czy kraje, z którymi graniczymy nie mają przed Tobą tajemnic? Jak dobrze orientujesz się w ich historii oraz ich relacjach z Polską?
Twój wynik:

1 / 15 Która granica jest najdłuższa?

Polsko-ukraińska
Polsko-niemiecka
Polsko-czeska

2 / 15 W którym roku wybuchło słowackie powstanie narodowe?

1918
1944
1991

3 / 15 Kto był pierwszym kanclerzem RFN po II wojnie światowej?

Konrad Adenauer
Willy Brandt
Ludwig Erhard

4 / 15 Gdzie swoje źródła ma Bug?

W Polsce
Na Ukrainie
Na Białorusi

5 / 15 Brześć leży na:

Litwie
Białorusi
Ukrainie

6 / 15 Czy Polska graniczyła kiedyś z Rumunią?

Tak
Nie

7 / 15 Która z wymienionych stolic jest najbardziej ludna?

Bratysława
Wilno
Praga

8 / 15 W którym roku Polska podpisała z Litwą unię w Krewie?

1295
1385
1405

9 / 15 Z kim utożsamiany jest znajdujący się w Pradze Most Karola?

Z Karolem Luksemburskim
Z Karolem Wielkim
Z Karolem III Bawarskim

10 / 15 Kogo, według legendy, uważa się za założyciela Wilna?

Trojdena
Olgierda
Giedymina

11 / 15 W jakim państwie znajdują się pasma górskie Wielka i Mała Fatra?

W Czechach
Na Słowacji
W Niemczech

12 / 15 Który bohater narodowy Czech walczył w bitwie pod Grunwaldem?

Ulryk Czerwonka
Jerzy z Podiebradów
Jan Žižka

13 / 15 Po której stronie granicy znajduje się większa część Parku Mużakowskiego?

Polskiej
Niemieckiej

14 / 15 Który znany filozof pochodził z Królewca?

Arthur Schopenhauer
Fryderyk Nietzsche
Immanuel Kant

15 / 15 Najsłynniejszy ukraiński poeta narodowy to:

Iwan Sirko
Taras Szewczenko
Iwan Mazepa