Rząd chce zobowiązać duże firmy do ujawniania danych o zapłaconym podatku

Rząd chce zobowiązać duże firmy do ujawniania danych o zapłaconym podatku

Dodano: 4
Mateusz Morawiecki, premier
Mateusz Morawiecki, premier Źródło: PAP / Aleksander Koźmiński
Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji ustawy o rachunkowości. Chodzi o to, by duże firmy ujawniały dane o zapłaconym podatku.

Proponowana nowelizacji ustawy o rachunkowości ma na celu wdrożenie regulacji unijnych nakładających obowiązek publicznego ujawnienia informacji o zapłaconym podatku dochodowym przez przedsiębiorstwa wielonarodowe UE w podziale na poszczególne kraje – wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Przyjęcie projektu planowane jest na IV kwartał

"Dyrektywa 2021/2101 nakłada na duże przedsiębiorstwa wielonarodowe z UE (tj. jednostki dominujące najwyższego szczebla grupy kapitałowej i jednostki samodzielne) obowiązek publicznego ujawnienia informacji o zapłaconym podatku dochodowym oraz innych informacji związanych z podatkami w podziale na poszczególne kraje" – czytamy w wykazie.

Dane zawarte w sprawozdaniu będą musiały być ujawniane odrębnie dla wszystkich państw UE, w których dane przedsiębiorstwo prowadzi działalność, a także dla jurysdykcji podatkowych, które nie przestrzegają standardów dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych. W odniesieniu do pozostałych jurysdykcji podatkowych informacje będą przedstawiane w formie zagregowanej.

Co, jeśli firma nie podlega unijnym przepisom?

W przypadku, gdy takie duże przedsiębiorstwo wielonarodowe nie podlega przepisom państw członkowskich UE, obowiązek ten został nałożony na ich średnie i duże jednostki zależne z UE albo oddziały utworzone w UE. Przepisy te znajdą zastosowanie w przypadku, gdy skonsolidowane przychody jednostki dominującej najwyższego szczebla grupy kapitałowej albo przychody jednostki samodzielnej przekraczają w kolejnych dwóch latach kwotę 750 mln euro – podano.

"Wdrożenie proponowanych zmian doprowadzi do większej przejrzystości publicznej, w szczególności geograficznego powiązania miejsca płacenia podatku od osób prawnych z miejscem faktycznego prowadzenia działalności gospodarczej, propagowania społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w celu przyczynienia się do dobrobytu dzięki płaceniu podatków w miejscu osiągania przychodów oraz większej przejrzystości w odniesieniu do działalności przedsiębiorstw w krajach, które nie przestrzegają międzynarodowych norm w zakresie dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych" – wskazano w wykazie.

Czytaj też:
Nadzór nad rynkiem. Rząd chce przyjąć projekt noweli prawa farmaceutycznego

Źródło: ISBnews
 4
Czytaj także