Krainy historyczne.
Umiesz umiejscowić je na mapie?

Niektóre nazwy już dawno zostały zapomniane. Nasi przodkowie bez problemu wskazaliby jednak, gdzie te miejsca się znajdują. Zmierzysz się z naszym niełatwym historyczno-geograficznym QUIZEM?
Twój wynik:

1 / 16 Gdzie znajdowała się Ziemia Eryka Rudego?

W północnej Norwegii
We wschodniej Grenlandii
W Kanadzie, u wybrzeży Atlantyku

2 / 16 Ziemia rudzka to starsza nazwa:

Ziemi łęczyckiej
Rusi Czerwonej
Ziemi wieluńskiej

3 / 16 Górne Łużyce leżą obecnie w większości na terenie:

Polski
Niemiec

4 / 16 Gdzie znajdziemy Pomorze Tylne?

To teren wokół Zatoki Gdańskiej
Obszar między Odrą a Prusami Królewskimi
Rejon w okolicy Szczecina

5 / 16 Gdzie znajdowała się Krajna?

Niegdyś to rubieże Rzeczpospolitej na Kozaczyźnie
To dawniej północna część Wielkopolski
Dawna nazwa regionu w centralnej Galicji

6 / 16 Wrota Kaukaskie znajdują się niedaleko:

Góry Kazbek
Góry Elbrus
Góry Ararat

7 / 16 Sambia to miejsce, które znajdziemy na mapie:

Uzbekistanu
Obwodu Królewieckiego
Hiszpanii

8 / 16 Ziemia dobrzyńska położona jest:

W Polsce środkowej
Na południu Polski
Na wschodzie Polski

9 / 16 Cylicję znajdziemy:

Nad Tygrysem
Na Bałkanach
W Azji Mniejszej

10 / 16 Jaćwierz znajdowała się:

Na terenie dzisiejszej Litwy
Na terenie dzisiejszej Ukrainy
Na terenie dzisiejszej Rosji

11 / 16 Pendżabu będziemy szukać na granicy:

Chińsko-rosyjskiej
Indyjsko-pakistańskiej
Iracko-irańskiej

12 / 16 Nubia to obszar:

W Etiopii
Na granicy Egiptu i Sudanu
W Libii

13 / 16 Hibernia to dawna nazwa:

Finlandii
Szkocji
Irlandii

14 / 16 Ziemia czerska znajduje się na terenie:

Małopolski
Śląska
Mazowsza

15 / 16 Rumelię znajdziemy:

Na Bałkanach
W Italii
W Grecji

16 / 16 Samaria to kraina położona:

Na obszarze Jordanii
Na terenie Izraela
W Turcji