Schizma prezbiterów?
  • Tomasz P. TerlikowskiAutor:Tomasz P. Terlikowski

Schizma prezbiterów?

Dodano:   /  Zmieniono: 
Albo jest tak, że ks. Aleksander Seniuk i jego koledzy nie wiedzieli, co i o czym mówią, albo sprzeciwili się nauczaniu Kościoła. Tertium non datur.

Stanowisko Kościoła w sprawie polityków, którzy podjęli decyzje jawnie sprzeczne z nauczaniem katolickim, jest jasne i proste. Nie powinni oni przystępować do komunii świętej do momentu, w którym nie pojednają się z Bogiem w sakramencie spowiedzi, nie odprawią pokuty i publicz- nie nie przyznają się do błędu. Wcześniejsze przystępowanie do Eucharystii byłoby nie tylko świętokradztwem, lecz także zgorszeniem dla wiernych i wprowadzeniem ich w błąd co do nauczania katolickiego i jego skutków. Jednoznacznie takie stanowisko wyraził abp. Andrzej Dzięga w oświadczeniu Komisji Prawnej Konferencji Episkopatu Polski.

A trzeba mieć świadomość, że wcale nie jest to najtwardsze i najbardziej jednoznaczne stanowisko możliwe w tej kwestii.

Wśród kanonistów toczy się bowiem spór, czy w sytuacji publicznego grzechu (a takim jest właśnie głosowanie polityków katolików niezgodne z jednoznacznym nauczaniem Kościoła) kapłan nie powinien odmawiać katolikowi komunii aż do momentu, gdy nie odbędzie się publiczne przyznanie do błędów. (…)

fot. Leszek Szymański/PAP 

Cały artykuł dostępny jest w 34/2015 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

 0
Czytaj także