Rating Polski bez zmian. Perspektywa podniesiona do stabilnej

Rating Polski bez zmian. Perspektywa podniesiona do stabilnej

Dodano:   /  Zmieniono: 
Agencja Standard&Poor's podniosła perspektywę ratingu Polski do poziomu stabilnego
Agencja Standard&Poor's podniosła perspektywę ratingu Polski do poziomu stabilnego Źródło: PAP / Leszek Szymański
Agencja Standard & Poor's utrzymała rating Polski na poziomie BBB plus, perspektywa w górę do stabilnej – podała Polska Agencja Prasowa na Twitterze.

Po wrześniowej decyzji agencji ratingowej Moody's o braku zmian w ratingu Polski, dzisiejsza decyzja Standard & Poor's powinna być uspokajająca dlainwetorów.

twitter

Kryzys związany z ratingiem Polski rozpoczął się kiedy w styczniu agencja Standard&Poor's obniżyła rating kredytowy Polski z A- na BBB+, przy okazji nadając mu perspektywę negatywną. Powodem obniżenia ratingu miała był przede wszystkim sytuacja polityczna.

W maju agencja Moody's utrzymała rating Polski na poziomie A2/P-1, ale zmieniła perspektywę ratingu ze stabilnej na negatywną. Kolejna opinia agencji dopiero w styczniu przyszłego roku.

Czytaj też:
Moody's utrzymał rating Polski

Ministerstwo Finansów o decyzji S&P

W odpowiedzi na wystawioną Polsce ocenę ratingową, resort finansów wydał specjalne oświadczenie, w którym podkręśla, że agencja zdecydowała się podwyższenie perspektywy i utrzymanie oceny ze względu na  słabnące obawy o kluczowe instytucje państwowe.

Agencja  Standard & Poor's przyznała też, że w bieżących działaniach rządu nie widzi zagrożenia dla wiarygodności lub niezależności Narodowego Banku Polskiego.

Całość oświadczenia Ministerstwa Finansów 

Agencja ratingowa Standard and Poor's podniosła perspektywę ratingu Polski do poziomu stabilnego

2 grudnia 2016 r. agencja ratingowa Standard&Poor's ogłosiła decyzję o utrzymaniu oceny ratingowej Polski na poziomie BBB+/A-2 odpowiednio dla długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie zagranicznej oraz A-/A-2 odpowiednio dla długo i krótkoterminowych zobowiązań w walucie krajowej. Jednocześnie agencja podniosła perspektywę ratingu do poziomu stabilnego.

Agencja Standard&Poor's w komunikacie prasowym uzasadniającym swoją decyzję jako główny czynnik przemawiający za podwyższeniem perspektywy wskazuje słabnące obawy o kluczowe instytucje państwowe. Jednym z głównych argumentów za obniżeniem oceny ratingowej przez agencję w styczniu br. były obawy analityków S&P o niezależność Narodowego Banku Polskiego. Ministerstwo Finansów wielokrotnie wskazywało na absurdalność tego argumentu. Niezależność Narodowego Banku Centralnego jest faktem, co ostatecznie zostało dostrzeżone przez agencję S&P w dzisiejszym komunikacie. Agencja przyznała, że w bieżących działaniach rządu nie widzi zagrożenia dla wiarygodności lub niezależności NBP.

W komunikacie przedstawione zostały skorygowane szacunki agencji dotyczące dynamiki PKB na najbliższe lata. Agencja obniżyła prognozę na ten rok do 3,0%, zaznaczając jednocześnie, że niższy PKB nie wpłynie niekorzystnie na stan finansów publicznych. W kolejnych latach analitycy agencji oczekują stopniowego przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego wskutek wyższej aktywności inwestycyjnej związanej z przyspieszeniem wykorzystania środków unijnych oraz wyższej konsumpcji będącej pochodną pozytywnych zjawisk zachodzących na rynku pracy, w szczególności wzrostu wynagrodzeń.

Agencja ratingowa przewiduje wzrost deficytu budżetowego w przyszłym roku do 3,1%, który będzie sukcesywnie malał do poziomu 2,8% w 2019 roku. Jednocześnie zaznacza, iż wzmożone prace nad poprawą ściągalności podatków przyniosły już w tym roku zauważalne efekty. Prognoza agencji tylko nieznacznie odbiega od zakładanego przez MF poziomu deficytu sektora finansów publicznych w 2017 r. Wartości długu publicznego w kolejnych latach, prognozowane przez S&P, są niższe niż projekcje MF zawarte w Strategii Zarządzania Długiem Sektora Finansów Publicznych na lata 2017-2020.

Podniesienie oceny ratingowej Polski wg agencji możliwe jest w przypadku szybszego obniżania deficytu budżetowego lub w wyniku znaczącego spadku poziomów długu oraz kosztów jego obsługi. Z drugiej strony obniżenie ratingu jest możliwe w przypadku pogorszenia sytuacji finansów publicznych lub w przypadku ponownych obaw o niezależność NBP.

Źródło: Twitter / @PAPinformacje, Dorzeczy.pl/tvn24bis.pl/mf.gov.pl
Czytaj także