Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym. Od lipca zmienią się rachunki za energię

Prezydent podpisał ustawę o bonie energetycznym. Od lipca zmienią się rachunki za energię

Dodano: 
Energia, zdjęcie ilustracyjne
Energia, zdjęcie ilustracyjne Źródło:Pixabay
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o bonie energetycznym oraz ograniczeniu cen energii elektrycznej i gazu. Jak zmienią się rachunki od lipca?

Ustawa wprowadza m.in. cenę maksymalną za energię dla gospodarstw domowych w okresie lipiec-grudzień 2024 r. na poziomie 500 zł/MWh oraz 693 zł/MWh dla samorządów, podmiotów użyteczności publicznej oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Mrożenie cen energii. Dla kogo bon energetyczny

Bon energetyczny, który wprowadza ustawa, będzie jednorazowym świadczeniem pieniężnym przeznaczonym dla gospodarstw domowych o niższych dochodach, wypłacanym w drugiej połowie 2024 r. Przepisy przewidują dwa kryteria dochodowe: do 2500 zł dla gospodarstw jednoosobowych oraz do 1700 zł na osobę dla gospodarstw wieloosobowych.

Przy wypłacie bonu obowiązywać będzie zasada "złotówka za złotówkę". Oznacza to, że świadczenie będzie przyznawane nawet po przekroczeniu progu dochodowego, ale jego wartość będzie pomniejszona o kwotę tego przekroczenia.

Wysokość bonu będzie zależała od liczby osób w gospodarstwie domowym. I tak gospodarstwom jednoosobowym będzie przysługiwało wsparcie w kwocie 300 zł, a dwu- i trzyosobowym – 400 zł. Gospodarstwa liczące od czterech do pięciu osób otrzymają 500 zł, natomiast sześcioosobowe i większe – 600 zł.

Jeśli w gospodarstwie domowym wykorzystywane będą źródła ogrzewania zasilane energią elektryczną, wartość bonu energetycznego wzrośnie o 100 proc. W zależności od wielkości gospodarstwa wyniesie zatem od 600 do 1200 zł.

Gdzie i kiedy składać wniosek

Wniosek o wypłatę bonu energetycznego należy złożyć wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, w terminie od dnia 1 sierpnia 2024 r. do dnia 30 września 2024 r. Wniosek złożony po terminie zostanie pozostawiony bez rozpoznania. Wniosek o wypłatę świadczenia można składać w postaci papierowej lub drogą elektroniczną.

Ustawa nakłada na przedsiębiorstwa energetyczne obowiązek przedłożenia do zatwierdzenia prezesowi Urzędu Regulacji Energetycznej zmiany taryfy z okresem jej obowiązywania nie krótszym niż do dnia 31 grudnia 2025 r., czego efektem ma być obniżenie poziomu cen energii elektrycznej obowiązujących w taryfach dla gospodarstw domowych.

Ustawa zawiesza też tzw. opłatę mocową na okres od 1 lipca do 31 grudnia br. Stawki tej opłaty ustala na każdy rok prezes URE. W 2024 r. wynoszą one od 2,66 zł do 14,90 zł netto miesięcznie, w zależności od zużycia energii.

Czytaj też:
Ceny, od których robi się gorąco

Opracował: Damian Cygan
Źródło: ISBnews
Czytaj także