KrajNie żyje były senator Jerzy Madej

Nie żyje były senator Jerzy Madej

Zdjęcie ilustracyjne
Zdjęcie ilustracyjne / Źródło: Pixabay
Dodano
10 sierpnia 2020 r. zmarł Jerzy Madej, senator I–III kadencji. O śmierci byłego parlamentarzysty poinformował Senat.

Jerzy Madej reprezentował byłe województwo koszalińskie. W Senacie I kadencji zasiadał w komisjach: Gospodarki Narodowej oraz Kultury, Środków Przekazu, Nauki i Edukacji Narodowej, w II kadencji był przewodniczącym Komisji Ochrony Środowiska i członkiem Komisji Nadzwyczajnej ds. Integracji Europejskiej, a w III kadencji – członkiem komisji: Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego, Obrony Narodowej i Ochrony Środowiska. Był posłem na Sejm III kadencji.

Urodził się 2 września 1935 r. W 1958 r. ukończył studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Gdańskiej. W 1968 r. uzyskał stopień doktora, a w 1979 r. – doktora habilitowanego. Od 1956 r. pracował w Instytucie Budownictwa Wodnego PAN w Gdańsku. Od 1976 r. wykładał w Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie, przekształconej w Politechnikę Koszalińską; pełnił funkcje dyrektora Instytutu Budownictwa Lądowego (1978–80), prorektora ds. nauczania i wychowania (1981–82), kierownika Zakładu Geotechniki (1983–91), dziekana Wydziału Budownictwa Lądowego (1987–90).

W latach 1958–80 był członkiem Związku Nauczycielstwa Polskiego. Od 1981 r. należał do NSZZ „Solidarność”. W 2004 r. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Czytaj także:
Szczerba o sytuacji na Białorusi: Wśród zatrzymanych są dzieci generałów
Czytaj także:
Kto poręczył za Nowaka? Ciekawe nazwiska

/ Źródło: Senat

Czytaj także

Czytaj także