Kazimierz III Wielki.
Czy był największym z polskich monarchów?

Kazimierz III to jedyny polski król, który od potomnych otrzymał przydomek "Wielki". Na miano to z pewnością zasłużył i zdecydowanie nie tylko dlatego, że "zostawił Polskę murowaną".
Twój wynik:

1 / 14 Czy Kazimierz Wielki urodził się przed koronacją swojego ojca na króla?

Tak
Nie

2 / 14 Matka Kazimierza, Jadwiga, była córką:

Przemysła II
Bolesława Pobożnego
Mieszka Starego

3 / 14 Kazimierz został koronowany na króla w roku:

1320
1333
1341

4 / 14 Gdzie doszło do rzekomego zapoznania i romansu Kazimierza z Klarą Zach?

W Wyszehradzie
W Krakowie
W Budzie

5 / 14 Czy Kazimierz brał udział w bitwie pod Płowcami?

Tak
Nie

6 / 14 Siostra Kazimierza Wielkiego, Elżbieta, została wydana za mąż za króla:

Francji
Czech
Węgier

7 / 14 Z którą z żon Kazimierz wiódł wieloletni spór?

Aldoną Anną
Adelajdą Heską
Krystyną Rokiczaną

8 / 14 Z jakich ziem składało się Królestwo Polskie w chwili objęcia tronu przez Kazimierza?

Pomorza, Wielkopolski i Małopolski
Małopolski i ziemi łęczyckiej
Małopolski i Wielkopolski

9 / 14 Z którym władcą Kazimierz toczył dyplomatyczny spór dotyczący używania tytułu "król Polski"?

Z Wacławem IV
Z Zygmuntem Luksemburskim
Z Janem Luksemburskim

10 / 14 Kto miał zostać następcą Kazimierza, w przypadku braku męskiego potomka?

Ludwik Andegaweński
Karol Robert
Jadwiga Andegaweńska

11 / 14 W Zjazdach w Wyszehradzie brali udział:

Królowie Polski, Czech i Węgier
Królowie Czech, Węgier i wielki mistrz krzyżacki
Wielki mistrz krzyżacki i król Polski

12 / 14 Z kim wojska polskie walczyły w 1350 r. pod Żukowem?

Z Zakonem
Ze Złotą Ordą
Z Litwą

13 / 14 Kim był Kaźko słupski?

Wnukiem Kazimierza
Nieślubnym synem Kazimierza
Młodszym bratem Kazimierza

14 / 14 Z rozkazu (najpewniej) Kazimierza Wielkiego wybudowano system zamków, które strzegły polskiej granicy. Gdzie znajduje się zamek ze zdjęcia?

Z rozkazu (najpewniej) Kazimierza Wielkiego wybudowano system zamków, które strzegły polskiej granicy. Gdzie znajduje się zamek ze zdjęcia?
Źródło: fot. adobe stock
W Bobolicach
W Ojcowie
W Żarnowcu