Wraca sprawa weksli Kamila Durczoka. Jest decyzja sądu

Wraca sprawa weksli Kamila Durczoka. Jest decyzja sądu

Dodano: 47
Dziennikarz Kamil Durczok (C) na korytarzu Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim
Dziennikarz Kamil Durczok (C) na korytarzu Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim / Źródło: PAP / Grzegorz Michałowski
Trwa prokuratorskie śledztwo w sprawie możliwego sfałszowania weksli, złożonych przez dziennikarza Kamila Durczoka. Tymczasem Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku Prokuratury Regionalnej w Katowicach w przedmiocie zwolnienia banku Getin Noble Bank SA z tajemnicy bankowej.

Sprawa weksli prowadzona jest z zawiadomienia Marianny D., byłej żony Kamila Durczoka. Pokrzywdzona poinformowała, że na dwóch wekslach złożonych przez dziennikarza przy zawieraniu dwóch umów pożyczki hipotecznej w celu zabezpieczenia spłaty kredytu znalazły się jej podrobione podpisy. Jeden z weksli dotyczył kwoty ponad 305 tys. złotych, drugi kwoty ponad 2 mln franków szwajcarskich. Umowy, w których weksle posłużyły za zabezpieczenie zostały zawarte w lipcu i sierpniu 2009 roku, jednak Marianna D. dowiedziała się, że jest osobą rzekomo poręczającą kredyty dopiero w momencie, w którym bank wezwał ją do spłaty zaległej należności jej byłego męża.

W toku postępowania Prokuratura Regionalna w Katowicach wystąpiła 9 sierpnia 2019 roku do Sądu Okręgowego w Katowicach z wnioskiem o zwolnienie Getin Noble Bank S.A. z tajemnicy bankowej, celem możliwości zabezpieczenia w śledztwie weksli, co do których istnieje podejrzenie, iż podpisy na nich figurujące zostały podrobione. Prokurator chciał się również zapoznać się z wszelkimi okolicznościami dotyczącymi zawarcia i realizacji obu umów kredytu hipotecznego zawartych przez Kamila D.

13 sierpnia 2019 roku Sąd Okręgowy w Katowicach uznał się za niewłaściwy miejscowo do rozpoznania sprawy i wniosek prokuratury przekazał do Sądu Okręgowego w Warszawie. Akta sprawy wraz z wnioskiem prokuratury wpłynęły do Sądu Okręgowego w Warszawie w dniu 16 września 2019 roku. Prokurator Regionalny w Katowicach, z uwagi na charakter sprawy, zwrócił się 26 września 2019 roku do Sądu Okręgowego w Warszawie z prośbą o pilne rozpoznanie wniosku. Pomimo tej prośby, uzasadnionej charakterem postępowania, w szczególności trudną sytuacją pokrzywdzonej, sąd dopiero 11 października wydał postanowienie, w którym nie uwzględnił wniosku prokuratury o zwolnienie z tajemnicy bankowej Getin Noble Bank.

Zdaniem prokuratury, postanowienie sądu należy ocenić jako sprzeczne wewnętrznie. "Sąd zarzucił wnioskowi prokuratury ogólnikowość i niewskazanie konkretnych osób, które miałyby złożyć zeznania, równocześnie stwierdzając, że to analiza dokumentów pozwoli na ustalenie pracowników banku, którzy uczestniczyli w procesie zawierania umów. Przyjęcie takiego sposobu działania oznaczałoby zatem w praktyce, że prokuratura aby wnioskować o dostęp do objętego tajemnicą bankową materiału dowodowego musiałaby wcześniej wejść w posiadanie wiedzy pochodzącej z materiałów będących przedmiotem wniosku" – informuje Prokuratura Krajowa.

Postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie zostało zaskarżone przez Prokuraturę Regionalną w Katowicach. W ocenie prokuratury wniosek wyczerpująco określał zakres informacji, niezbędnych do dalszego prowadzenia śledztwa. Obecnie prokuratorzy czekają na decyzję sądu w sprawie zaskarżenia.

Źródło: Prokuratura Krajowa
+
 47
Czytaj także