Wiceminister Szczurek-Żelazko: Inwestujmy w zdrowie w naturalny sposób

Wiceminister Szczurek-Żelazko: Inwestujmy w zdrowie w naturalny sposób

Dodano: 2
min. Józefa Szczurek-Żelazko
min. Józefa Szczurek-Żelazko / Źródło: DoRzeczy.pl
Czy dzieci w szkołach będą objęte profilaktycznymi badaniami, opieką pielęgniarską i stomatologiczną, czy będą prowadzone badania profilaktyczne u dzieci, czy warto szczepiń dzieci przeciw grypie – mówi wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko.

Katarzyna Pinkosz: Dzieci od września wróciły do szkół. Czy to bezpieczne?

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko: Procedury zostały opracowane wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz Ministerstwem Edukacji Narodowej. Mają one ułatwić dyrektorom szkół opracowanie regulaminów, które będą dostosowane do warunków panujących w konkretnej placówce oświatowej. Dzięki temu jest możliwe stworzenie w miarę bezpiecznych warunków pobytu dzieci w szkołach. Ważne, żebyśmy zrobili wszystko, by dzieci mogły w bezpieczny sposób uczestniczyć w zajęciach szkolnych.

Pandemia COVID-19 spowodowała, że musimy zachowywać się w relacjach społecznych odmiennie niż do rej pory. Dorosłym łatwiej niż dzieciom zrozumieć, że musimy zachować dystans społeczny. Dla dzieci jest to trudniejsze. Dlatego ważna jest też rola rodziców, by nauczyli dzieci pewnych nawyków, np. dotyczących zachowania dystansu społecznego, ale również np. mycia rąk, niedotykania rękoma twarzy i oczu.

Dzieci w szkołach będą objęte profilaktycznymi badaniami, opieką pielęgniarską i stomatologiczną?

Gabinety pielęgniarskie w szkole będą funkcjonowały normalnie. Bardzo ważne jest to, żeby pielęgniarka przebywała w szkole, wspierała dzieci, ale także nauczycieli i dyrekcję. Chcielibyśmy, by również gabinety stomatologiczne, które funkcjonują w szkołach, rozpoczęły normalną pracę, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Wytyczne dotyczące zasad udzielania świadczeń zdrowotnych w gabinetach stomatologicznych zostały wydane już w maju i są nadal aktualne. Gabinety, które działają poza szkołami, już funkcjonują według tych zasad.

A badania profilaktyczne u dzieci będą prowadzone?

Tak, chcielibyśmy, by priorytetowo zostały potraktowane wizyty profilaktyczne, które mają na celu szczepienia. Bardzo ważne jest to, by dzieci nie przerywały cyklu szczepień. Zostały wydane wytyczne, w jaki sposób szczepienia mają być przeprowadzone. Bardzo zachęcamy rodziców do realizacji kalendarza szczepień oraz do badań bilansowych. Ważne jest zwłaszcza badanie profilaktyczne sześciolatków przed pójściem do szkoły, by wszelkie nieprawidłowości, które mogłyby niekorzystnie wpłynąć na postępy dziecka w szkole, zostały wcześnie wychwycone.

W tym roku dużo mówi się o szczepieniu przeciw grypie. Czy rodzice będą również zachęcani, by szczepili dzieci przeciw grypie?

Zostało naukowo udowodnione, że jeżeli uodpornimy się - dzięki szczepieniom -przeciw grypie, to również nasza ogólna odporność poprawi się, będziemy też mniej podatni na zakażenie koronawirusem. Dlatego rekomendujemy zaszczepienie się przeciw grypie również dzieci i młodzieży.

Szereg samorządów w ramach programów polityki zdrowotnej finansuje szczepienia przecie grypie, rotawirusom, pneumokokom, prowadzone są też akcje edukacyjne, by nauczyć mieszkańców dbania o swoje zdrowie. Staramy się też dbać o grupy ryzyka: zachęcamy do zaszczepienia się przeciw grypie zwłaszcza osoby z grup ryzyka, czyli powyżej 65. roku życia, z chorobami płuc, układu krążenia, nowotworami, cukrzycą, niewydolnością nerek. Te osoby szczególnie powinny zaszczepić się przeciw grypie.

Czy Ministerstwo Zdrowia planuje akcję edukacyjną na ten temat szczepień osób starszych, nakłaniającą również lekarzy pierwszego kontaktu do informowania pacjentów o szczepieniach?

Chcemy wspólnie z Głównym Inspektorem Sanitarnym realizować akcję, która będzie nakierowana na zwiększenie poziomu wiedzy dotyczącej profilaktyki. Mamy zamiar przygotować materiały związane z upowszechnieniem wiedzy na temat szczepień. Są również przygotowywane wytyczne przez konsultanta krajowego ds. medycyny rodzinnej skierowane do lekarzy medycyny rodzinnej, by szeroko informowali o możliwości skorzystania z programów profilaktycznych, zwłaszcza seniorów. W ramach tych programów mogą być również refundowane szczepienia.

W akcje edukacyjne bardzo mocno włączają się samorządy, do tego dołącza również Ministerstwo Zdrowia i Główny Inspektor Sanitarny. Jest to ważne zwłaszcza w przypadku drugiej fali koronawirusa.

Dużo mówiło się o tym, że trzeba edukować już najmłodszych. Czy lekcje o zdrowiu wejdą w tym roku do szkół? Czy pojawią się przynajmniej elementy wiedzy o zdrowiu? Wydaje się to w tym szczególnym roku wyjątkowo ważne.

Przygotowaliśmy materiały edukacyjne dla uczniów klas 1-3 wraz ze scenariuszami lekcji dla nauczycieli. Będą one dystrybuowane w wersji elektronicznej do szkół podstawowych poprzez platformę epodręczniki.pl Ministerstwa Edukacji Narodowej. Planujemy też wydać grę edukacyjną „Piramida Zdrowia”, która stanowi uzupełnienie materiałów edukacyjnych. Ma ona jeszcze w tym roku trafić do wszystkich kuratoriów, a następnie do szkół podstawowych. Mam nadzieję, że w każdej ze szkół znajdą się egzemplarze gry, co pozwoli w sposób atrakcyjny, dostosowany do wieku ucznia, ugruntować wiedzę zdobytą w trakcie lekcji o zdrowiu. Pakiety pozwolą na prowadzenie pierwszych lekcji o zdrowiu w klasach 1-3.

Profilaktyka wydaje się najważniejsza w okresie covidowo-grypowym. A jak pani minister dba o to, żeby nie zachorować? I co by Pani zalecała?

Jestem zwolennikiem inwestowania we własne zdrowie w sposób naturalny. Starajmy się wysypiać, ponieważ sen jest gwarantem naszej odporności. Starajmy się również wykorzystać każdą chwilę na aktywność fizyczną. Nasi rodzice, dziadkowie byli bardzo aktywni. My przez zmianę stylu życia i pracy częściej siedzimy, mało się ruszamy, dlatego starajmy się być aktywni. Oczywiście, aktywność fizyczna powinna być dostosowana do wieku i zdrowia. Wszystkim jednak można polecić spacery, to inwestycja w zdrowie psychiczne i fizyczne. Można podziwiać przyrodę, a z drugiej strony nasz układ krążenia i układ oddechowy lepiej pracują. Starajmy się również zdrowo odżywiać - jedzmy dużo warzyw, owoców. Pijmy wodę, a nie słodkie napoje. Przebywajmy w miłej atmosferze, starajmy się ją tworzyć, dbajmy o zdrowie psychiczne, rozmawiajmy z naszymi najbliższymi, z przyjaciółmi, spotykajmy się, bo to bardzo poprawia naszą kondycję psychiczną. Taka odporność przyda nam się na jesień.

Źródło: Do Rzeczy o Zdrowiu 2020
+
 2
Czytaj także