QUIZ: Wokół słowiańskich mitów. Co wiesz o dawnych wierzeniach Słowian?

Mitologia słowiańska jest jedną z najmniej poznanych mitologii europejskich. Choć słowiańskie mity są wciąż mało znane, nie oznacza to, że są mniej ciekawe, niż
Twój wynik:

1 / 15 Bóstwem uważanym za jednego z najpotężniejszych, panem piorunów był:

Swarożyc
Tryglaw
Perun

2 / 15 Komu były poświęcone Dziady?

Duchom przodków
Zmarłym nagle dzieciom
Osobom, które popełniły samobójstwo

3 / 15 Jak Słowianie określali krainę wiosny, skąd bociany miały przynosić dzieci?

Rugia
Trojana
Wyraj

4 / 15 W jakim dziele J. Słowackiego pojawiają się Lel i Polel?

Król-Duch
Lilla Weneda
Balladyna

5 / 15 Zielone Świątki były to u Słowian obrzędy poświęcone zwłaszcza dwóm zagadnieniom. Którym?

Płodności oraz urodzajowi
Płodności oraz kultowi przodków
Urodzajowi i nadejściu wiosny

6 / 15 "Świdryga i Midryga" to ballada autorstwa:

Jana Lechonia
Bolesława Leśmiana
Juliusza Słowackiego

7 / 15 Z kim tańczą na łące tytułowi Świdryga i Midryga?

Z rusałką
Z południcą
Ze strzygą

8 / 15 Słowiański bóg podziemi, magii i bydła był to:

Weles
Jarowit
Chors

9 / 15 Zwyczaj topienia Marzanny to symbol pożegnania zimy i nadejścia wiosny. Marzanna była bóstwem:

Wiosny i nowego życia
Zimy i śmierci
Czasu i przyrody

10 / 15 Naczelny bóg Słowian Połabskich to:

Mokosz
Świętowit
Czarnobóg

11 / 15 Oczepiny to zwyczaj obecny także dzisiaj. Co oznacza?

Przejście ze stanu panieńskiego w zamężny
Oznaczenie kobiety, która uchodzi za nieczystą
Przyozdobienie domu, gdzie ma odbyć się wesele

12 / 15 Wywodząca się ze słowiańszczyzny postać demona lubującego się we krwi oraz pierwowzór wampira to:

Żmij
Wąmpierz
Borowy

13 / 15 Czym u Słowian była modła? (dziś modła, modły = modlitwa, modlitwy)

Figurą, wizerunkiem bożka, idola
Ofiarą dla bogów
Uroczystą ucztą

14 / 15 Które z poniższych drzew Słowianie NIE uznawali za święte:

Dąb
Jawor
Modrzew

15 / 15 Noc Kupały przypadała na:

Przesilenie letnie
Dzień poprzedzający zamążpójście
Nadejście wiosny

Zobacz inne quizy