Meksyk: Pozew za odmowę zmiany aktu chrztu. Sąd nie miał wątpliwości

Meksyk: Pozew za odmowę zmiany aktu chrztu. Sąd nie miał wątpliwości

Dodano: 
Flaga LGBT
Flaga LGBT Źródło:Pixabay/ domena publiczna
Mężczyzna uważający się za kobietę żądał od diecezji zmian w akcie chrztu. Spotkał się z odmową, więc wniósł sprawę do sądu.

Meksykański sąd wydał orzeczenie na korzyść diecezji Querétaro, położonej w północno-środkowej części kraju. Diecezja została pozwana przez osobę identyfikującą się jako osoba transpłciowa, która zażądała, aby miejscowy proboszcz dokonał zmiany płci w akcie chrztu oraz w prowadzonym rejestrze.

Pozew wobec diecezji

Według Tomása Henríqueza, dyrektora oddziału Alliance Defending Freedom (ADF) International na Amerykę Łacińską i Karaiby – organizacji, która pomogła diecezji w tej sprawie – w skardze złożonej po raz pierwszy w 2021 r. żądano od diecezji zmiany aktu chrztu "w taki sposób, aby odzwierciedlał fakt, że dana osoba jest kobietą, a nie mężczyzną”.

Henríquez wyjaśnił, że ksiądz odmówił dokonania tej zmiany ze względu na "niezmienną doktrynę Kościoła dotyczącą ukonstytuowania się osoby jako mężczyzny lub kobiety, którzy zostali tak stworzeni przez Boga".

W obliczu odmowy strona skarżąca zwróciła się do meksykańskiego Narodowego Instytutu Ochrony Danych (INAI), agencji federalnej odpowiedzialnej za rozpatrywanie skarg dotyczących naruszeń ochrony danych osobowych, która wydała zarządzenie zobowiązujące diecezję Querétaro do wprowadzenia żądanej zmiany.

Instytucja religijna zaskarżyła tę decyzję przy wsparciu prawnym ADF International, a federalny sąd rejonowy unieważnił ją. Mężczyzna zaskarżył tę decyzję do 22. okręgu Federalnego Kolegialnego Sądu Apelacyjnego, który wydał orzeczenie na korzyść diecezji Querétaro. Sprawa trafiła następnie do Najwyższego Trybunału Sprawiedliwości Narodu (SCJN), najwyższego sądu federalnego Meksyku.

Henríquez wyjaśnił, że SCJN odmówił zajęcia się tą sprawą, zauważając, że "w swoim orzecznictwie przedstawił już wystarczające wytyczne, aby rozwiązać tę sprawę”.

Czytaj też:
Jeden z amerykańskich stanów zakazuje zmiany płci u nieletnich
Czytaj też:
15-letnia córka sławnych aktorów dokonała "coming outu". Zrobiła to podczas pogrzebu dziadka

Źródło: Catholic News Agency
Czytaj także