Nowy Rzecznik Praw Dziecka. Senat wyraził zgodę

Nowy Rzecznik Praw Dziecka. Senat wyraził zgodę

Dodano: 17
Monika Horna-Cieślak, Rzecznik Praw Dziecka
Monika Horna-Cieślak, Rzecznik Praw Dziecka Źródło: Anna Strzyżak / Kancelaria Sejmu
Senat wyraził zgodę na powołanie Moniki Horny-Cieślak na Rzecznika Praw Dziecka. We wtorek nowego RPD wybrał Sejm.

Centrum Informacyjne Senatu informuje, że w czwartek, na swoim drugim posiedzeniu, Senat wyraził zgodę na powołanie Moniki Horny-Cieślak na Rzecznika Praw Dziecka. Jej kandydaturę poparło 66 senatorów, 15 było przeciw, a 13 wstrzymało się od głosu. We wtorek na stanowisko RPD wybrał ją Sejm.

Kim jest Monika Horna-Cieślak?

Monika Horna-Cieślak jest adwokatem, aktywistką i działaczką społeczną. Od 19. roku życia zajmuje się ochroną praw dzieci. Udziela pomocy prawnej osobom młodym doświadczającym przemocy psychicznej, fizycznej i seksualnej. W swojej działalności na rzecz dzieci podejmuje m.in. działania legislacyjne i szkoleniowe, koordynuje projekty edukacyjne. Udzielała indywidualnych konsultacji i wsparcia klientom Centrum Pomocy Dzieciom w ramach współpracy z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę.

Jest członkinią Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, przewodniczącą Sekcji Praw Dziecka oraz członkinią Komisji ds. współpracy z sądami przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jest także autorką programu HELP Rady Europy, współautorką wielu aktów prawnych dotyczących praw dzieci, w tym ustawy o ochronie małoletnich, czyli tzw. ustawy Kamilka z Częstochowy, i ustawy zwiększającej dostęp do psychologa osobom młodym bez zgody opiekuna prawnego.

Kto powołuje Rzecznika Praw Dziecka?

Zgodnie z ustawą o Rzeczniku Praw Dziecka, rzecznika powołuje Sejm za zgodą Senatu. Uchwałę Sejmu o powołaniu rzecznika marszałek Sejmu przesyła marszałkowi Senatu, a Senat podejmuje uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na powołanie rzecznika w ciągu miesiąca.

Przeciwko kandydaturze Moniki Horny-Cieślak na RPD głosowali posłowie i senatorowie PiS.

Kadencja obecnego rzecznika Mikołaja Pawlaka upływa 14 grudnia.

Czytaj też:
Nowy Rzecznik Praw Dziecka zapowiada wsparcie dla inicjatywy środowisk LGBT

Opracował: Damian Cygan
Źródło: PAP MediaRoom
Czytaj także