Mitteleuropa – czy to tylko historia?
Artykuł sponsorowany

Mitteleuropa – czy to tylko historia?

Dodano: 
Mitteleuropa – czy to tylko historia?
Mitteleuropa – czy to tylko historia?
14 czerwca w warszawskim Pałacu Staszica przy Nowym Świecie 72 odbędzie się konferencja naukowa koncentrująca się wokół słynnej książki Friedricha Naumanna z 1915 roku, której pierwsze polskie tłumaczenie wydał niedawno Instytut Pileckiego. Celem konferencji, w której wezmą udział przedstawiciele uczelni i placówek badawczych będzie historyczna refleksja nad współczesną polityką Niemiec wobec Europy Środkowej. Ważne pytanie, które również będzie przedmiotem refleksji uczestników konferencji i panelu po jej zakończeniu, brzmi: czy nasze czasy są widownią powrotu idei, które ponad sto lat temu zawarł na kartach swojej książki Friedrich Naumann?

Przedstawiony przez Naumanna w 1915 roku projekt Mitteleuropy, rozumiany jako ustanowienie dominacji Niemiec między Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatykiem, stanowi dla współczesnego czytelnika fascynujący przykład sposobu myślenia niemieckich elit o naszym regionie. Autor odwołując się do idei, które w niemieckiej myśli politycznej pojawiały się znacznie wcześniej, wypracował własne, oryginalne stanowisko. Przez lata stanowiło ono ważny punkt odniesienia w dyskusjach toczonych w najważniejszych kręgach politycznych i gospodarczych Niemiec. Celem konferencji jest prześledzenie tych oddziaływań zarówno w odniesieniu do niemieckiej myśli i kultury politycznej, jak i w odniesieniu do kontekstu międzynarodowego towarzyszącego od początku strategii Mitteleuropy.

Konferencja rozpocznie się o godz. 10.30 słowem wstępnym wygłoszonym przez prof. Magdalenę Gawin, dyrektor Instytutu Pileckiego. Kolejni uczeni przedstawią recepcję programu „Mitteleuropy” w ujęciu historycznym i geopolitycznym. Zwieńczeniem konferencji będzie debata, która rozpocznie się o godzinie 18.00. Jej uczestnicy odniosą się do tytułowego zagadnienia: czy koncepcja sformułowana w 1915 roku przez Friedricha Naumanna jest już zamkniętą historią? Czy autor bestsellerowej książki z czasów pierwszej wojny światowej był wizjonerem, wyprzedzającym swoje czasy? W tym kontekście istotną kwestią jest podjęcie refleksji nad kontynuacją (lub zmianami) w tradycjach niemieckiej kultury politycznej oraz jej postrzeganiu Europy Środkowej. Przedmiotem zainteresowania uczestników debaty będzie również próba zarysowania różnic (a może podobieństw) między niemiecką wizją Mitteleuropy a inicjatywą Trójmorza. Kontrola i wpływ versus współpraca i solidarność europejska – czy jest to alternatywa, która tkwi za tymi koncepcjami?

Konferencja wraz z debatą odbędzie się 14 czerwca 2023 r. w Warszawie, w Sali Erazma Majewskiego (III piętro) Pałacu Staszica, przy ul. Nowy Świat 72.

PROGRAM KONFERENCJI

10.30 prof. Magdalena Gawin, Dyrektor Instytutu Pileckiego – słowo wstępne

11.00 – 12.30 prof. Grzegorz Kucharczyk (Instytut Historii PAN, Instytut Pileckiego) – Koncepcja Mitteleuropy a niemieckie tradycje polityki wschodniej do 1918 roku,

prof. Bogdan Musiał – Mitteleuropa a Rapallo – historia długiego trwania,

prof. Stanisław Żerko (Instytut Zachodni) – Hitlerowskie koncepcje "urządzenia niemieckiego Wschodu" a Mitteleuropa

12.30 – 12.45 Przerwa kawowa

12.45 – 14.15 prof. Hanna Marczewska-Zagdańska (Instytut Historii PAN) – Amerykańskie reakcje na program „Mitteleuropy”,

prof. Hieronim Grala (Uniwersytet Warszawski) – Rosja a Mitteleuropa,

dr Krzysztof Rak (Dyrektor Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej) – Mitteleuropa a Ostpolitik RFN

14.15 – 15.15 Obiad

15.15 – 16.15 prof. Tomasz Chinciński (Instytut Pileckiego) – Europa Środkowa w koncepcjach geopolitycznych Karla Haushofera i Aleksandra Dugina. Próba porównania,

prof. Andrzej Zawistowski (Instytut Pileckiego i Szkoła Główna Handlowa) – Mitteleuropa w banknocie i monecie czyli o marce polskiej

16.15-17.00 Przerwa kawowa

17.00 – 18.30 DEBATA MITTELEUROPA – CZY TYLKO HISTORIA?

prof. Hieronimem Grala,

prof. Grzegorz Kucharczyk,

prof. Bogdan Musiał,

prowadzenie: Jakub Moroz

Źródło: Instytut Solidarności i Męstwa im. Witolda Pileckiego
Czytaj także