Premierzy polskiego 20-lecia.
Znasz ich dobrze?

W ciągu zaledwie 20 lat, od chwili odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku do wybuchu II wojny światowej w roku 1939, rządy w Polsce zmieniały się wielokrotnie. W tym czasie na czele rządu stało kilkanaście osób – niektórzy po kilka razy w czasie krótkich, przerywanych kadencji. Czy znasz dobrze polskich premierów? Wiesz, kto był szefem Rady Ministrów tuż po ogłoszeniu niepodległości, a kto w czasie największych kryzysów międzywojnia? Sprawdź się.
Twój wynik:

1 / 12 Kto był szefem polskiego rządu w chwili wybuchu II wojny światowej?

Felicjan Sławoj Składkowski
Józef Beck
Bolesław Wieniawa-Długoszowski

2 / 12 Czy Wojciech Korfanty był kiedykolwiek premierem?

Tak
Nie

3 / 12 Ile razy premierem był Wincenty Witos?

1 raz
3 razy
4 razy

4 / 12 Kto z poniżej wymienionych był premierem?

Roman Dmowski
Eugeniusz Kwiatkowski
Marian Zyndram-Kościałkowski

5 / 12 Kto został premierem po zamachu majowym?

Kazimierz Bartel
Józef Piłsudski
Bolesław Wieniawa-Długoszowski

6 / 12 Jakie wydarzenie NIE miało miejsca za czasów, kiedy premierem był Władysław Grabski?

Powołanie Banku Polskiego
Wprowadzenie nowej waluty - złotówki
Budowa Centralnego Okręgu Przemysłowego

7 / 12 Kto był pierwszym premierem po 11 listopada 1918 r.?

Władysław Sikorski
Jędrzej Moraczewski
Ignacy Daszyński

8 / 12 W którym roku premierem był Ignacy Jan Paderewski?

1919
1920
1921

9 / 12 Jak zginął Walery Sławek?

W wyniku próby samobójczej
Został zamordowany przez przeciwników politycznych
Zabili go Niemcy we wrześniu 1939 r.

10 / 12 Józef Piłsudski był premierem:

Jeden raz
Dwa razy
Nigdy nie był

11 / 12 Czy gen. Kazimierz Sosnkowski był premierem?

Tak
Nie

12 / 12 Którego premiera aresztowali i zamordowali Sowieci?

Felicjana Sławoja Składkowskiego
Mariana Zyndram-Kościałkowskiego
Aleksandra Prystora