Najjaśniejsza Rzeczpospolita.
Wyboista droga do niepodległości

Symboliczną datą, kiedy świętujemy odzyskanie niepodległości jest 11 listopada. W tym roku przypada 105. rocznica tego niezwykle ważnego wydarzenia. Czy wiesz, co działo się zanim Rada Regencyjna przekazała władzę Józefowi Piłsudskiemu? Sprawdź!
Twój wynik:

1 / 14 Który duchowny wszedł w skład Rady Regencyjnej?

August Hlond
Aleksander Kakowski
Adam Sapieha

2 / 14 W jakim regionie szczególnie działał Wojciech Korfanty?

Na Warmii
Na Ślasku
W Wielkopolsce

3 / 14 Ignacy Daszyński współtworzył:

Partię Narodowo-Demokratyczną
Polską Partię Socjalistyczną
Polską Partię Socjalno-Demokratyczną

4 / 14 Gdzie swoją siedzibę miał Komitet Narodowy Polski?

W Genewie
W Paryżu
W Nowym Jorku

5 / 14 W którym zaborze powstał Związek Walki Czynnej?

Pruskim
Rosyjskim
Austriackim

6 / 14 Skąd do boju ruszyła Pierwsza Kompania Kadrowa?

Z Krakowa
Z Lwowa
Ze Starego Sącza

7 / 14 Kto wydał Akt 5 listopada?

Władze Prus i Austrii
Car Rosji
Prezydent USA

8 / 14 Która brygada Legionów złożyła przysięgę w czasie tzw. kryzysu przysięgowego?

I
II
II

9 / 14 Kto został pierwszym Szefem Sztabu Generalnego?

Tadeusz Rozwadowski
Józef Piłsudski
Józef Dowbor-Muśnicki

10 / 14 Wincenty Witos urodził się w:

Wąbrzeźnie
Wojnowicach
Wierzchosławicach

11 / 14 Kto był dowódcą Błękitnej Armii?

Tadeusz Kutrzeba
Józef Haller
Władysław Sikorski

12 / 14 Który z polityków NIE brał udziału w konferencji pokojowej w Paryżu?

Józef Piłsudski
Roman Dmowski
Ignacy Jan Paderewski

13 / 14 Gdzie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej?

W Zakopanem
W Lublinie
W Poznaniu

14 / 14 Co wydarzyło się 11 listopada 1918 r.?

Rada Regencyjna przekazała władzę nad wojskiem Józefowi Piłsudskiemu
Odbyły się pierwsze wolne wybory na terenie Polski dla wszystkich obywateli powyżej 18 r.ż.
Polska zaczęła wojnę o granicę wschodnią z Ukrainą