Pieniądze dla biznesu turystycznego
Artykuł sponsorowany

Pieniądze dla biznesu turystycznego

Dodano: 
Adam Hamryszczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju
Adam Hamryszczak - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Źródło: Materiały partnera
200 mln zł – taką kwotę na rozwój turystyki w Polsce Wschodniej zdecydował się przeznaczyć Minister Rozwoju i Finansów. Dzięki specjalnemu projektowi przedsiębiorcy mogą pożyczyć od wybranych instytucji finansujących nawet do 500 tys. zł na warunkach lepszych niż te, jakie oferują banki komercyjne, i dzięki temu rozwinąć swój biznes.

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” to zarządzany przez Ministra Rozwoju i Finansów projekt, którego celem jest wsparcie rozwoju mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej i okołoturystycznej, działających w pięciu województwach Polski Wschodniej: warmińsko- mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim oraz świętokrzyskim. Pieniądze w formie „Pożyczki na Rozwój Turystyki” trafią do firm za pośrednictwem instytucji finansujących wybranych przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Turystyka – branża z potencjałem

Wybór turystyki nie jest przypadkowy. Turystyka to jedna ze stale rosnących gałęzi gospodarki. W Polsce obserwujemy wzrost udziału turystyki w tworzeniu PKB. Ostatnie dane pokazują, że w 2016 r. było to 6 proc. Dzięki wsparciu Ministerstwa Rozwoju przedsiębiorstwa działające w branży turystycznej otrzymują szansę na rozwój i podniesienie konkurencyjności oferowanych usług. Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia – Turystyka” to kolejny krok w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Oferowane w ramach projektu „Pożyczki na Rozwój Turystyki” mają spowodować, że branża będzie rosła jeszcze szybciej, a poziom usług turystycznych będzie coraz wyższy. Ministerstwo Rozwoju liczy na to, że dzięki pożyczkom zostanie uwolniony potencjał turystyczny Polski Wschodniej, a w regionach pojawią nowe atrakcje turystyczne i kulturalne, co zadziała jak magnes na nowych klientów. – Realizacja projektu pozwoli na podtrzymani wzrostowej tendencji na usługi turystyczne, rekreacyjne, wypoczynkowe i sportowe w Polsce Wschodniej. Przewidujemy, że dzięki wsparciu zostanie poszerzona oferta produktów i usług turystycznych, co spowoduje wydłużenie sezonu turystycznego w tym obszarze. Najbardziej zauważalnym efektem będzie wzrost liczby turystów odwiedzających makroregion. Wierzymy, że turyści – zarówno polscy, jak i zagraniczni – będą jeszcze chętniej odwiedzać Polskę Wschodnią, odkrywać jej turystyczne bogactwo i unikalne w skali europejskiej turystyczne zasoby – wyjaśnia biuro prasowe Ministerstwa Rozwoju. Rozwój biznesu turystycznego w Polsce Wschodniej to także instrument wsparcia zrównoważonego rozwoju w skali kraju, co jest jednym z najważniejszych aspektów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Doświadczenia wielu państw pokazują, że pieniądze zainwestowane w rozwój turystyki cyrkulują w gospodarce, przynosząc wymierne korzyści. Inwestycje w tym sektorze są impulsem dla rozwoju przedsiębiorczości i innowacji, co przekłada się na powstawanie nowych miejsc pracy, także w przedsiębiorstwach współpracujących z firmami turystycznymi. Rozwój sektora turystycznego ma przy tym szczególne znacznie dla Polski Wschodniej, która jako makroregion wciąż wymaga doinwestowania. Jednocześnie to właśnie tu skoncentrowane są niezwykłe skarby dziedzictwa przyrodniczego i kulturalnego, unikatowe zabytki oraz muzea, zróżnicowane szlaki turystyczne, doskonałe miejsca do spędzania wolnego czasu na różne sposoby. Polska Wschodnia z Górami Świętokrzyskimi, Krainą Wielkich Jezior Mazurskich, Puszczą Białowieską, Roztoczem i Bieszczadami to obszar z ogromnym potencjałem turystycznym. Ministerstwo Rozwoju oraz Bank Gospodarstwa Krajowego liczą, że uruchomienie preferencyjnych pożyczek dla przedsiębiorców z tej branży spowoduje uwolnienie tego potencjału i długofalowy wzrost sektora, dzięki czemu Polska Wschodnia będzie wskazywana jako najlepsze miejsce do wypoczynku przez turystów nie tylko z Polski, lecz także z innych państw.

Pieniądze na rozwój

W ramach projektu Bank Gospodarstwa Krajowego podpisał umowy z instytucjami finansującymi odpowiedzialnymi za udzielanie wsparcia w poszczególnych województwach Polski Wschodniej. To bezpośrednio do nich mogą zgłaszać się przedsiębiorcy, którzy chcą uzyskać atrakcyjną Pożyczkę na Rozwój Turystyki. Są to: Lubelska Fundacja Rozwoju w województwie lubelskim, Agencja Rozwoju Regionalnego MARR SA w województwie podkarpackim oraz konsorcjum ECDF SA i Mega Sonic SA w województwach świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim oraz podlaskim. A uzyskać można nawet do 500 tys. zł. Warunki udzielania pożyczki są znacznie korzystniejsze od ofert obecnie dostępnych na rynku komercyjnym. W projekcie wymagane jest dysponowanie przez przedsiębiorcę wkładem własnym. Ponadto maksymalny okres spłaty pożyczki wynosi do pięciu lat, a okres karencji w spłacie pożyczki ustalono na maksymalnie sześć miesięcy. Pożyczki na szczególnych warunkach (brak wymogu dysponowania wkładem własnym, dodatkowa preferencja w oprocentowaniu) będą udzielane obiektom posiadającym status „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego „Green Velo” oraz przedsiębiorstwom działającym nie dłużej niż dwa lata. Zastrzyk finansowy przedsiębiorcy mogą wykorzystać m.in. na budowę i rozbudowę bazy noclegowej, infrastruktury uzdrowiskowej oraz rekreacyjno-sportowej (np. stacje narciarskie, pola golfowe, przystanie przy rzekach i jeziorach), reaktywację tradycyjnych zawodów, produkcję i sprzedaż ekoproduktów (np. kosmetyków czy żywności). Pożyczone pieniądze mogą zostać także zainwestowane w parki tematyczne, które będą dodatkowo napędzać biznes turystyczny, np. parki historyczne czy rekreacyjne. Pieniędzmi z pożyczki można również pokryć koszty promocji i reklamy, rozwoju e-usług oraz bieżące wydatki związane z prowadzeniem działalności, pod warunkiem że stanowią one uzupełnienie dla głównej inwestycji. Między 29 listopada a 7 grudnia tego roku w pięciu województwach Polski Wschodniej odbędą się spotkania informacyjne, podczas których przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, w jaki sposób skorzystać z pożyczek. W spotkaniach w Rzeszowie i Lublinie udział weźmie minister Adam Hamryszczak.

Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Zgłoszenia prosimy kierować na adres: [email protected]

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne są na stronach internetowych Ministerstwa Rozwoju (www.mr.gov.pl) oraz BGK (www.bgk.pl).

Artykuł powstał we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego

Czytaj także