Być ambasadorem Izraela w Polsce
  • Szewach WeissAutor:Szewach Weiss

Być ambasadorem Izraela w Polsce

Dodano: 76
Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne Źródło: PAP / Artur Reszko
Ambasador jest posłem swojego rządu i kraju. To zawodowy dyplomata, którego zadaniem jest reprezentowanie interesów swojego państwa. Ta funkcja ma też symboliczne znaczenie – do dziś, podkreślając specyfikę tej służby, zwracamy się do ambasadorów per Ekscelencjo. Jednak bycie ambasadorem Izraela w Polsce ma wyjątkowe znaczenie, to szersza i głębsza misja. Jako pierwszy po utworzeniu Państwa Izrael podjął się jej Jisra’el Barzilaj, jeden z najważniejszych liderów socjalistycznej partii Mapam. Wracając do Izraela po służbie nad Wisłą, został ministrem zdrowia. Duże znaczenie ma to, jakie funkcje przed ambasadorską służbą pełni dany dyplomata, a jakie po niej.

Po Barzilaju było jeszcze kilku dyplomatów izraelskich w Polsce, a pierwszym ambasadorem po 1989 r. został, urodzony w Polsce, Mordechaj Palzur. Jako dziecko z rodziną uciekł przed wojną na wschód, później został wywieziony na Syberię, a następnie dostał się do Palestyny przez Iran z armią gen. Andersa. To niesamowity dyplomata, świetnie mówiący po polsku, znający polską kulturę, któremu powierzono misję bycia pionierem przy odnowie stosunków polsko-izraelskich zerwanych na ponad 20 lat.

Całość dostępna jest w 12/2018 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

 76
Czytaj także