Nowość o powstaniu

Nowość o powstaniu

Dodano: 
Leszek Żebrowski
Leszek Żebrowski Źródło:PAP / Tomasz Gzell
Komuchożerca II Wreszcie coś do studiowania o powstaniu warszawskim.

W zalewie publikacji na ten temat (na ogół na coraz niższym poziomie) szczególnie należy wyróżnić relację pamiętnikarską ppłk. Józefa Rokickiego, komendanta głównego Narodowej Organizacji Wojskowej, a w powstaniu dowódcy obrony Mokotowa i p.o. dowódcy 10. Dywizji Piechoty AK. Książka ta (w mocno okrojonym formacie) wyszła po raz pierwszy w Hanowerze w1949 r. Z oczywistych względów była poddana mocnej autocenzurze. Teraz otrzymaliśmy pełną wersję, wzbogaconą o dodatkowe materiały,

Cały felieton dostępny jest w 8/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Leszek Żebrowski
Czytaj także