Kara słuszna i sprawiedliwa

Kara słuszna i sprawiedliwa

Dodano: 
Biblia
Biblia Źródło:Pixabay / Public Domain Pictures / Domena Publiczna
Jako katolicy jesteśmy zobowiązani do posłuszeństwa „autentycznemu” nauczaniu papieży, to znaczy takiemu, które jest zakorzenione w porządku naturalnym, Piśmie i Tradycji. Zgodnie z nim kara śmierci może być sprawiedliwa i słuszna

Śmierć zakatowanego przez ojczyma ośmiolatka wywołała w Polsce powrót rozmów o karze śmierci. „Jestem za przywróceniem kary śmierci dla najbardziej brutalnych przestępców” – zadeklarował premier Mateusz Morawiecki. „Za ten czyn należy się kara śmierci. I tyle” – stwierdził z kolei minister Michał Wójcik. Przeszkodę w przywróceniu w naszym kraju najwyższej kary stanowią nie tylko różnorakie dokumenty międzynarodowe. Sytuacji nie ułatwia też chaotyczne stanowisko… władz kościelnych, w tym samego papieża. Twierdzi się dzisiaj, jakoby kara śmierci była niezgodna z katolicką nauką. W istocie jest inaczej: Tradycja Kościoła jednoznacznie akceptuje karę śmierci i katolicy mogą ją popierać.

„My przecież – sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki” – powiedział, wisząc na krzyżu, dobry łotr zgodnie ze świadectwem ewangelisty (Łk 23, 41). „Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23, 43) – zapewnił go w odpowiedzi sam Chrystus. Złoczyńca, akceptując swoją karę jako „słuszną i sprawiedliwą”, zyskał sobie życie wieczne. Święty Paweł w liście do Rzymian (13, 4–5) pisze, że władza „nie na próżno nosi miecz”, będąc „narzędziem Boga do wymierzenia sprawiedliwej kary temu,

Artykuł został opublikowany w 21/2023 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Autor: Paweł Chmielewski
Czytaj także