Nadzór nad rynkiem. Rząd chce przyjąć projekt noweli prawa farmaceutycznego

Nadzór nad rynkiem. Rząd chce przyjąć projekt noweli prawa farmaceutycznego

Dodano: 4
Apteka
Apteka Źródło: Flickr / Kojach/CC BY 2.0
Rząd planuje przyjęcie projektu nowelizacji prawa farmaceutycznego, którego celem jest zwiększenie efektywności działań Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

W noweli chodzi także o zapewnienie skutecznego nadzoru nad rynkiem aptek, hurtowni, wytwórców, importerów, dystrybutorów substancji czynnych i pośredników w obrocie produktami leczniczymi, co wynika z wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów, na które w piątek, 23 września powołało się ISBnews.pl.

Rządowy projekt noweli

Jak można przeczytać w wykazie, głównymi przyczynami dla dokonania zmian są:

  1. Potrzeba zwiększenia efektywności działań Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej oraz zapewnienia skutecznego, lepiej skoordynowanego nadzoru nad rynkiem wewnętrznym;
  2. Ujednolicenie i zoptymalizowanie działań Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  3. Zapewnienie nadzoru nad medycznymi laboratoriami diagnostycznymi.

W projekcie ustawy zaproponowano zmiany, które ujednolicą rolę Głównego Inspektora Farmaceutycznego jako organu nadzorującego działalność wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych i wzmocnią jego pozycję. Przewidziano podporządkowanie wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Wojewódzcy inspektorzy staną się pracownikami Głównego Inspektoratu. Projekt zakłada także powierzenie nadzoru nad medycznymi laboratoriami diagnostycznymi Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu. Jest to nowe rozwiązanie, które ma zapewnić wysoką jakość usług świadczonych przez medyczne laboratoria diagnostyczne. Inspekcję przeprowadzać będą inspektorzy do spraw medycyny laboratoryjnej upoważnieni przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego.

Projektowane przepisy zakładają również wprowadzenie do polskiego porządku prawnego modelu współfinansowania nadzoru nad wytwarzaniem, importem, obrotem i pośrednictwem w obrocie produktami leczniczymi oraz nad wytwarzaniem, importem i dystrybucją substancji czynnych przez uczestników rynku farmaceutycznego.

Czytaj też:
Apteki chcą rozszerzenia opieki farmaceutycznej

Źródło: ISBnews.pl
Czytaj także