Kraj"Rz": Dokumenty z szafy Kiszczaka wywiezione z Polski

"Rz": Dokumenty z szafy Kiszczaka wywiezione z Polski

Czesław Kiszczak
Czesław Kiszczak / Źródło: PAP / Tomasz Gzell
Dodano 57
W drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku poza granice Polski wywieziono dokumenty z prywatnej kolekcji generała Czesława Kiszczaka – informuje "Rzeczpospolita".

Gazeta wraca do wydarzeń z lutego 2016 r., kiedy prokuratorzy IPN weszli do willi komunistycznego generała. Wówczas odnaleziono teczkę personalną i teczkę pracy TW o pseudonimie "Bolek" oraz teczki tajnego informatora Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego o pseudonimie "Wolski".

"Rz" pisze, powołując się na protokół sporządzony przez prokuratora IPN, że w willi Kiszczaka nie doszło do przeszukania, ponieważ materiały znajdujące się w budynku dobrowolnie wydała wdowa po generale, Maria Kiszczak.

Według ustaleń dziennika materiały z prywatnej kolekcji Kiszczaka zostały w przeważającej części wywiezione z Polski już wcześniej. Mowa o ok. trzech metrach bieżących różnych dokumentów. Dziennikarze "Rzeczpospolitej" chcą się z nimi zapoznać – czytamy.

 57
 • Tomek IP
  Zakład, że teczki pojechały do Berlina?
  Stawiam na szali talon, na kuwrę i balon!
  Dodaj odpowiedź 0 0
    Odpowiedzi: 0
  • I teraz mogą... IP
   I teraz mogą szantarzować tzw. "polityków". Głupie naiwne d*pki.
   Dodaj odpowiedź 1 0
     Odpowiedzi: 0
   • wwwww IP
    W drugiej połowie lat 90. ubiegłego wieku poza granice Polski wywieziono dokumenty z prywatnej kolekcji generała Czesława Kiszczaka - ciekawe dokąd?
    Dodaj odpowiedź 6 0
      Odpowiedzi: 0
    • kwa,kwa. . . IP
     Może znajdą coś na Balbinę
     Dodaj odpowiedź 4 1
       Odpowiedzi: 0
     • jazgarz IP
      A w którą stronę pojechały? Na Zachód czy na Wschód, bo zapomnieliście zapodać? :)))
      Dodaj odpowiedź 11 0
        Odpowiedzi: 0
      • No to ładnie wiedzieć ... IP
       No to ładnie wiedzieć w jakiej bananowej republice żyjemy. I co takiego się zmieniło po 1989 roku?
       Dodaj odpowiedź 7 0
         Odpowiedzi: 0
       • Zdzisek IP
        To TW "Balbina" miał w SB również drugi kryptonim operacyjny "Wolski" ?
        Niesamowite.
        Dodaj odpowiedź 6 2
          Odpowiedzi: 0
        • Goebels IP
         Po co nam teczki ubeków jak komunista pisze ustawę o sądach!!!
         Dodaj odpowiedź 10 6
           Odpowiedzi: 0
         • [email protected] IP
          Konkretnie - dokąd je wywieziono?
          Dodaj odpowiedź 12 0
            Odpowiedzi: 0
          • ehhh.... IP
           Ho ho ho. No to nasze elity do wymiany na młodszy rocznik tj. 50 i mniej :)
           Dodaj odpowiedź 8 1
             Odpowiedzi: 0
           • romkris IP
            Zasadnicze pytanie kto wywiózł KGB, Stasi pzpr czy najprawdopodobnie Walesa ze swoja armią gdańską ???
            Dodaj odpowiedź 19 4
              Odpowiedzi: 0
            • Garbatynos IP
             Czosnkowe rządy po 89 pozwoliły wywieźć dokumenty swoim mocodawcom z Usraela
             Dodaj odpowiedź 20 3
               Odpowiedzi: 0
             • Taka prawda IP
              Do każdego myślącego jeszcze choć trochę Polaka? PISiów do takich nie zaliczam. Czy Kiszczak w swojej skrytce trzymał tylko teczkę TW Bolek i TW Wolski? A ludzie Wałęsy i Jaruzelskiego wywieźli dokumenty ale teczki swych szefów pozostawili? To tylko PISie mogą w to uwierzyć.
              A zaraz po przejęciu dokumentów ukazał się taki komunikat.
              IPN odnalazło w tajnej skrytce Kiszczaka jedynie materiały obciążające Wałęsę i masę jakich śmieci i nic nie wartych szpargałów które w IPNie natychmiast zniszczono.
              Teraz gdy IPN a osobiście Cenckiewicz jest oskarżany o zniszczenie tych "Jakichś śmieci i nic nie wartych szpargałów" to rozgłasza się że już wcześniej zostały wywiezione za granicę. Powiedzcie skąd IPN ma tę wiedzę o wywiezionych 3 metrach bieżących akt? Bo jakoś nie słuchać by wdowa im o tym powiedziała. Było by na pierwszych stronach największą czcionką wszystkich PISich mediów.
              Cenckiewicz pójdziesz siedzieć za niszczenie w IPNie dokumentów.
              Dodaj odpowiedź 15 9
                Odpowiedzi: 0
              • Andrzej IP
               TAJNI WSPÓŁPRACOWNICY POLICJI POLITYCZNEJ W PAŃSTWACH POSTKOMUNISTYCZNYCH.
               POLSKA-AGENCI PRACUJA TAKŻE DLA NOWEJ WŁĄDZY,CZĘŚĆ 4.
               Jacek Kuoń-Unia Demokratyczna-Partia żYDOWSKA oświadczył:"jEŚTEŚMY PRZECIWNI PUBLIKOWANIU LIST KONFIDENTÓW SB..",ujwnienie typu akt,jak wykazują doświadczenia NRD i Czecho-Słowacji,mogą skrzywdzić niewinnycj-mowa jest o PośleKavanie.Jacek Kuroń twierdzi,że:"Istnieje możliwość fałszerstw zaś Jan Rokita -Unia Demokratyczna-dodaje,iż dokumenty nie wystarczą,by udowodnić komuś współpracę z:"Policją POLityczną"!!
               Kongres Liberalno-Demokratyczny premiea Bieleckiego zalicza całą kwestię do:"Tematów zastępczych i jest przeciwny :"Ujawnianu list,gdyż dostrzega w tym niebezpieczeństwo nadużyć"!!!
               Do Unii Demokratycznej(UD) i Kongresu Liberalno-Demokratycznego (KLD)przyłaczają się:"Komuniści żydowscy,choć w dosć przewrotny sPOsób"!!!
               Przewodniczący Socjaldemokracji Rzeczpospolitej Polskiej-Leszek Miller stwierdził bowiem:"Nam się ten POmysł POdoba,POd warunkiem ujawnienia Agentów pracujących dla Wywiadu amerykańskiego,izraelskiego,niemieckiego,brytyjskiego i francuskiego,a także obecnych Agentów UOP"!!!
               Andrzej Urbański w imieniu POrozumienia Caentrum,wyraża odmienną opinię:"Jesteśmy za tym,by nasi kandydaci zostali sprawdzeni...POddania się weryfikacji oczekujemy od kandydatów innych ugruPOwań"!!!
               Nawet bowiem polskie ustawodawstwo zezwala,by na prośbę zainteresowanego MSW odPOwiedziało,czy:"Znajduje się on na liście Konfidentów SB"!!
               Takie jednak rozwiązanie oodaje do rą obecnego MSW:"POtęzną broń,gdyż żadna Komisja parlamentarna nie będzie mogła zweryfikować,czy Ministerstwo udzieliło odPOiwdzi zdgodnej z PRAWDĄ,czy z aktualnym interesem władz III RP"!!!
               Krzysztof Kozłowski reprezentuje POdejście pragmatyczne,uważa on,że skoro:"Agenci są tylko PO stronie solidarnościowej i to kierownictwo wszystkich gup POlitycznych,nie ma sensu ich ujawniać,gdyż przyniosłoby to szkody wszystkim Partiom"!!!
               POnadto:"Teczki wszystkich Tajnych Współpacowników (TW)-wyniesiono,a więc te,które POzostawiono moga być sfałszowane lub grać rolę przynęty"!!!
               Już jednak twierdzenie o tym,że:"W żadnym kraju nie ujawniono TW,jak zobaczymy,PO prostu mija się z:"PRAWDĄ"!!!
               Najciekawsze jest jednak sPOstrzeżenie,że jeżeli:"Były Agent zalazł się dziś na wysokim stanowisku państwowym i rzetelnie pracował dla kraju,a jego przeszłość znana byłaby zwierchnikom,tak by uniemożliwić szantaż z zewnątrz,jego ujawnienie mogłoby zagrożić stabilizacji"!!!
               Niezależnie od zasadności tego stwierdzenia rodzi się od razu pytanie:"Kogo K. Kozłowski mógł mieć na myśli?
               Czy był to przykład jedynie abstrakcyjny?
               Zbigniew Romaszewski wyPowiada się za:"Rozwiązaniem czeskim jako modelowym"!!!
               Jego zdaniem:"niem można mieć całej rzeszy funkcjonariuszy państwowych,którzy są narażeni na szantaż",zaś działąnie Agentów w Parlamencie i na wysokich stanowiskach stwarza:"Śmiertelne niebezpieczeńśtwo dla kraju i gigantyczne możliwości szantażu"!!!
               POnadto,POzostawienie w Urzędzie Ochrony Państwa (UOP)-7 000 Funkcjonariuszy dawnej Służby Bezpieczeństwa (SB) daje:"Ochronę starym Agentom i ich działaniom"!!!
               Romaszewski jest zwolennikiem:"Zorganizowania Wywiadu i Kontrwywiadu od POczątku,POnieważ przejecie dawnych struktur,czego dokonali Ministrowie-K. Kozłowski i Henryk Majewski,daje nam pewność,dla kogo w:"Nowej POlsce te instytucje będą działały,zwłąszcza że infiltracja KGB była zawsze wysoka"!!!
               Przykład Polski ukazuje że:"Nieopublikowanie listy kolaborantów i Agentów umożliwia włądzom dowolne szfowanie oskarżeniami wobec osób niewygodnych dla danej ekipy,przy jednocześnym ukrywaniu osób skompromitowanych,jeśli uważa się to dla władz za korzystne w wypadku POsłów i senatorów,lub konieczne w wypadku agentów KGB"!!!
               Rodzi się też:"Podejrzenie,ze ekipy dwu pierwszych rządów nie komunistycznych w Polsce były zainteresowane utrzymywaniem specjalnych stosunków z KGB LUB ZMUSZONE DO TEGO"!!!
               Dodaj odpowiedź 6 2
                 Odpowiedzi: 0
               • Andrzej IP
                TAJNI WSPÓŁPRAXOWNICY POLICJI POLITYCZNEJ W PAŃSTWACH POSTKOMUNISTYCZNYCH.
                POLSKA-AGENCI PRACUJĄ TAKŻE DLA NOWEJ WŁADZY,CZĘŚĆ 3
                Solidarnościwoy Minister Spraw Wewnętrznych kieruje się więc w kwestii:"Byłych Współpracowników Komunistycznej POlicji POlitycznej,kryterium ich przydatności dla nowej POlicji i jej sprawności w kontrolowaniu Nowej Elity POlitycznej.Majewski stwierdza wprost,że:"Ujawnienie agentów utrudnia POwstanie sił POLitycznych",zaś na pytanie,czy współpraca z Służbą Bezpieczeńśtwa (SB) POzwala na zostanie POsłem,odmawia odPOwiedzi"!!
                Skoro Minister jest jednocześnie przeciwnikiem ich dekonspiracji przed społeczeńśtwem polskim,można sądzić,iż odpowiadałaby mu sytuacja,w której znaczna część parlamentu składałaby się z osób łatwych do:"Skompromitowania,zaś ich dossier nyłby pod kontrolą MSW".
                Na obronę Henryka Majewskiego należy dodać,iż uważa on:"Komunistyczną Służbę Bezpiecześńtwa za Organizację patriotyczną i POdziwia jej sprawność zawodową"!!!
                Pan Minister dostrzega nawet w SB siłę antysowiecką,gdy odpowiada:"Mogę-z pełną odpowiedzialnością-stwierdzić,że przynajmniej od kikunastu lat służby Wywiadu i Kontrwywiadu pracują na polskie konto"!!
                Winne były jedynie:"Komunistyczne władze POlityczne,gdyż to od nich,anie od szefów Wywiadu i Kontrwywiadu zależało,z kim dzielono się z informacjami i mateirałami oraz kto w ostateczności czerpał z tego korzysci"!!!
                Współpraca Służby Bezpieczeńśtwa z KGB zamarła w 80-tychlatach XX wieku.POdobne stanowisko zajął szef Służby Bepzieczeńśtwa-herzy Karpacz,choć postrzega on cały probble, w szerszej skali:"Uważam-stwierdza poseł-Karpacz-że PO ujawnieniu w niektórych Państwach dawnego bloku wschodniego,nazwisk niektórych tamtejszych Służb Specjalnych,realne jest zagrozenie,że wielu innych dobrze uplasowanych Agentów,PO prostu zrezygnuje ze współpracy"!!!
                Ujawnienie:"Rzeczywistych Agentów,zdanieniem byłego szefa SB-zagrożiłoby Demokracji,gdyż nikr nie zdecydowałby na współpracę ze Służbami,jeśli:"Nie będzie miał całkowitej pewności co do gwarancji zachwania jego pełnej anonimowości w tym względzie"!!!
                Osobnym zagadnieniem jest obecnosć agentów,w tym:"Agentów KGB i GRU,w Wojsku Polskim"!!!
                Tajne Stowarzyszenie Oficerów zawodowych Vitrim,w lipcu Sąd odmówił jego ejestracji,które domaga się:"Oczyszczenia Wojska Polskiego z osó skorumPOwanych,Komunistów i Agentów,szacuje się,iż w wyniku wymienione grupy stanowią 40% kadry,natomiastsami Agenci stanowią 5% to około 3 000 oficerów"!!!
                Członkowie Stowarzyszenia zachowują:"Anonimowość-ze wzgledu na represje ze strony władz MON"!!!
                Solidarnościowy wiceministrowie Obrony Narodowej-Janusz Onyszkiewicz i Bronisław Komorowski herbu "BUL"-uważają członków Virtim za grupę skrajną oraz przeciwstawiają się wymianie kadr kształconych w Moskwie na młodszych Oficerów"!!!!Wśród POlityków POstsoldarnościwoych:"Lewica i Rząd mianowany przez Lecha Wałęsę są zdecydowanie przeciwni ujawnianiu byłych Agentów-czyli Tajnych współpracowników SB,zajmujących odpowiedzialne stanowiska w życiu POlitycznym kraju".!!!
                Dodaj odpowiedź 6 5
                  Odpowiedzi: 0

                Czytaj także