Będzie nowy prezes Giełdy Papierów Wartościowych

Będzie nowy prezes Giełdy Papierów Wartościowych

Dodano:   /  Zmieniono: 
Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister finansów i rozwoju
Mateusz Morawiecki, wicepremier, minister finansów i rozwoju Źródło: PAP/Jacek Turczyk
Giełda Papierów Wartościowych na wniosek ministra rozwoju i finansów Mateusza Morawieckiego, reprezentującego Skarb Państwa zwołała nadzwyczajne walne zgromadzenie w celu dokonania zmian w składzie rady i zarządu giełdy, w szczególności powołania prezesa - informuje GPW w komunikacie.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się 4 stycznia 2017 roku. Obecnie prezesem GPW jest Małgorzata Zaleska, która została powołana na to stanowisko 12 stycznia 2016 r. Zastąpiła wówczas Pawła Tamborskiego, który w grudniu 2015 r. podał się do dymisji.

„W myśl § 20 ust. 2 Statutu Spółki Prezes Zarządu powoływany i odwoływany jest przez Walne Zgromadzenie. Jednocześnie zgodnie z przepisem art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, dokonanie zmian w składzie Zarządu GPW wymaga zgody Komisji Nadzoru Finansowego, udzielanej  na  wniosek  organu  uprawnionego  do  powoływania  i  odwoływania Członków Zarządu. Umieszczenie w porządku obrad NWZ punktu dotyczącego zmian  w  składzie  Rady  Nadzorczej  GPW  wynika  z  kompetencji  Walnego Zgromadzenia do odwoływania i powoływania członków Rady Nadzorczej i ma na celu  wzmocnienie  sprawowanego  przez  Radę  Nadzorczą  nadzoru  nad działalnością Spółki” – czytamy w uchwale.

Źródło: gpw.pl
Czytaj także