Gry z przemijaniem

NAGRODZONY TOM POEZJI RYMKIEWICZA
NAGRODZONY TOM POEZJI RYMKIEWICZA / Źródło: RYS. PAWEŁ PAULUS MAZUR
Dodano
Jak przeżywa „Koniec lata w zdziczałym ogrodzie” Jarosław Marek Rymkiewicz? Jak przeżywa swoje odchodzenie, swoje wyglądanie na drugą stronę, swój koniec lata?

Forma oktostychu, jaką w tym tomie wybrał, kieruje myśl niektórych krytyków ku Iwaszkiewiczowi, tym bardziej że ów poeta i jego debiutancki pretensjonalny tomik wprost są przywołani w utworze „Rok 1918 – początek gatunku”:

Młodziutki Iwaszkiewicz jedzie do Warszawy I wiezie oktostychy. Czego żąda? Sławy!

Ale przecież fałszywy to trop. Nie tylko rymkiewiczowski wzorzec oktostychu z wydzielonymi natrętnie rymowanymi dwuwierszami jest zupełnie odmienny od rozwijanego przez Iwaszkiewicza, lecz różny jest przede wszystkim ton. Ton i podejście do poezji.

Okładka tygodnika Do Rzeczy: 51/2016
Cały artykuł opublikowany jest w 51/2016 wydaniu tygodnika „Do Rzeczy”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
/ mpu
 0

Czytaj także