Zgłoszenia do Nagrody Identitas 2016

Zgłoszenia do Nagrody Identitas 2016

Dodano:   /  Zmieniono: 

Fundacja Identitas ma przyjemność poinformować, iż 11 lipca rozpocznie rejestrację zgłoszeń do tegorocznej Nagrody Identitas. Przyjmowanie zgłoszeń trwać będzie do 14 października 2016 roku (o terminowym zgłoszeniu decyduje data stempla pocztowego).

Począwszy od roku 2014 Nagroda Identitas przyznawana jest corocznie, w ostatnim kwartale danego roku, najlepszej książce poprzedniego roku (regulamin dostępny na www.identitas.pl).
Nagroda może być przyznana jedynie książce, której pierwsza publikacja nastąpiła między 1 stycznia roku kalendarzowego poprzedzającego rok przyznania Nagrody oraz 31 stycznia roku kalendarzowego, w którym przyznawana jest Nagroda. Zgłaszane mogą być prace z szeroko pojętego obszaru polskiej humanistyki.

Jury przyznaje jedną niepodzielną nagrodę w dziedzinie humanistyki i literatury pięknej, jedną nagrodę w obszarze historii, a także nagrodę specjalną.

Budżet przeznaczony na nagrody finansowe wyniesie nie mniej niż 80 000 złotych. 

W ubiegłych latach laureatami Nagrody Identitas zostali m.in. Bogdan Podgórski za książkę: Józef Retinger - prywatny polityk Wydawnictwa Universitas, Jan Polkowski za Ślady krwi, Wydawnictwa M, Marta Kwaśnicka za Krew z mlekiem (Teologia Polityczna) czy Ryszard Kaczmarek za Polaków w armii kajzera Wydawnictwa Literackiego.

Przewodniczącym Jury w obszarze „Historia” jest Andrzej Paczkowski, wybitny historyk i wykładowca akademicki. Pozostałymi członkami Jury w obszarze „Historii” są: Andrzej Chwalba, czołowy polski historyk (Uniwersytet Jagielloński), eseista, wiceprezes Polskiego Towarzystwa Historycznego,specjalista w zakresie historii Polski XIX wieku, I Wojny Światowej i historii Rosji oraz redaktor Jarosław Krawczyk, szczególnie zasłużony dla szerokiej edukacji historycznej młodzieży od ponad dwóch dekad.

Przewodniczącym Jury w obszarze „Humanistyki i Literatury Pięknej” jest Paweł Lisicki – pisarz, publicysta i redaktor naczelny tygodnika opinii Do Rzeczy. Pozostałymi członkami Jury w tym obszarze są: Maciej Urbanowski ceniony krytyk i historyk literatury polskiej, kierownik katedry krytyki współczesnej na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz Andrzej Horubała – publicysta, pisarz, krytyk literacki, producent i reżyser telewizyjny, a także felietonista.

Fundacja Identitas istnieje od początku 2014 roku. Jej głównym przedsięwzięciem jest Nagroda Identitas. Fundacja stara się ponadto wspierać debatę o tożsamości, jak również regularnie prowadzi konkurs stypendialny dla studentów i absolwentów kierunków humanistycznych. 

 0
Czytaj także