Ave Caesar!
Co wiesz o Juliuszu Cezarze?

Był jednym z największych wodzów starożytności i jednym z najsłynniejszych rzymskich przywódców. Co wiesz na jego temat?
Twój wynik:

1 / 14 W jaki dzień zginął Juliusz Cezar?

Saturnalia
Idy marcowe
Bachanalia

2 / 14 Kim dla Cezara był Oktawian August?

Bratem
Siostrzeńcem
Wnukiem siostry

3 / 14 Pierwszym urzędem, jaki sprawował Cezar był urząd:

Edyla
Kapłana boga Jowisza
Pontyfika

4 / 14 W młodości Cezar został porwany przez piratów:

Tak
Nie

5 / 14 Kim był Pontifex maximus?

Najwyższym kapłanem
Najważniejszym urzędnikiem administracyjnym w Rzymie
Sprawującym pieczę nad stanem dróg i mostów w państwie

6 / 14 Kto nadawał wodzom tytuł imperatora?

Senat
Lud rzymski
Żołnierze

7 / 14 Z kim skonfliktowany był Cezar?

Z Sullą
Z Cyceronem
Z Katyliną

8 / 14 Wodzem jakiego plemienia był Wercyngetoryks, który stanął na czele buntu przeciw Rzymowi?

Arwernów
Biturgigów
Brytów

9 / 14 Jakie wydarzenia, w symboliczny sposób, zapoczątkowało wypowiedzenie słów: "alea iacta est"?

Wojnę z Pompejuszem
Powstanie galijskie
Utworzenie pierwszego triumwiratu

10 / 14 Kiedy miała miejsce bitwa pod Farsalos?

W 44 roku p.n.e.
W 48 roku p.n.e.
W 50 roku p.n.e.

11 / 14 Jaki najwyższy urząd oficjalnie sprawował Juliusz Cezar (nie licząc dyktatora)?

Konsula
Cezara
Namiestnika

12 / 14 Czy Cezar został okrzyknięty imperatorem?

Tak
Nie

13 / 14 Cezarion był synem Juliusza Cezara i...?

Kalpurni
Kleopatry
Pompei

14 / 14 Co robił Marek Antoniusz w czasie zamachu na Cezara?

Próbował go ostrzec przed spiskiem
Był jednym z zabójców
Nie było go wtedy w Rzymie