• Cezary GmyzAutor:Cezary Gmyz

Ślepe służby

Dodano: 
Tomasz Szmydt
Tomasz Szmydt Źródło:PAP / Rafał Guz

W Polsce jest wiele grup, które podobnie jak Szmydt posiadają dostęp do tajemnic państwowych, a nie podlegają procedurze sprawdzającej, którą są objęci funkcjonariusze publiczni pracujący z informacjami niejawnymi. Oprócz sędziów są to prokuratorzy, konstytucyjni ministrowie, w tym premierzy i wicepremierzy, a także np. prezesi Instytutu Pamięci Narodowej i Najwyższej Izby Kontroli. To całkiem duże grono osób ulokowanych w kluczowych obszarach działalności państwa, których nikt nie sprawdza na okoliczność rękojmi dochowania tajemnicy państwowej.

Artykuł został opublikowany w 22/2024 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Źródło: DoRzeczy.pl
Czytaj także