Nagroda FENIKS 2017

Nagroda FENIKS 2017

Dodano: 1
fot. zdjęcie ilustracyjne
fot. zdjęcie ilustracyjne Źródło: Flickr / PROfaungg's/(CC BY-ND 2.0)
Znamy laureatów nagrody FENIKS 2017, nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, która jest jedynym wyróżnieniem w Polsce skierowanym przede wszystkim do wydawców i autorów literatury religijnej i katolickiej.

Nagroda Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS przyznawana jest od blisko dwóch dekad najlepszym publikacjom w dedykowanych - w szerokim znaczeniu - tematyce religijnej, wydawanych w języku polskim na rodzimym rynku książki. FENIKS jest jedynym wyróżnieniem w Polsce skierowanym przede wszystkim do wydawców i autorów literatury religijnej i katolickiej.

Kapituła Nagrody Stowarzyszenia Wydawców Katolickich FENIKS 2017 oceniająca książki wydane w 2016 roku, obradowała w składzie:

  • Dr hab. Krzysztof Narecki (przewodniczący Kapituły) – prof. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, filolog.
  • Dr hab. Marzena Górecka - prof. KUL prodziekan ds. Nauki i Kontaktów z Zagranicą, humanista.
  • Biskup Michał Janocha - prof. dr hab. nauk humanistycznych w zakresie historii, biskup pomocniczy warszawski od 2015 roku.
  • Prof. dr hab. ks. Jan Sochoń - teolog, filozof, poeta i krytyk literacki.
  • Joanna Lichocka - dziennikarka, poseł na Sejm RP VIII kadencji.
  • Prof. Jan Malicki - dyrektor Biblioteki Śląskiej w Katowicach.
  • Ks. Henryk Zieliński - redaktor naczelny tygodnika "Idziemy".
  • Dr hab. Iwona Niewiadomska - prorektor ds. kształcenia Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.
  • Krzysztof Ziemiec - dziennikarz radiowy i telewizyjny, autor książek religijnych.

Kapituła zdecydowała o przyznaniu Nagród w ramach 16 kategorii, następującym tytułom:

Kategoria „literacka”

Ojciec Eliasz. Dzień gniewu”, Michael D. O’Brien (Wydawnictwo AA)

Za umiejętne połączenie wartkiej narracji i tworzenia sylwetek pełnokrwistych bohaterów, w którym widać wyraźną interwencję Kogoś, czyje działanie nadaje tej powieści – w odbiorze jej czytelników - szczególnych walorów duchowych.

Dynamiczna fabuła i ciężar gatunkowy problemów ukazanych w powieści powoduje, że czytelnik nie może oderwać się od śledzenia losów głównego bohatera, który staje przed najważniejszym wyzwaniem swojego życia.

Kategoria „nauki kościelne”

Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej” Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Krystyny Chałas oraz ks. dr hab. Adama Maja (Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN)

Unikatowa skarbnica wiedzy o wartościach, opracowana w duchu wychowania ku wartościom.

Podstawa do budowania nowych systemów edukacyjnych, zbudowanych na nieprzemijających wartościach, determinujących i określających istotę człowieczeństwa. Niezwykle istotny i praktyczny zbiór wytycznych dla umożliwienia człowiekowi integralnego rozwoju, który zachowuje jego wolną wolę w poszukiwaniu Prawda i Dobra, w zgodzie z samym sobą i swoimi przekonaniami. Mimo gatunkowego ciężaru naukowego opracowania tematu, forma publikacji wykorzystująca podział na blisko 350 tematycznych haseł sprawia, iż mimo egalitarnego charakteru „Encyklopedia Aksjologii Pedagogicznej” nie pozostaje dziełem zamkniętym na czytelnika, choćby poprzez swoją użyteczność w działalności duszpasterskiej.

Kategoria „eseistyka”

Plaga słowików autorstwa Agnieszki Kołakowskiej” (Wydawnictwo Teologii Politycznej)

Za odważną, choć niekiedy kontrowersyjną z punktu widzenia Kościoła, publicystykę, dotyczącą newralgicznych kwestii nurtujących współczesną świadomość kulturową. Tytułowa „Plaga słowików” odnosi się do tych nowoczesnych projektów, których zwolennicy z wrogością odnoszą się do tradycyjnych wartości, mają potrzebę dokonywania ich destrukcji, jako że traktuję je jako element myślenia przesądnego. To pisarstwo godne poważnej dyskusji, zmuszające do korekty funkcjonujących publicznie ustaleń, zachęcające do unikania skrajności i nierozumności w próbach pojmowania świata, w którym obecnie żyjemy.

Kategoria „historia”

Świat Chrystusa. Tom 1” autorstwa prof. Wojciecha Roszkowskiego (Wydawnictwo Biały Kruk)

Dzieło życia autora, nad którym znakomity historyk pracował blisko pół wieku. Zaplanowana na trzy tomy praca, która zabiera współczesnego odbiorcę w niezwykłą podróż po świecie w czasach, w których podczas swojej ziemskiej wędrówki nauczał Jezus Chrystus. Ramy czasowe tej opowieści zachowującej wszelkiego znamiona najwyższej klasy dzieła historycznego, to blisko 40 lat na przełomie dwóch er funkcjonowania ludzkości. To mistrzowska panorama starożytnego świata, a zarazem legenda do poznania jego tajemnic i analiza wpływów jakie wywarł późniejsze dzieje. To barwna mozaika kulturowych, politycznych, społecznych i religijnych zależności, które kształtowały codzienne życie ludzi całego znanego w tym okresie cywilizowanego świata.

Kategoria „sztuka”

Sztuka polska a Kościół dzisiaj. Analiza sztuki sakralnej w perspektywie Jubileuszu 1050. rocznicy Chrztu Polski” pod redakcją ks. prof. Witolda Kaweckiego (Narodowe Centrum Kultury)

Znakomity rezultat karkołomnego w sensie intelektualnym zadania, jakim była próba scharakteryzowania relacji między Kościołem a Polską, której pretekstem stał się jubileusz 1050. rocznicy Chrztu Polski. Z jednej strony autor opisuje kulturowy dialog, a często także spór, jaki nieustannie toczy się między Kościołem a społeczeństwem, a z drugiej wskazuje na przeszło tysiącletni mecenat Kościoła nad poszczególnymi typami działalności twórczej i kulturalnej: teatralnej, graficznej, literackiej, audiowizualnej, muzycznej, sztuk plastycznych czy edukacyjnej.

Tym samym wyraźnie wskazuje, w jak wielu dziedzinach, na przestrzeni dziejów, Kościół odgrywał rolę fundamentalną.

Kategoria „duchowość”

Prace, szkice i notatki Edmunda Bojanowskiego. Inedita. Tom I i II” pod redakcją dra Edwarda Gigilewicza i siostry Marii Opiela oraz Kompendium edukacyjne Edmunda Bojanowskiego” pod redakcją siostry Marii Opiela (Episteme/Zgromadzenie Sióstr Służebniczek BDNP)

Dwie edycje materiałów uzupełniających prezentację piśmienniczego dorobku Edmunda Bojanowskiego, które wspólnie stanowią „dojrzały owoc z drzewa życia” tego Błogosławionego.

Publikacje te stanowią cenne źródło do poznania myśli religijnej, społecznej i pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego, której trafność i znaczenie pozostają wciąż aktualne. Niezwykle efektywne połączenie teorii i praktyki wiedzy pedagogicznej, łączące ze sobą wskazania o charakterze religijnym, społecznym, rodzinnym i narodowościowym, które dają możliwość permanentnej edukacji świadomych obywateli.

Kategoria „świadectwo”

Ukryta przed światem. Dziennik duszy” autorstwa siostry Wandy Boniszewskiej CSA (Edycja Świętego Pawła)

Za przybliżenie mało znanej jeszcze historia życia i posługi mistyczki i stygmatyczki s. Wandy Broniszewskiej, która przez swoje duchowe i fizyczne cierpienie, codziennie dawała świadectwo wiary człowieka w Boga i miłości Chrystusa do człowieka. Fakt, iż bohaterka książki swoim oddaniem w niesieniu Krzyża poświęcała się za grzechy innych przedstawicieli stanu duchownego – księży oraz siostry i braci zakonnych, świadczy o niezwykłym zawierzeniu w plan Pana oraz stanowi niekwestionowany przykład dla kolejnych pokoleń osób konsekrowanych.

Kategoria „edytorska”

Ewangelistarz. Złoty Kodeks Gnieźnieński”, praca zbiorowa pod redakcją ks. dra Michała Sołomieniuka (Wydawnictwo M)

Ewangelistarz - Złoty Kodeks Gnieźnieński jest niewątpliwie jednym z największych skarbów sztuki sakralnej w dorobku kulturowym naszego kraju. Niniejsza edycja jest przykład tego, jak nowoczesna technologia pozwala współczesnemu człowiekowi na kontakt ze „świadkiem historii”... w tym przypadku blisko tysiącletnim świadkiem historii religii i kościoła w Polsce.

Zatem niezaprzeczalnie lektura Ewangelistarza może być jednoczesnym aktem religijnym, jak również podróżą w głąb historii własnego państwa i narodowej wspólnoty duchowej.

Kategoria „książka dla dzieci”

Świetliki miłosierdzia” autorstwa Tadeusza Rucińskiego FSC (Edycja św. Pawła)

Za przyjazny najmłodszym czytelnikom sposób przekazania wiedzy o Miłosierdziu. Dzięki swoim krótkim opowiadaniom autor, których akcja rozgrywa się w świecie współczesnych dzieci, wskazuje czytelnikowi najlepsze rozwiązania w trudnych sytuacjach życiowych. Dlatego właśnie historie brata Tadeusza Rucińskiego podobne są do małych światełek – tytułowych świetlików miłosierdzia, którymi Bóg „najpierw opromienia nasze życie, a potem my mamy stać się świetlikami wzajemnie dla siebie”.

Kategoria „książka dla młodzieży”

Komiksowe wprowadzenie do filozofii" autorstwa Michaela F. Pattona i Kevina Cannona (Instytut Wydawniczy PAX)

Rzadko spotykany dotąd na polskim rynku wydawniczym przykład połączenia treści o silnym faktorze edukacyjnym z formą przyjazną młodemu czytelnikowi. Treść podana prostym, pozbawionym naukowego „nadęcia” językiem w przyjazny sposób efektywnie trafia do swojego odbiorcy. Koncentruje się na wybranych, uniwersalnych zagadnieniach filozoficznych, w praktyczny sposób prezentując poglądy najbardziej uznanych, w historii świata,myślicieli. Natomiast dzięki swojej komiksowej charakterystyce publikacja ta wpisuje się idealnie w nurt twórczości słowno-graficznej, który także w Polsce zdobywa sobie coraz szerszą grupę odbiorców i zwolenników.

Kategoria „książka autora zagranicznego”

Bóg albo nic autorstwa” Kardynała Roberta Saraha i Nicolasa Diata (Wydawnictwo Sióstr Loretanek)

Autobiograficzna książka, z której wyłania się na wskroś szczere świadectwo o Jezusie. Bohater tej publikacji jawi się jako człowiek, który na świat patrzy przede wszystkim przez pryzmat wiary, i tak właśnie postrzega i analizuje kluczowe zagadnienia współczesności, jak ludzka nędza, obrona życia, niesprawiedliwości społeczne, napięcia kulturowe oraz religijne, z których często wywodzi się kolejne nieszczęście naszych czasów, czyli fanatyzm i towarzysząca mu przemoc.

Kardynał Sarah konsekwentnie stoi na straży poglądu, iż zanik Pana Boga prowadzi do eliminacji człowieka, stąd tak silne w nim przeświadczenie, że to Pan Bóg jest centrum liturgii, a w takiej sytuacji człowiek nie ma czego się lękać. Bo przecież, jak twierdzi bohater tej publikacji „… dla Boga nie ma nic niemożliwego”.

Kategoria „tłumacz”

Trzy greckie stylistyki i dwa traktaty z okresu Cesarstwa Rzymskiego: O wzniosłości; O stylu politycznym, O stylu prostym; Sztuka retoryczna, Aneks; Sztuka retoryczna, Problemy figuratywne” autorstwa: Pseudo-Longinusa, Pseudo-Arystydesa, Anonymusa Seguerianusa i Apsinesa, w tłumaczeniu Henryka Podbielskiego (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II)

Niedostępny wcześniej w języku polskim zestaw klasycznych podręczników retoryki, które stanowią doskonałą prezentację fundamentalnego charakteru funkcji jaką sztuka publicznego przemawiania odgrywała w czasach antycznych. Dlatego publikacja ta uchodzić może za narzędzie do odzyskania dla współczesnej kultury analitycznego dorobku antyku w zakresie dociekań i refleksji na temat sztuki słowa.

Melchior Cano. O źródłach teologii” w przekładzie biskupa Juliana Wojtkowskiego (Kuria Archidiecezji Warmińskiej)

Przykład mistrzostwa sztuki przekładu. Językowe kompetencje tłumacza pozwala współczesnemu odbiorcy zanurzyć się niespiesznie w narracje Melchiora Cano. Choć niniejsze dzieło dotyczy przecież materii niełatwej, jaką jest istota teologii, a jednocześnie pozwala precyzyjnie wskazać herezję – jej przyczyny i przejawy w ludzkich słowach i czynach. Piękna łacina i dynamiczne pisarstwo Wielkiego Inkwizytora Hiszpanii po wielu wekach miało szczęście spotkać na swojej drodze kunszt translatorski biskupa seniora Juliana Zawitkowskiego.

Kategoria „seria wydawnicza (dzieła zebrane)”

Seria Wydawnicza: „Polska wiek XX. Historia prawdziwa” autorstwa Joanny Wieliczka-Szarkowej, Jarosława Szarka, Ryszarda Terleckiego i Piotra Szubarczyka (Wydawnictwo AA)

Seria skutecznie przyczynia się do wypełnienia potwornej luki w zasobach współczesnej wiedzy na temat realnego wymiaru wybranych istotnych zdarzeń, które zaistniały w historii Polski w XX wieku. Przywołując nowe fakty, reinterpretuje utarte schematy myślowe, dotyczące istotnych dla naszej tożsamości narodowej wydarzeń jak okupacje niemiecka i komunistyczna, Powstanie Warszawskie, rzeż na Wołyniu, szlak bojowy żołnierzy polskich podczas I i II Wojny Światowej, czy walka i ofiara Żołnierzy Wyklętych w służbie ojczyźnie.

Seria jest dowodem na olbrzymią dynamikę historii, która powoduje, że giną i odradzają się państwa, a pojedynczy człowiek potrafi odgrywać rolę tak kluczową, że od jego osobistych decyzji zależą losy milionów innych ludzi. Seria ta jest jednocześnie owocem wytrwałości i heroizm autorów w poszukiwaniu i ujawnianiu prawdy historycznej.

Seria: „Biblioteka Toposu” (Towarzystwo Przyjaciół Sopotu)

Za twórczą konsekwencję w promowaniu polskiej poezji współczesnej oraz skupienie wokół dwumiesięcznika „Topos” szerokiego grona twórców, których dokonania artystyczne wypływają w znacznym stopniu z katolickiej wizji świata i człowieka. W podzielonym i rozproszkowanym ideowo krajobrazie teraźniejszej kultury, inicjatywy podejmowane przez środowisko „Toposu” są nad wyraz uczciwe, pozbawione moralnych wieloznaczności, a przy tym czułe na formalno-estetyczne aspekty sztuki. Nie bez znaczenia pozostają też próby ochrony rzeczywistości przed zniewalającym wpływem mechanizmów jej „odczarowywania”, fundowanych przez zwolenników ponowoczesności, niezważających na znaczenie ludzkiego ducha, kierującego w stronę, gdzie znajduje on religijnie pojęte spełnienie.

Kategoria „publicystyka religijna”

Ostatnie królestwo” autorstwa Bartosza Jastrzębskiego (Wydawnictwo Sic!)

Niezwykle umiejętne zespolenie wrażliwości polityczno-moralnej z żarem stylistycznej maestrii; przybliżenie pryncypiów myśli konserwatywnej, jako niezbędnych w krajobrazie współczesnej kultury, w której dominują hałaśliwe narracje postmodernistyczne. Za przekonujące uzasadnienie, że cywilizacja techniczno-produkcyjna, sprzęgnięta z zasadami liberalnej demokracji, prowadzi nieuchronnie do zagłady naszej planety. Widząc zamęt w przestrzeni publicznej, pisarz ujawnia jednakowoż nadzieję na zawsze możliwą zgodę, choć naturalnie nie za każdą cenę.

Kategoria „multimedia”

Żołnierz Niezłomny Kościoła” (książka z filmem) autorstwa i w reżyserii Jolanty Hajdasz (Hajdasz Production)

Przejmująca i wstrząsająca kontynuacja filmu „Zapomniane męczeństwo”, a jednocześnie ciąg dalszy niezmordowanej batalii Jolanty Hajdasz o pamięć o ofierze za wiarę i Polskę, jaką swoim cierpieniem podczas bezlitosnych przesłuchań i tortur w więzieniu śledczym na Mokotowie w Warszawie w latach 1953-1955 złożył arcybiskup Antoni Baraniak.

Publikacja ukazuje szeroki kontekst nie tylko przyczyn i przebiegu aresztowania, ale także późniejszych losów tej sprawy, która dla wielu współczesnych pozostaje mało lub zgoła nieznanym faktem z powojennej historii Polski.

Kategoria „muzyka chrześcijańska”

Dusza w uszach” Michała Kulentego; Współwykonawcy - Krzysztof Herdzin i Polska Orkiestra Radiowa (Polskie Radio)

Ostatnia w dorobku artysty autorska płyta Michała Kulentego. Niezwykła mieszanka polskości i muzyki, utrzymana w stylistyce jazzowej, w której pierwszoplanową rolę odgrywają partie wykonywane na saksofonach sopranowym i tenorowym. Dodatkowego czaru tej muzyce nadaje jej - fragmentami – symfoniczny charakter. „Poeta saksofonu”,wraz z Polską Orkiestrą Radiową pod dyrekcją Krzysztofa Herdzina, stworzył na niej niezwykły, swojski, a jednak pozbawiony przaśności, klimat. Dzięki czemu słuchacz może czuć się jak w trakcie cudownej podróży krajoznawczej po Polsce.

Symfonia o Bożym Miłosierdziu” autorstwa Pawła Łukaszewskiego (Musica Sacra Edition)

Wspaniałe dzieło słowno-muzyczne, które powstało dla uczczenia 25-lecia ustanowienia Archidiecezji Białostockiej, w wyniku długich poszukiwań inspiracji, lektur licznych świadectw i pielgrzymowania do miejsc i osób związanych z kultem Bożego Miłosierdzia.

Przyjęta przez autora forma symfonii, nie związana bezpośrednio z kanonem liturgicznym pozwoliła na większą swobodę twórczą w procesie obejmowania ducha i treści w ramy muzyczne.

„Symfonia o Bożym Miłosierdziu” ma realne szanse, by wpisać się na trwałe w historię współczesnej muzyki religijnej.

Kapituła przyznała także Wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

Kategoria „literacka”

Domowa księga rodzaju” autorstwa Łukasza Nicpana (Wydawnictwo Veda)

Poeta prostym słowem maluje intrygujące obrazy i snuje niezwykłe opowieści: o świecie, życiu, ludziach, a pytania stawiane w swoich wierszach kieruje tak samo intensywnie do siebie, jak i do czytelnika. W tym tomie poetyckim widać wyraźne zamiłowanie do Wiary i umiłowanie Boga.

Epigonia” autorstwa Wojciecha Wencla (Wydawnictwo Arcana)

Za wierność literackim i życiowym pryncypiom, i umiejętność oddania twórczego hołdu polskiej literaturze klasycznej. Przez strofy tego tomu poetyckiego przemawia miłość… do Boga, ojczyzny, polskiego języka i poezji.

Kategoria „nauki kościelne”

Nowa encyklopedia chrześcijaństwa” - praca zbiorowa pod redakcją ks. prof. Henryka Witczyka, (Wydawnictwo Jedność)

Kompendium informacji na temat chrześcijaństwa, które dzięki wykorzystaniu najbardziej aktualnej wiedzy, ma fundamentalne znaczenia w procesie tak edukacji religijnej jak i ogólnej.

Intuicyjny układ treści powoduje, że jest to publikacja, która nie sprawi trudności czytelnikowi nie zależnie od jego wieku oraz kompetencji kulturowych i edukacyjnych. Wyjątkowo atrakcyjna pozycja dla bibliotek każdego typu: domowych, publicznych, naukowych i szkolnych.

Polityka w perspektywie etycznej i religijnej” autorstwa Anieli Dylus (Wydawnictwo UKSW)

Książka o poszukiwaniu roli etyki w działalności politycznej, społecznej. To swoisty drogowskaz,

dla tych, którzy sięgając po władzę biorą na siebie jednocześnie obowiązek opieki nad resztą społeczeństwa, które reprezentują i w imieniu którego rządzą. Zestaw praktycznych zasad i wskazówek, jak zachowywać równowagę między troskliwym dbaniem o dobro wspólne, a machinalnym wykorzystywaniem posiadanej władzy.

Maryja jest piękna” autorstwa o. prof. dra hab. Andrzeja Napiórkowskiego (Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie)

Publikacja ta jest z jednej strony próbą odpowiedzi na pytanie „kim jest Maryja”, a z drugiej monograficznym przeglądem religijnego, kulturowego i społecznego fenomenu, którym stała się Matka Jezusa. Książka w rzetelny naukowy sposób próbuje oddać istotę fenomenu który wielokrotnie, na przestrzeni ostatnich 2000 lat, wpływał i wpływa na losy ludzkości.

Kategoria „eseistyka”

Kościół katolicki i jego wrogowie. Inne spojrzenie na historię i współczesność” autorstwa Vittorio Messoriego (Wydawnictwo AA)

Historia i współczesność wciąż mieszają się w tym dziele nie bez przyczyny. Zawarte w nim opowieści łączy bowiem wspólny mianownik – powtarzająca się na przestrzeni dziejów agresja wobec wartości pielęgnowanych przez Kościół katolicki, wobec jego działań na rzecz ludzkości i dokonań na tym polu. Messori niestrudzenie odkłamuje kolejne nieprawdy, burzy stereotypy, prezentuje często małe znane dotąd światu fakty, ukazujące historyczne,a le także współczesne nam wydarzenia w nieznanym dotąd świetle.

Uciec z krainy zapomnienia” auttorstwa ks. Jacka Grzybowskiego (Wydawnictwo Teologii Politycznej)

Książka ta stanowi intelektualny sprzeciw przeciwko masowej skłonności współczesnego człowieka do zapominania o tym, skąd przybył, i dokąd zmierza. To wyraz niezgody na bezrefleksyjne trwanie w ekstremalnie dynamicznej teraźniejszości, i jednoczesny dowód na to, że wszyscy jesteśmy zanurzeni w historię.

Kategoria „historia”

Kronika dziejów Polski 966-2016” autorstwa Joanny Wieliczka-Szarkowej oraz Jarosława Szarka (Wydawnictwo AA)

Znakomity przykład dzieła historycznego o charakterze praktycznym, dającego szybki i prosty dostęp do informacji o najważniejszych wydarzeniach i postaciach, które wpłynęły na bieg historii Polski na przestrzeni ponad 1000 lat od początków jej państwowości do czasów współczesnych.

Pasjonująca podróż przez dzieje, nie tylko dla największych miłośników historii, ale także najmłodszych uczestników życia społecznego naszego kraju.

Wszystko o różańcu, który może wszystko” autorstwa Wincentego Łaszewskiego (Wydawnictwo Fronda)

Niezwykle drobiazgowe studium dziejów jednego z najważniejszych symboli religii chrześcijańskiej. Modlitwy, która jest dowodem na nierozerwalny charakter związku człowieka z Jezusem Chrystusem, także roli jaką w odkrywaniu Tajemnicy pełni Matka Boża - swoistym szyfrem do bramy Nieba.

W swojej pracy autor prowadzi nas przez dzieje prezentując historię różańca, zmieniającą się obecność modlitwy różańcowej w praktyce religijnej na przestrzeni kolejnych stuleci, wreszcie liczne świadectwa na wyjątkową rolę tej modlitwy dla losów świata.

Kategoria „sztuka”

Chagall. Podróż przez biblię. Nieznane studia i gwasze”, S. Forestier, N. Hazan-Brunet, E. Kuzmina (Wydawnictwo Jedność)

Dzieło o wyjątkowym charakterze. Po pierwszy w dziejach otrzymujemy pełen studium malarskie Marka Chagalla dedykowane Biblii. Miłośnicy twórczości malarskiej tego artysty otrzymują niezwykłą możliwość kontaktu z kilkudziesięcioma niepublikowanymi wcześniej lub stosunkowo mało znanymi pracami klasyka kubizmu i internacjonalizmu w malarstwie. Chagall koncentruje się na autorskiej analizie Starego Testamentu, poprzez którą próbuje oswajać własne traumy wywołane wydarzeniami z jego młodości, w tym okropieństwami I Wojny Światowej.

Ikony rosyjskie. Tematy-Arcydzieła”, Natalii Majorowej i Genadija Skokova (Wydawnictwo Arkady)

Publikacja wychodząca daleko poza standardowy charakter albumu poświęconego wybranej dziedzinie sztuki. Swoim wyrazem oddaje niezwykłą rolę twórczości pełniącej jednocześnie rolę modlitwy, będącej zapisem rozmowy z Bogiem. Dzieło to uświadamia i nieustannie przypomina człowiekowi, że ikona pełni rolę platformy między Ziemią i Niebem. Stanowi zapis wszystkich relacji między Bogiem a człowiekiem: przypomina o roli miłości do bliźniego czy miłosierdzia, a z drugiej strony także o potrzebie zaangażowania się w dzieło Bożego Zbawienia.

Kategoria „duchowość”

Kwiatki świętego Charbela. Świadectwa o życiu i świętości Mnicha cudotwórcy” autorstwa s. Hanny Skandar OLM (Wydawnictwo AA)

Krzepiąca dzięki swojemu przesłaniu niezwykła kronika cudów, które wydarzyły się za sprawą, lub dzięki modlitwie do św. Charbela z klasztoru w Annaya. Zapis setek zdarzeń powstały na bazie relacji naocznych świadków pochodzących z całego świata: wskrzeszeń, uzdrowień, cudownych interwencji w życiu codziennym, które stanowią niezbite dowody na skuteczność nadprzyrodzonej działalności i wstawiennictwa najsłynniejszego libańskiego świętego. Jednocześnie wzruszająca apoteoza prostoty w praktykowaniu Wiary.

Świadectwo. Dziennik duchowy, Słowo pouczenia”, Alicja Lenczewska (Wydawnictwo Agape)

Zapis trwających kilka dekad mistycznych spotkań szczecinianki Alicji Lenczewskiej z Panem, jednocześnie cichy i pokorny apel do ludzkości, który ma uświadomić jej, że najważniejsze jest zjednoczenie z Chrystusem. Jego autorka sama pełni raczej rolę przekaźnika dla słów pochodzących od Jezusa. Stąd „Świadectwo” i „Słowa pouczenia” zawierają często słowa trudne do pojęcia, bo opisujące Tajemnicę, a innym razem jasne przesłania, jak miłość do drugiego człowieka, która stanowi najprostszą, najbardziej naturalną formą miłości do Chrystusa.

Kategoria „świadectwo”

Dariusz Maleo Malejonek. Urodzony, by się nie bać”, Dariusz Malejonek, Magdalena Nierebińska, (Społeczny Instytut Wydawniczy Znak)

Barwna autobiograficzna opowieść jednego z najbardziej niepokornych rodzimych artystów nurtu muzyki popularnej, który nie stroni od publicznych deklaracji na temat własnej wiary, wartości wyznawanych idei i przekonania w znaczenie miłości do bliźniego.

Na wskroś prawdziwe świadectwo kogoś, kto na swojej drodze spotkał zarówno Boga, jak i diabła. Przykład dla młodych pokoleń, jak żyć pozostając wierny sobie.

Różnica” autorstwa Jacka Hajnosa (RTCK)

Zachwycająca treścią i formą podróż przez osobiste świadectwa kilkunastu bezdomnych osób, których losy mają najróżniejsze przyczyny: alkohol, choroby, poczucie odosobnienia i nieumiejętność dostosowania do obowiązujących norm społecznych, czy nawet świadomą decyzję o takim sposobie życia.

To również głęboko dotykający czytelnika zbiór przykładów nawróceń ludzi, których życie wielokrotnie naznaczone zostało bólem, cierpieniem czy wstydem, a którym wiara i kontakt z Bogiem i kościołem, daje szansę na lepsze życie.

Kategoria „edytorska”

Biblia. Nowy Testament. Ilustrowany mozaikami z Bazyliki św. Marka w Wenecji” (Wydawnictwo Jedność)

Publikacja niezwykła w swoim zamyśle i absolutnie zjawiskowa w swojej formie, ponieważ między Biblią a wenecką bazyliką św. Marka istnieje przede wszystkim relacja oparta na oczywistej wspólnocie źródeł. Ponadto podróż poprzez mozaiki wieńczące bazylikę stanowią swoisty przewodnik po świecie Nowego Testamentu, przybliżają opisane w nim wydarzenia i postacie. Jednocześnie tak skonstruowane wydanie Biblii stanowi pokorny hołd wobec wielowiekowej tradycji kopiowania Pisma Świętego, w której strona graficzna zawsze stanowiła osobny hołd – złożony w języku sztuki – dla mądrości i świętości Słowa zapisanego w księdze.

Skrzypek opętany, Bolesław Leśmian (Wydawnictwo KUL)

W uznaniu niezwykłe istotnego wkładu w zachowanie unikalnych skarbów polskiej kultury, jakimi są dramatyczne utwory Bolesława Leśmiana: „Skrzypek opętany” oraz „Pierrot i Kolombina”. Oba dzieła przepisane z autografów ich twórcy, zostały zebrane w niniejszym tomie i po raz pierwszy opublikowane drukiem, stanowiąc niewątpliwy powód do radości zarówno dla badaczy i miłośników twórczości jednego z najwybitniejszych w historii polskich poetów.

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości: Słowa Jana Pawła II o Bożym miłosierdziu, Pociągnij mnie za sobą! Pobiegnijmy! Słowa Jana Pawła II do młodzieży” (Wydawnictwo Sióstr Loretanek), pod redakcją Magdaleny Pajkowskiej

Wysmakowana edytorsko edycja oryginalnego zbioru wypowiedzi papieża Jana Pawła II skoncentrowanych na kilkudziesięciu wybranych kwestiach, które pełnią niezwykle istotną rolę nie tylko dla Polaków, ale także w codziennym życiu wszystkich osób wierzących. Niezwykle osobisty katalog życiowych prawd i duchowych porad dotyczących m.in. wiary, Bożego miłosierdzia, istoty i wartości życia rodzinnego, dialogu między mężczyzną i kobietą, przesłania dla ludzi młodych.

Kategoria „książka dla dzieci”

Pan Kuleczka Marzenia” autorstwa Wojciecha Widłaka (Wydawnictwo Media Rodzina)

Warto mieć marzenia, choć to nie taka prosta sprawa... O czym na każdym kroku przekonuje się troje przyjaciół: kaczka Katastrofa, mucha Bzyk-Bzyk i pies Pypeć - bohaterowie wymyśleni przez Wojciech Widłaka. Uroku opowiadanym przez niego historyjkom dodają piękne ilustracje autorstwa Elżbiety Wasiuczyńskiej, które stanowią plastyczny przewodnik po świecie przedstawionym w książce. Wyróżnienie Feniks 2017 to uznanie dla autora i Pana Kuleczki za wkład, jaki od wielu lat wnoszą w kształtowanie wrażliwości polskich dzieci i przybliżanie i prawideł otaczającego nas świata.

Seria „Basia” autorstwa Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak (Wydawnictwo Egmont Polska)

Dla małych czytelników seria ta jest prawdziwym przewodnikiem po współczesnym świecie. Dzięki przygodom Basi i jej bliskich poznają znaczenie przedmiotów, zjawisk i wydarzeń, które towarzyszą im na co dzień. Od lat dzięki pasji i pracy Zofii Staneckiej i Marianny Oklejak czytelnicy ich książek wyruszają z Basią na biwak, na narty, do ZOO, odwiedzają bibliotekę, chodzą do przedszkola, uczą się tańczyć gotować i sprzątać, a nawet jak postępować z młodszym rodzeństwem.

Kategoria „książka dla młodzieży”

Aczkolwiek – kocham życie” autorstwa Joanny Czapli (Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne POLWEN)

Doskonały wzór dla ludzi poszukujących inspiracji. Autorka swoją chorobą i cierpieniem, a jednocześnie nieskrępowanym umiłowaniem życia daje wspaniałe świadectwo wielkości ludzkiego ducha. Bo niezależnie od tego ile razy w życiu przydarzy nam się upadek, nie wolno pozwolić, aby świat „zabił w nas marzenia”.

Wyprawa po klucz” autorstwa Małgorzaty Borkowskiej (Dom Wydawniczy Klucz Małgorzata Borkowska)

Pisana prozą baśń, której fabuła wypełniona została przez autorkę plejadą mitycznych i fantastycznych postaci, stworzeń, miejsc, wydarzeń i zjawisk, przepełnionych magią, które w realnym świecie nie mają racji bytu. W tym wszystkim musi odnaleźć się główny bohater, zwykły nastolatek, który poszukując tytułowego klucza, musi – na przekór niezwykłości, a czasem także grozie – otaczającego go świata, musi odnaleźć prawdę o samym sobie. Niezwykły kostium wyobraźni autorki kryje w sobie uniwersalne przesłanie, które warto chronić i rozpowszechniać.

Kategoria „książka autora zagranicznego”

Święty Franciszek odkłamany. Obrona Serafickiego Ojca przed progresywistycznymi fałszerstwami” autorstwa Guido Vignelliego (Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi)

Odważna i nieprzystająca do kanonicznego obrazu książka przedstawiająca postać jednego z najbardziej rozpoznawalnych świętych w dziejach świata. Demitologizująca Świętego Franciszka jako poczciwinę i „błędnego rycerza”, poprzez dokładną analizę jego nauczania i poglądów, uwypuklając konsekwencję w głoszeniu bardzo często niezwykle ostrych przecież tez. Duchownego, który nigdy nie bał się nazywać zła po imieniu wskazując przykłady konkretnych grzechów i grzeszników, nie uciekając się do obłudy, chęci przypodobania się komuś czy unikania problemów z tego wynikających.

Benedykt XVI Ostatnie rozmowy” autorstwa Petera Seewalda (Dom Wydawniczy Rafael)

Wyczekiwany przez wielu wiernych głos Benedykta XVI dotyczący powodów jego rezygnacji ze sprawowania pieczy na Stolicą Piotrową, ciekawostek z okresu pontyfikatu, przemyśleń na temat duchowych wyzwań stojących przed ludzkością i światem. Ten w wielu miejscach zaskakujący zwłaszcza szczerością wygłaszanych tez i sądów swoisty intelektualny „testament” papieża Benedykta XVI rzuca nowe światło na wydarzenia, które nie tak przecież odległe, to niekiedy pozostawały poza obszarem zainteresowania i wiedzy globalnej społeczności katolickiej. Jednocześnie jest to frapujący obraz Bożego filozofa, który pozostałe mu jeszcze ziemskie życie, spędza na medytacji i modlitwie.

Kategoria „tłumacz”

Amalariusz z Metzu, Dzieła, t. I. Święte obrzędy Kościoła”; Przekład zbiorowy z języka łacińskiego pod redakcją ks. Tadeusza Gaci, ze wstępem ks. Janusza A. Ihnatowicza, przypisami i bibliografią Agnieszki Strycharczuk (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego)

Dzieło niezmiernie ważne z punktu widzenia potrzeby współczesnej wiedzy na temat charakterystyki liturgii świętej sprzed kilkunastu stuleci. Dzieło to, choć tak cenne dla badaczy, niesie ze sobą jednak także przesłanie bardziej uniwersalne – dowód na wagę liturgii łacińskiej, jako czynnika kulturotwórczego, bardzo wyraźnie kształtującego ówczesnego świat i relacje społeczne.

Kategoria „seria wydawnicza (dzieła wybrane)”

Seria: „Nowy Komentarz Biblijny”: „Księga Barucha ST XXIV/II” autorstwa Michała Wojciechowskiego; „Pierwsza Księga Machabejska ST XIV (cz.l)” autorstwa ks. Janusza Nawrota; „Druga Księga Kronik ST X (cz.2)” autorstwa ks. Antoniego Troniny (Edycja Świętego Pawła)

Biblia to księga tajemnic. Współczesny człowiek często nie potrafi zrozumieć, jaki jest sens określonego fragmentu Pisma Świętego. Seria „Nowy komentarz biblijny” jest zatem znakomitym lekarstwem na poznawcze bolączki osób czytających i studiujących Nowy i Stary Testament. Każda z przeszło 30 publikacji wydanych w jej ramach od 2005 roku ma charakter na wskroś użytkowy, choć wszystkie powstały z wykorzystaniem stricte naukowych narzędzi krytycznych. Dzięki temu seria pozwala odkrywać fascynujące szczegóły nie tylko formy i treści literacko-historycznej, które składają się na Biblię, ale przede wszystkim na dogłębne poznanie i analizę przesłania Bożego, którego przekaźnikiem jest sama Księga.

Seria: „Monografie i studia z filozofii realistycznej” (Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu)

Niezwykle istotny z punktu widzenia wagi polskiego i światowego dorobku naukowego zbiór opracowań poświęconych filozofii realistycznej. Składają się na niego m.in. prace tak wybitnych osobistości świata nauki jak siostra prof. Zofia J. Zdybicka USJK, prof. Piotr Jaroszyński czy prof. Vittorio Possenti. Poszczególne publikacje traktują o kwestiach takich jak: relacje między religią a religioznawstwem i postmodernizmem, partycypacja bytu, filozofia polityki, a także postrzeganie osoby ludzkiej.

Kategoria „publicystyka religijna”

Tajemnice Fatimy. Największy sekret XX wieku” autorstwa Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia (Rosikon Press)

Głęboka i wnikliwa analiza wpływu objawień z Fatimy na losy nie tylko Kościoła katolickiego, ale przede wszystkim ludzkości w XX i XXI wieku. Efekt mrówczej pracy na rzecz upowszechnienia wiedzy na temat ogromu łask, jakie współczesny człowiek zawdzięcza Orędziu z Fatimy i jego roli w walce o „duszę świata”. Publikacja jest także swoistym reportażem z miejsc naznaczonych jego nie zbadanym dotąd w pełni wpływem, które dowodzą, iż – jak określił to kardynał Joseph Ratzinger - „to Bóg jest Panem historii”.

Dlaczego chrześcijanie potrzebują Żydów?” autorstwa prof. dra hab. Jana Grosfelda (Wydawnictwo Święty Wojciech)

Książka Jana Grosfelda to odważne sięgnięcie do źródła chrześcijaństwa, bez którego zrozumienie łaski i ofiary Jezusa Chrystusa byłby trudne do zrozumienia przez współczesnego człowieka. Autor niezłomnie przypomina, że judaizm stanowi korzeń dla późniejszego Kościoła, właśnie dlatego, że było to zdarzenie niezbędne dla wewnętrznej harmonii Bożego planu dotyczącego historii zbawienia. Napomina również o pamięć o tym, że „zarówno Żydzi, jak i chrześcijanie mają misję świadectwa i życia, albo raczej świadczenia życiem”.

Kategoria „multimedia”

Adwokat” (audiobook) autorstwa Randy’ego Singera; czyta Krzysztof Gosztyła (Wydawnictwo Święty Wojciech)

Judasz” (audiobook) autorstwa Toski Lee; czyta Gosztyła Krzysztof (Wydawnictwo Święty Wojciech)

Jezus” (audiobook) autorstwa Jamesa Martina; czyta Aleksander Machalica (Wydawnictwo Święty Wojciech)

Wersje audio trzech porywających historii, których akcja rozgrywa się w czasach Jezusa Chrystusa, a po jego śmierci dotyczy także losów i prześladowania pierwszych chrześcijan, wprowadzające odbiorcę w klimat realnych historycznych wydarzeń w Jerozolimie oraz Rzymie. Doskonały przykład na niezwykłą moc książki do słuchania. Mistrzostwo w operowaniu językiem polskim znamienitych lektorów potrafi oddać niuanse świata przedstawionego w interpretowanych opowieściach, tym samym niesamowicie intensywnie wciągając słuchacza w ich fabułę.

Po drugiej stronie życia. Książka z filmem DVD” autorstwa Andrzeja Duffeka oraz Jarosława Mańki (Wydawnictwo AA)

Opowieść o podróży, która całkowicie zmieniała życie Andrzeja Duffeka. Podróży nietypowej, bo odbytej w trakcie śpiączki powypadkowej. Osobiste świadectwo autora książki i filmu o doświadczeniach wyniesionych z pobytu po drugiej stronie życia. Relacja z emocji i radości związanych z obietnicą nieba, a jednocześnie potworności związanej z „dotknięciem” piekła. Z Tym samym jest to piękna opowieść o miłości i sile modlitwy i poświeceniu tego co najcenniejsze, czyli własnego życia, po to by ratować drugiego człowieka.

W pustyni i w puszczy. Edukacyjna gra planszowa zintegrowana z internetową platformą wiedzy www.sienkiewicz.promocjaksiazki.pl” autorstwa Wojciecha Rzadka i Anny Stosik (Agencja Promocyjna OKO)

Kto powiedział, że klasyka literatury musi być nudna!? Wystarczy ciekawa forma i najmłodsi pokochają bohaterów sienkiewiczowskiej powieści „W pustyni i w puszczy”. Gra, czyli pozbawiona przymusu zabawa okazała się znakomitym sposobem na zachęcenie do czytania dzieci, które przyzwyczajeń czytelniczych nie mają. Dzięki niej nawet współcześni rówieśnicy powieściowej Nel mogą towarzyszyć jej w niebezpiecznej, ale niezwykle pasjonującej podróży przez Afrykę.

Dzięki połączeniu z interaktywną platformą internetową ta planszowa gra wciąga także największych miłośników komputerowych nowinek, jednocześnie oferując wspólną znakomitą rozrywkę całym rodzinom.

Kategoria „muzyka chrześcijańska”

Chorał gregoriański. Kolekcja 13 płyt CD na wszystkie niedziele roku liturgicznego (Wydawnictwo AA/Wydawnictwo Dębogóra)

We francuskim opactwie Notre Dame de Triors chorał gregoriański wyznacza rytm każdego dnia. Ta niezwykła kolekcja nagrań dedykowanych wszystkim niedzielom roku liturgicznego wprowadza słuchacza w spokój i rytm niezbędny do kontemplacji. Piękny i wzniosły śpiew francuskich mnichów pozostawia nieodparte wrażenia jedności świata i człowieka z ich Stwórcą: „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli”.

Ponadto Kapituła w porozumieniu z Zarządem Stowarzyszenia Wydawców Katolickich przyznała Nagrody FENIKS poza kategoriami tematycznymi:

FENIKS Główny

Małżeństwo: prof. Stanisław Grygiel oraz Ludmiła Grygiel

Prof. dr hab. Stanisław Grygiel z wykształcenia filolog i i filozof. Przez blisko 20 lat był redaktorem miesięcznika „Znak” w Krakowie, przez dekadę również wykładowcą filozofii w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, a po wyjeździe do Włoch wykładowcą filozofii człowieka na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Ponadto do 2002 roku kierował także kwartalnikiem „Il Nuovo Areopago”.

W dorobku ma kilkanaście publikacji, w tym m.in. „Ojczyzna jest zawsze trochę dalej”, „Kim jest człowiek”, a także „W kręgu wiary i kultury”.

Ludmiła Grygiel to absolwentka studiów historycznych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W dorobku zawodowym ma m.in. pracę na stanowisku redaktora w krakowskim Wydawnictwie Literackim. Jest autorką wielu publikacji i opracowań o tematyce religijnej. W dorobku ma tłumaczenia i opracowania „Listów” i „Modlitw” św. Katarzyny ze Sieny, a także publikacji w języku polskim i włoskim, w tym pozycji poświęconych św. Faustynie Kowalskiej oraz kultowi Bożego Miłosierdzia.

Państwo Grygiel przez wiele lat należeli do grona bliskich przyjaciół papieża Jana Pawła II. Ich małżeństwo służyć może za symbol zawierzenia Bogu. Na każdym kroku podkreślają świętość tego sakramentu i jego specjalne znaczenie w codziennym poszukiwaniu kontaktu z Chrystusa. Ponieważ powtarzając za papieżem Polakiem „prawda osoby, która się objawia dla mnie, który jestem żonaty, objawia się w mojej żonie. (…) Ona znajduje swoje spełnienie w Jezusie Chrystusie. To jest ośrodek historii mojego życia”.

FENIKS Złoty

Ks. dr Edward Staniek

Uhonorowany za osiągnięcia naukowe na niwie badań nad historią Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem dokonań w obszarze upowszechniania wiedzy z obszarów patrologii, przybliżając współczesnym dokonania Ojców Kościoła.

Nagroda przyznana została w uznaniu mistrzostwa we władaniu słowem i piórem, jakich konsekwentnie używa w swojej posłudze homiletycznej, którą z kolei cechuje nieskrępowana otwartość na dyskusję z drugim człowiekiem, niezależnie od jego przekonań i prezentowanej postawy myślowej.

FENIKS Złoty

Ks. Prof. Wincenty Myszor (pośmiertnie)

Nagroda stanowi formę uhonorowania imponującego dorobku naukowego i przekładowego ks. prof. Wincentego Myszora, zmarłego przed kilkoma tygodniami.

Translatorska spuścizna laureata obejmuje m.in. tłumaczenia w języku polskim czołowych publikacji gnostycznych, a także podręczników do nauki języka koptyjskiego.

Natomiast szersze grono czytelników spotkało się z jego twórczością za sprawą pierwszego w naszym języku tłumaczenia „Ewangelii Judasza”.

Niewątpliwie godna odnotowania jest również działalność dydaktyczna i posługa ks. profesora w roli twórcy oraz dziekana Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

Szczególnie ciepło wspominamy go jednak również jako człowieka skromnego i przyjaznego w relacjach z innymi ludźmi, naukowca-pasjonata oraz surowego, ale uczciwego nauczyciela.

FENIKS Diamentowy

Kardynał Zenon Grocholewski

Feniks przyznany zostaje jako dowód uznania dla posługi kapłańskiej ks. kardynała oraz dorobku naukowego. Laureat to wybitny znawca prawa kanonicznego. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji książkowych i kilkuset artykułów, których łączna liczba zbliża się do 600 pozycji, publikowanych w kilkunastu językach.

Przez kilkanaście lat przewodził papieskiej Kongregacji Edukacji Katolickiej, zarządzając i wyznaczając najważniejsze kierunki w kształceniu nie tylko kadr Kościoła, ale także czuwając nad globalnym systemem kształcenia w duchu doktryny katolickiej.

FENIKS Specjalny

Arcybiskup Wacław Tomasz Depo

Ksiądz Arcybiskup jest autorem wielu książek o tematyce religijnej i społecznej. Do najbardziej znanych należą: „Wierność łasce”, „Sprawy nieba i ziemi”, „Blask wiary w Chrystusie”, „Papieski wiatr”, „Istnienie ukierunkowane na Chrystusa” i wielu innych. Opublikował kilkadziesiąt artykułów i w mediach katolickich. Prawie codziennie dzieli się krótkimi komentarzami na zakończenie Apelu jasnogórskiego przed Cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, które za pośrednictwem Radia Maryja i Telewizji Trwam adresowane są do wszystkich Polaków.

Jako Przewodniczący Rady ds. Środków Społecznego Przekazu Komisji Episkopatu Polski abp Depo zabiega, aby media katolickie nie uważały się za konkurencyjne wobec siebie, ale za komplementarne. Reprezentuje sprawy wydawców katolickich wobec Konferencji Episkopatu Polski. Jego serdeczna i ojcowska postawa sprawia, że wydawcy katoliccy zawsze mogą liczyć na jego zrozumienie i wsparcie.

Leszek Sosnowski

Właściciel Wydawnictwa Biały Kruk

W swoim zawodowym dorobku ma wieloletnie doświadczenie dziennikarskie, a pierwsze kroki w działalności edytorskiej stawiał przygotowując biuletyny Komitetu Obrony Robotników i Niezależnego Zrzeszenia Studentów, jednocześnie rozpowszechniając wydawnictwa podziemne. Przez kilkanaście lat prowadził największy w Europie krakowski Dyskusyjny Klub Filmowy „Kinematograf”.

Od 1996 roku prowadzi, wraz z żoną Jolantą, Wydawnictwo Biały Kruk, jedno z czołowych krajowych wydawnictw specjalizujących się w edycji publikacji łączących ze sobą tematykę współczesnej historii Kościoła i Polski z najwyższej próby oprawą graficzną.

Jest pomysłodawcą i redaktorem zdecydowanej większości książek kierowanej przez siebie oficyny, w tym 120 publikacji poświęconych Janowi Pawłowi II. Jest również inicjatorem i współautorem jednych z najważniejszych w ostatnich latach na rodzimym rynku książki publikacji poświęconych najnowszej historii naszego państwa, jak „Wygaszanie Polski” czy „Dialogi o naprawie Rzeczypospolitej”.

Dzięki temu od wielu lat aktywnie wnosi swój wkład w działalność społeczną o charakterze formacyjnym, utrzymaną w duchu wartości konserwatywnych, wiernych nauczaniu Kościoła.

Leszek Sosnowski jest często nagradzany za swoją działalność wydawniczą, artystyczną i społeczną, jest laureatem blisko 60 polskich i międzynarodowych nagród oraz wyróżnień.

Źródło: DoRzeczy.pl
 1
Czytaj także