EkonomiaNowy sposób na wyższą emeryturę

Nowy sposób na wyższą emeryturę

Pracownicze Plany Kapitałowe
Pracownicze Plany Kapitałowe / Źródło: Adobe Stock
Dodano 22
Już od 1 lipca 2019 r. firmy zatrudniające co najmniej 250 osób powinny uruchomić Pracownicze Plany Kapitałowe. Gdzie i jak będą inwestowane pieniądze wpłacone w ramach PPK? Kiedy oszczędności zostaną wypłacone uczestnikom? Czy można wypłacić zaoszczędzone środki jeszcze przed ukończeniem 60. roku życia?

Najpóźniej do 1 stycznia 2021 r. do Pracowniczych Planów Kapitałowych zostanie automatycznie zapisany każdy pracownik w wieku 19–55 lat podlegający obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu (czyli zarówno osoby zatrudnione na umowę o pracę, jak i np. na umowę-zlecenie lub umowę agencyjną).

Oszczędności na indywidualnych kontach będą pochodzić z trzech źródeł: z wpłat pracowników (w wysokości od 2 do 4 proc. wynagrodzenia brutto), wpłat pracodawców (1,5–4 proc. wynagrodzenia brutto) oraz dopłat państwa (250 zł w ramach jednorazowej wpłaty powitalnej oraz 240 zł rocznie). Osoby najniżej zarabiające mogą zdecydować o obniżeniu swoich wpłat do PPK (minimalna składka pracownika w takiej sytuacji wynosi 0,5 proc. wynagrodzenia brutto).

Reguły inwestowania

Gdzie i jak będą inwestowane pieniądze wpłacone do PPK? Zgromadzonym kapitałem zarządzają instytucje finansowe spełniające rygorystyczne kryteria. Gromadzone na rachunkach uczestników PPK środki lokowane będą w tzw. fundusze zdefiniowanej daty. O co chodzi? Otóż każdy pracownik biorący udział w programie zostanie automatycznie przypisany do funduszu w zależności od swojej daty urodzenia. Fundusz ten w miarę zbliżania się uczestnika do 60. roku życia ma obowiązek dostosowania polityki inwestycyjnej w taki sposób, aby zapewniała właściwe bezpieczeństwo powierzonych środków.

W ustawie szczegółowo zostały opisane reguły inwestowania w zależności od wieku uczestnika. Dla przykładu w przypadku osób, które nie ukończyły jeszcze 40 lat, w części udziałowej (akcje, jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych etc.) może być zainwestowanych 60–80 proc. oszczędności, a w części dłużnej (obligacje, bony skarbowe, certyfikaty depozytowe etc.) – 20–40 proc. Z kolei po osiągnięciu przez uczestnika PPK 60. roku życia w części udziałowej może być zainwestowanych maksymalnie 15 proc., a w części dłużnej minimum 85 proc. środków.

Trzeba jednak pamiętać, że inwestowanie zawsze wiąże się z ryzykiem – oszczędności zgromadzone w PPK nie są więc gwarantowane.

Bezpiecznie i tanio

Aby zaoszczędzone w programie pieniądze były jeszcze bezpieczniejsze, nadzór nad PPK będzie jednak sprawować Komisja Nadzoru Finansowego. A instytucje finansowe, aby móc zarządzać środkami gromadzonymi w PPK, muszą spełnić wiele określonych ustawowo wymogów. Środkami w PPK będą mogły zarządzać fundusze inwestycyjne zarządzane przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych, fundusze emerytalne zarządzane przez powszechne towarzystwa emerytalne albo pracownicze towarzystwa emerytalne, a także zakłady ubezpieczeń.

Konkretną instytucję finansową, na którą będą wpłacane pieniądze w ramach programu, wybiera pracodawca z listy instytucji, które zostały wpisane do ewidencji PPK na stronie www.mojePPK.pl. Takiego wyboru pracodawca dokonuje w porozumieniu z działającym w firmie związkiem zawodowym, a jeśli w danym przedsiębiorstwie nie działają żadne związki, to w porozumieniu z reprezentacją osób zatrudnionych, wyłonioną w trybie przyjętym u danego pracodawcy.

Co istotne, ustawodawca zadbał o to, aby Pracownicze Plany Kapitałowe były programem nie tylko dobrowolnym i przyjaznym pracownikom, lecz także tanim w obsłudze. Wynagrodzenie za zarządzanie funduszem inwestycyjnym, funduszem emerytalnym lub subfunduszem, w których lokowane będą środki w ramach PPK, nie może być wyższe niż 0,5 proc. wartości aktywów netto w skali roku. Całkowity limit opłat pobieranych przez instytucje finansowe wynosi zaś 0,6 proc. wartości aktywów netto.

W przypadku zmiany pracy nowy pracodawca przekazuje wpłaty na wybrany przez niego rachunek. Dla pracownika zostanie z kolei utworzony kolejny rachunek PPK. Zgromadzone wcześniej pieniądze można zostawić na rachunku w starej instytucji (osoby, które często zmieniają pracodawcę, mogą więc mieć kilka rachunków PPK) lub też zdecydować o przeniesieniu wszystkich oszczędności do nowej instytucji finansowej.

Jak wypłacić pieniądze?

O tym, ile pieniędzy udało się już zaoszczędzić w ramach PPK, informować będą uczestników instytucje finansowe zarządzające ich rachunkiem. Zgodnie z ustawą taka informacja powinna być przekazywana w terminie do ostatniego dnia lutego każdego roku, choć można przewidywać, że uczestnicy będą mieć stały podgląd swoich rachunków w Internecie.

Oszczędności zgromadzone w ramach PPK będzie można najkorzystniej wypłacić po osiągnięciu 60. roku życia (dotyczy to zarówno kobiet, jak i mężczyzn, a także osób, które już nie pracują, oraz tych, które nadal są aktywne zawodowo).

Uczestnik programu PPK, który ukończył już 60 lat, będzie miał kilka możliwości:

 • wypłacić pieniądze w ratach;
 • wypłacić całość oszczędności jednorazowo;
 • kontynuować oszczędzanie w ramach PPK (można wówczas nadal dokonywać wpłat, ale nie ma już takiego obowiązku);
 • dokonać wypłaty transferowej na polisę w zakładzie ubezpieczeń z prawem do świadczenia okresowego lub dożywotniego lub na rachunek terminowej lokaty oszczędnościowej z założeniem, że wypłata tych środków może się odbyć tylko na zasadach opisanych w ustawie.

Domyślna forma wypłaty oszczędności – która daje możliwość skorzystania ze zwolnienia z podatku od zysków kapitałowych – przewiduje wypłatę 25 proc. oszczędności jednorazowo i rozłożenie pozostałej kwoty na minimum 120 comiesięcznych rat. Można też rozłożyć zgromadzone pieniądze np. na 240 czy 360 rat. W przypadku, gdy uczestnik PPK zdecyduje się na wypłatę od razu całości zgromadzonych środków, będzie musiał zapłacić podatek od zysków kapitałowych.

Na dom lub na leczenie

A czy można pieniądze wypłacić przed ukończeniem 60. roku życia? Tak. Ustawodawca przewidział możliwość wypłaty zgromadzonych w PPK oszczędności przez młodszych uczestników, ale tylko w dwóch sytuacjach. Pierwsza to poważne zachorowanie uczestnika, jego małżonka lub dziecka (wypłata do wysokości 25 proc. zgromadzonych oszczędności bez obowiązku zwrotu).

Druga sytuacja to konieczność pokrycia wkładu własnego w związku z zaciągnięciem kredytu na sfinansowanie budowy domu lub zakup mieszkania. Z tej możliwości będą mogły skorzystać wyłącznie osoby przed ukończeniem 45 lat. W takim przypadku można wypłacić z rachunku PPK nawet 100 proc. zebranych środków. W przyszłości trzeba je jednak wpłacić z powrotem na konto PPK – istnieje przy tym możliwość rozłożenia takiego zobowiązania na nieoprocentowane raty spłacane przez okres do 15 lat.

Zwrot i podział

Pieniądze zgromadzone w PPK stanowią prywatną własność ich uczestników, co jest wyraźnie zapisane w ustawie. Zebrane w programie oszczędności są dziedziczone. Każdy uczestnik PPK w dowolnym momencie może też zrezygnować z dalszego udziału w programie i zażądać zwrotu środków. W takim przypadku otrzyma on z powrotem w całości środki, które sam wpłacił na konto PPK, potrącone o 30 proc. wpłat od pracodawcy oraz całość środków pochodzących z dopłaty powitalnej i dopłat rocznych od państwa. Dlaczego potrącane jest 30 proc. wpłat od pracodawcy? Wpłaty te były zwolnione ze składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Pobrane 30 proc. oszczędności zapisywane jest więc jako składka na ubezpieczenie emerytalne w ZUS.

Warto też pamiętać, że pieniądze zgromadzone w ramach PPK w razie rozwodu podlegają podziałowi (w przypadku osób, które mają wspólność majątkową).

Więcej informacji na temat programu można znaleźć na www.mojePPK.pl.

Okładka tygodnika Do Rzeczy: 9/2019
Artykuł został opublikowany w 9/2019 wydaniu tygodnika „Do Rzeczy”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
/ jba
Dobrze Ci się wydaje z kartą kredytową PKO Mastercard Platinum

Czytaj także

 22
 • Aniaa IP
  Hej, chciałabym tą drogą spotkać fajnego chłopaka na resztę życia. Ja 23 letnia szczupła blondi po nieudanym związku, wiek nie gra roli, jesteś samotny ? Napisz do mnie na portalu: http://gg.gg/ania23
  Dodaj odpowiedź 0 0
    Odpowiedzi: 0
  • JA KLAUDIUSZ IP
   JA KLAUDIUSZ

   Popieram przywrócenie wieku emerytalnego przez PIS!
   To było ludzkie i sprawiedliwe! Poprzedni złodzieje
   zamordowaliby starych ludzi! Ale ....
   Każdy powinien próbować znaleźć swoje miejsce i pracować
   nawet nie w pełnym zakresie godzin! Każdy musi wyjść
   z inicjatywą ... do innych ludzi! Każdy jest przydatny
   Każdy znajdzie zatrudnienie .... trzeba chcieć!
   ...
   Wyp...lić poduszki pod łokcie z parapetów!
   Nie wolno oglądać świata ... zza parapetu!
   Trzeba działać ... żyć ... mieć kontakt z innymi!

   Rzekłem.
   Dodaj odpowiedź 0 0
     Odpowiedzi: 0
   • JA KLAUDIUSZ IP
    JA KLAUDIUSZ

    "grozi mi emerytura"! ... jak ta przysłowiowa ...
    wisi i grozi ... co to? Żarówka firmy OSRAM® !
    Nie da się "osrać" małej emerytury!
    ....
    Polacy ... gdyby nic nie robili to zasobów kapitałowych
    starczy na kilka lat! Holendrzy ... gdyby ni nie robili
    to ich zasobów kapitałowych ... starczy na ok. 200 lat!
    To jest także kapitał zabrany i zrabowany "murzynom".
    ...
    Ale głowa do góry! Trzeba jednak przygotować się
    na to - starość i tak nadejdzie ... trzeba się ruszać ...
    Trzeba wyrzucić poduszkę z parapetu na ... łokcie!
    Trzeba zakasać rękawy ponad łokcie i ... pozostać młodym ... :)

    Rzekłem.
    Dodaj odpowiedź 0 0
      Odpowiedzi: 0
    • ZAPIERADLAĆ DO ŚMIERCI IP
     WEE
     Dodaj odpowiedź 1 0
       Odpowiedzi: 0
     • C.B.D.O.PL IP
      przy okazji, zobacz jakimi ekonomicznymi dylematami zajmuje się dzisiaj (w ostatnich latach!) ex-lider UW prof. L. Balcerowicz
      https://wiadomosci.dziennik.pl/opinie/artykuly/599333,balcerowicz-kaczynski-pis-wybory.html
      Balcerowicz: To nie geniusz Kaczyńskiego podtrzymuje wynik PiS. To jest zły facet, który ma szczęście

      REASUMUJĄC: rzecz w tym, że Balcerowicz być może też
      „jest zły człowiek, który” … NIE MA SZCZĘŚCIA!
      PS!
      ŻENADA! ŻEBY NIE MIEĆ WŁASNYCH POGLĄDÓW – PRZECIEŻ TEN BEŁKOT JEST OPARTY O POPŁUCZYNY Z PRZEBRZMIAŁYCH NARRACJI INNYCH (którym właśnie na  świecie powiedziano „DZIĘKUJEMY”) „AUTORYTETÓW” …
      CHYBA JEDNAK BALCEROWICZ NA STAROŚĆ SKUMAŁ,
      ŻE BILANS JEGO tzw. DOROBKU NAUKOWEGO JEST SKROMNIUTKI I ZGŁĘBIANIE PRAW EKONOMII ZAMIENIŁ NA „WYSTĘPY” W MEDIACH „SALONU III RP” ORAZ NA ZADYMACH KOD!
      TAK SKOŃCZYŁ SIĘ BALCEROWICZ-NAUKOWIEC …
      Dodaj odpowiedź 1 0
        Odpowiedzi: 0
      • pietruszka IP
       odkladac samemu aci comaja 1845 mops przejsc do zus automatycznie
       Dodaj odpowiedź 0 0
         Odpowiedzi: 0
       • pietruszka IP
        co 2 zlotuwke odkladac nakonto izas bedziwyszemryturasamasiezrobi
        Dodaj odpowiedź 1 0
          Odpowiedzi: 0
        • Ruch11listopada IP
         POLACY KOCHANI NIE DAJCIE SIĘ WPUŚCIĆ DO TEGO KOLEJNEGO SOCJALISTYCZNEGO BAGNA TO JEST TO SAMO CO OFE CZY ZUS!!!!! SKOŃCZMY W KOŃCU Z OBOWIĄZKOWYM ZUSEM !!!! I NIECH POLACY SAMI ODKŁADAJĄ SOBIE NA EMERYTURY PRECZ Z SOCJALISTAMI
         Dodaj odpowiedź 5 3
           Odpowiedzi: 0
         • Tow. Wiesław IP
          Należy zacząć wypłacać emerytury monetami jednozłotowymi. Emeryci wywiercą w każdej monecie dwie dziurki i sprzedadzą jako guziki po 1.50. I tak będą mieli większą emeryturę.
          Dodaj odpowiedź 10 0
            Odpowiedzi: 0
          • Robert IP
           Kolejny pomysł jak ukraść obywatelowi środki które zaczął gromadzić. Najlepszym sposobem na tych oszustów i złodziei jest kupowanie złota. Złoto drożeje z roku na rok, ciężko jest je zniszczyć i jest odporne na pożary, blackouty i inne robactwo które próbuje się dobrać do waszej kieszeni. Jedna rada, nie kupować w mennicach i punktach które rejestrują zakup, bo w razie W przyjdą i zabiorą. Poważnie. Najlepiej monety bulionowe, łatwo sprawdzić autentyczność a kupić można wszędzie.
           Dodaj odpowiedź 9 5
             Odpowiedzi: 0
           • jjjjj IP
            nie ,dziękuję!!!!!,przyjdzie drugi tusk i pieniazki znikną:(
            Dodaj odpowiedź 13 4
              Odpowiedzi: 1
            • josef IP
             W Polsce najwyższą emeryture ma wysokiej klasy złodziej.Pozostali solidnie pracujący obywatele,ciesza się z jałmużny .ktora to ma ich państwo obdarowć z wczesniej ukradzionych pieniędzy!
             Dodaj odpowiedź 13 1
               Odpowiedzi: 0
             • Shrek IP
              Sposób na wyższe emerytury - zrównać wszystkie , bo czym różni się polcjant czy wojskowy od murarza ,:który na nich robi , na ich pensje , trzynastki i wszelkie przywileje? To dotyczy stosunku emerytur wszystkich producentów budżetu do ich zjadaczy . Sprawa jest na tyle prosta , ze wystarczy , aby Ci bardziej bogaci odkladali sobie na lepszą starość . Podam przykład - pracodawca producent budżetu po 40 latach walki z ZUSEm często ma ok 2000 emerytury , a jego kumpel z policji lub Wojska ma 3500 i możliwość odrobienia " skolko godno " bo jego emerytura już jest opłacona przez tego co zap..... 40 lat .
              Dodaj odpowiedź 11 3
                Odpowiedzi: 1
              • NIEZALEŻNY KNF ZA PO? WOLNE ŻARTY IP
               KNF -- jak to drzewiej bywało …
               Poprzednim przewodniczącym KNF rekomendowanym na to stanowisko przez PO był Andrzej Jakubiak:
               12 października 2011 objął stanowisko przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, zastępując Stanisława Kluzę. Zajmował je przez okres pięcioletniej kadencji. Po odejściu z KNF objął stanowisko zastępcy dyrektora działu prawnego mBanku. -- patrz m.in.:
               https://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/andrzej-jakubiak-knf-bank-praca,46,0,2242862.html
               czytamy m.in.: „Przeciwnicy wyliczali mu dopuszczenie do afery Amber Gold, upadków SKOK Wołomin i SK Banku czy nierozwiązanie problemu kredytów frankowych”.

               http://wyborcza.pl/7,155287,21291556,szybki-przeskok-bylego-szefa-komisji-nadzoru-finansowego-do.html
               czytamy m.in.: „Jako szef nadzoru bankowego doglądał wszystkich największych transakcji: przejęć, wchodzenia nowych banków do Polski, ich sprzedawania. To wart dużych pieniędzy kapitał wiedzy”.

               OSOBA MAJĄCA TAKĄ WIEDZĘ O WSZYSTKICH PODMIOTACH RYNKU FINANSOWEGO (W TYM BANKACH) PO ODEJŚCIU Z KNF ZOSTAJE ZATRUDNIONA PRZEZ NIEMIECKI mBANK!
               PONADTO -- CZY TA POSADA TO NIE JEST OBY CZĘŚĆ „ZAPŁATY” mBANKU ZA TO CO P. A. JAKUBIAK ZROBIŁ DLA BANKU W CZASIE GDY … NADZOROWAŁ Z RAMIENIA KNF TEN BANK? PROBLEMY Z KREDYTAMI FRANKOWYMI ORAZ POLISO-LOKATAMI! PRZECIEŻ TE PROBLEMY mBANKU ZWIĄZANE Z W/W „TOKSYCZNYMI” PRODUKTAMI FINANSOWYMI SĄ B. PODOBNE DO PROBLEMÓW INSTYTUCJI FINANSOWYCH L. CZARNECKIEGO (GETIN, IDEA BANK, GETBACK).
               Że może być coś na rzeczy niech świadczy ta inf.:
               https://dorzeczy.pl/kraj/79539/mBank-pod-lupa-Komisji-Nadzoru-Finansowego.html
               mBank pod lupą Komisji Nadzoru Finansowego

               HISTORIA ZNA PODOBNE TRANSFERY ZAWODOWE „NIE BUDZĄCE ZASTRZEŻEŃ NATURY MORALNEJ” -- CHOCIAŻBY OBJĘCIE STOŁKA WE WŁADZACH „GAZPROMU” PRZEZ EX-KANCLERZA NIEMIEC Gerharda Schrödera …NIEPRZYCHYLNI MU LUDZIE NAZYWAJĄ TO „PROSTYTUCJĄ POLITYCZNĄ”
               Dodaj odpowiedź 8 0
                 Odpowiedzi: 0
               • berek IP
                a my tylko oczywiście krytykować potrafimy, ppk jeszcze nie ruszyło ale już jest złe, ja tam się nie mam zamiaru wypisywać z czegoś co masz i u nas szansę powodzenia
                Dodaj odpowiedź 2 9
                  Odpowiedzi: 0

                Czytaj także