Największe polskie triumfy

W jakich bitwach Polacy okazali się niezwyciężeni?
Twój wynik:

1 / 14 Kto dowodził całością polskich sił w bitwie pod Kłuszynem?

Jan Sobieski
Jan Karol Chodkiewicz
Stanisław Żółkiewski

2 / 14 Mówi się, że przeciwko kilku setkom polskich husarzy w czasie bitwy pod Hodowem wystąpiło około:

10 tysięcy Tatarów
40 tysięcy Tatarów
100 tysięcy Tatarów

3 / 14 Jan Kazimierz zastosował świetną i skuteczną taktykę w zwycięskiej bitwie pod:

Beresteczkiem
Jamem Zapolskim
Stanisławowem

4 / 14 Dowódcą polskich wojsk podczas bitwy pod Oliwą był:

Arend Dickmann
Krzysztof Arciszewski
Władysław Koniecpolski

5 / 14 Kto był dowódcą Sztabu Generalnego w czasie bitwy warszawskiej?

Józef Piłsudski
Józef Haller
Tadeusz Rozwadowski

6 / 14 W bitwie pod Zawichostem polskie siły mierzyły się z:

Wojskami ruskimi
Wojskami tatarskimi
Wojskami niemieckimi

7 / 14 Z kim Polacy walczyli pod Cedynią?

Z wojskami cesarza niemieckiego
Z wojskami Hodona
Z wojskami Wichmana

8 / 14 Bitwa pod Kircholmem miała miejsce w roku:

1600
1605
1610

9 / 14 Która z poniższych bitew NIE była wielkim triumfem Jana Sobieskiego?

Pod Parkanami
Pod Cecorą
Pod Chocimiem

10 / 14 Tzw. bitwa w lesie Dziadoszan miała miejsce za panowania:

Władysława Łokietka
Bolesława Krzywoustego
Bolesława Chrobrego

11 / 14 Którego dnia 1410 roku miała miejsce bitwa pod Grunwaldem?

10 lipca
15 lipca
20 lipca

12 / 14 W bitwie pod Zieleńcami po stronie polskiej dowodzili:

Józef Poniatowski i Tadeusz Kościuszko
Józef Zajączek i Józef Sowiński
Adam Czartoryski i Michał Czajkowski

13 / 14 Niejako zwieńczeniem zwycięskiej kampanii Jagiełły w 1410 roku była bitwa:

Pod Płowcami
Pod Grunwaldem
Pod Koronowem

14 / 14 W którym roku miała miejsce bitwa pod Kostiuchnówką?

1915
1916
1917