Historyczne waluty.
Pamiętasz, czym kiedyś płacono?

Jaka waluta była środkiem płatniczym w Polsce? Czym płacono w niektórych krajach Europy przed wprowadzeniem euro i czym różni się gulden od talara? Zmierz się z naszym testem!
Twój wynik:

1 / 15 Jaką walutę wprowadzała reforma Grabskiego z 1924 roku?

Złoty polski
Grosz polski
Dolar polski

2 / 15 Czym płacono na ziemiach polskich PRZED reformą Grabskiego?

Markami niemieckimi
Rublami
Koronami czeskimi

3 / 15 Jak nazywała się waluta Niemiec przed wprowadzeniem euro?

Szyling
Marka
Frank

4 / 15 Czym płacono dawniej we Włoszech?

Lirami
Pesetami
Centymami

5 / 15 Złota moneta bita we Francji od 1640 do 1793 r. to:

Luidor
Ludwik
Luvre

6 / 15 Talar była to moneta:

Złota
Srebrna

7 / 15 Odpowiednikiem florena w krajach germańskich był:

German
Gulden
Golden

8 / 15 Moneta 5-rublowa wybijana za cara Mikołaja II nosiła potoczną nazwę:

Mikołajek
Kurka
Świnka

9 / 15 Dawna waluta Chorwacji to:

Kuna
Kula
Kuba

10 / 15 Jedna z monet stosowana w starożytnym Rzymie to:

Awers
Sesterc
Tertius

11 / 15 Jedna z najstarszych złotych monet Europy średniowiecznej, bita od XIII w. w Wenecji:

Cekin
Brokat
As

12 / 15 Mało wartościowa srebrna moneta, której zawartość kruszcu była zaniżana to:

Tymf
Grosik
Boratynka

13 / 15 Moneta stosowana m.in. na terenie starożytnej Mezopotamii. Wspomina o niej także Jezus w Nowym Testamencie:

Obol
Talent
Litr

14 / 15 Drachmy NIE stosowano w:

Rzymie
Kartaginie
Grecji

15 / 15 W jakiej walucie Kazimierz Wielki miał wypłacić odszkodowanie Janowi Luksemburskiemu w zamian za  zrzeczenie się przez niego roszczeń wobec polskiej korony?

Denarach
Groszach praskich
Dublonach