Firma windykacyjna a komornik. Czym różnią się te dwie instytucje?
Artykuł sponsorowany

Firma windykacyjna a komornik. Czym różnią się te dwie instytucje?

Dodano: 
ULTIMO
ULTIMO 
Wiele osób uważa, że komornik i pracownik firmy windykacyjnej działają w ten sam sposób. Rzeczywiście, obie zajmują się odzyskiwaniem wierzytelności od dłużników. Każda z nich pojawia się jednak na innym etapie postępowania i, co ważne – na zupełnie innych zasadach. Dowiedz się, z kim i kiedy możesz negocjować warunki spłaty zobowiązania.

Z długami mierzy się spory odsetek dorosłych Polaków. Popadamy w nie z różnych powodów. Wystarczy na przykład zaciągnąć kredyt na remont mieszkania, a wkrótce stracić pracę czy podupaść na zdrowiu. Wówczas spłata dotychczas niesprawiających problemu rat, staje się niemożliwa. Termin zapłaty upływa, a w efekcie powstaje dług. Jest bardziej niż pewne, że wierzyciel będzie chciał odzyskać należne mu pieniądze – dla niego te zaległości są również poważnym problemem.

Wierzyciel może kontaktować się z dłużnikiem samodzielnie lub przez pośredników. Ma również prawo, sprzedać dług, np. aby szybciej odzyskać swoje pieniądze. W ten sposób zobowiązanie może trafić do firm windykacyjnych np. taka jak ULTIMO. Wówczas to z nią dłużnik może negocjować warunki spłaty zadłużenia.

Czy doradca firmy windykacyjnej to to samo co komornik? Absolutnie nie. Najważniejsza różnica, o której należy pamiętać, to ta, że z firmą windykacyjną można się porozumieć i podpisać ugodę. A jak to wygląda w praktyce?

Firma windykacyjna dąży do polubownego rozwiązania problemu zadłużenia

Fakt, że Twój dług obsługuje firma windykacyjna to nie wyrok. Wręcz przeciwnie – to szansa na łagodne i spokojne wyjście na finansową prostą.

Doradca kontaktuje się z klientem (a więc osobą zadłużoną) nie po to, aby zmusić go do szybkiej i spłaty zadłużenia. Jego zadaniem jest udzielenie mu pomocy:

 • przeanalizowanie jego obecnej sytuacji finansowej – zarówno wysokości zaległości finansowych, jak i skali comiesięcznych wydatków,
 • zaproponowanie ugody, na mocy której klient będzie spłacał powstałe zobowiązanie w małych ratach, które nie przekraczają jego możliwości finansowych,
 • rozwiązanie sprawy długu na drodze polubownej – tak, aby możliwe było uniknięcie postępowania sądowego i egzekucji komorniczej, które są nie tylko stresujące, ale i mogą generować dodatkowe, regulowane ustawowo, koszty prawne.

Z tego powodu unikanie kontaktu z firmą windykacyjną to zły pomysł. W konsekwencji niereagowanie na próby dogadania się, może doprowadzić do tego, że wkrótce do egzekucji długu wkroczy komornik. Postępowanie komornicze zaś wygląda zupełnie inaczej niż ugodowe rozwiązanie problemu, które oferuje firma windykacyjna.

Komornik a firma windykacyjna – najważniejsze różnice

Firmy windykacyjne podejmują działania polubowne, jeszcze zanim sprawa trafi do sądu. Komornik zaś rozpoczyna swoje działania tylko i wyłącznie w momencie, gdy otrzyma wyrok sądu z klauzulą wykonalności. Warto zatem pamiętać o kilku istotnych różnicach między tymi dwiema instytucjami.

Możliwość negocjacji spłaty zadłużenia

 • Komornik jest urzędnikiem państwowym, który działa z polecenia wierzyciela. Nie można z nim podejmować negocjacji – o charakterze egzekucji decydują przepisy prawa. To one wskazują, jakimi metodami może działać komornik, aby odzyskać należność.
 • Z firmą windykacyjną możesz negocjować spłatę długu na dogodnych dla Ciebie warunkach. Możesz oczekiwać, że wysokość raty będzie dostosowana do Twoich możliwości finansowych, a spłaty będziesz dokonywać samodzielnie – Twoje środki finansowe nie zostaną zajęte.

Sposób prowadzenia windykacji

 • Komornik w ramach obowiązującego prawa, posiada wiele możliwości, za pomocą których może windykować długi. To m.in.: zajęcie części wynagrodzenia czy świadczenia emerytalnego lub rentowego, zajęcie konta dłużnika oraz zajęcie majątku dłużnika i jego zlicytowanie. To wszystko sprawia, że windykacja jest dla osoby zadłużonej poważnym obciążeniem – tak finansowym, jak i emocjonalnym.
 • Firma windykacyjna jedynie motywuje klienta do spłaty zadłużenia, proponując mu różne drogi wyjścia z finansowych kłopotów. Każde pismo czy kontakt doradcy to propozycja dogadania się.

Koszty

 • Poza odsetkami ustawowymi z tytułu egzekucji komorniczej, pojawiają się dodatkowe koszty związane z zadłużeniem. Komornik pobiera je jako pierwsze, jeszcze przed rozpoczęciem windykacji na rzecz wierzyciela.
 • Firma windykacyjna nie pobiera żadnych dodatkowych opłat z tytułu obsługi zadłużenia. Jego wysokość może się zwiększyć jedynie z tytułu należnych odsetek ustawowych czy umownych.

Wizyty domowe

 • Komornik, jako urzędnik, ma prawo prowadzić czynności egzekucyjne zarówno w miejscu zamieszkania, jak i w miejscu pracy czy prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę zadłużoną. Może również – jeśli zajdzie taka konieczność – wejść na teren posesji w asyście funkcjonariuszy policji i zrobić to o dowolnej porze.
 • Pracownicy terenowi firm windykacyjnych również mogą zapukać do drzwi osoby zadłużonej. Najczęściej jednak dzieje się to jedynie w sytuacji, kiedy klient nie reaguje na podejmowane próby kontaktu drogą korespondencyjną i telefoniczną. Wizyty odbywają się w rozsądnych godzinach i odstępach czasu, a firmy takie jak ULTIMO działają w oparciu o Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych. Oznacza to, że spotkanie z doradcą terenowym będzie przebiegało w spokojnej, pełnej zrozumienia atmosferze i ma posłużyć ustaleniu polubownego rozwiązania problemu.

Spłata należności z tytułu zadłużenia może przebiegać na dwa sposoby. Z jednej strony można skorzystać z pomocy dla zadłużonych, którą oferuje firma windykacyjna, a w efekcie – spłacić zobowiązanie na dogodnych dla siebie warunkach. Z drugiej – unikać kontaktu i podpisania ugody, co w konsekwencji może doprowadzić do tego, że sprawa trafi do sądu, a potem do komornika.

Czytaj także