Innowacje w służbie pacjentowi

Innowacje w służbie pacjentowi

Dodano: 
Marcin Bruszewski
Marcin Bruszewski Źródło: MATERIAŁY PRASOWE
Rozmowa z Marcinem Bruszewskim, dyrektorem generalnym ds. rynków direct CEE w Philips Health Systems.

Na początku października w Zabrzu otwarte zostało Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia. Prezydent Andrzej Duda, otwierając Centrum, powiedział, że Zabrze ma szansę stać się jednym z najważniejszych miejsc na mapie polskiej, europejskiej, a nawet światowej bioinżynierii i medycznych innowacji. Czemu ma służyć ta inwestycja i jakie są jej główne założenia?

Europejskie Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia (European HealthTech Innovation Center – EHTIC) to rzeczywiście jedna z kluczowych i najważniejszych inwestycji tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Centrum jest wspólnym projektem Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej, miasta Zabrze oraz firmy Philips i będzie odgrywać rolę lidera w zakresie rozwijania i wdrażania innowacyjnych technologii medycznych. Politechnika Śląska ma w tym zakresie olbrzymie doświadczenie, kompetencje i przede wszystkim ludzi – pasjonatów, którzy chcą zrobić wiele dobrego dla innych. Mam tu na myśli przede wszystkim pana profesora Arkadiusza Mężyka, rektora Politechniki Śląskiej, czy pana profesora Marka Gzika, dyrektora EHTIC. Do powstania EHTIC przyczynił się cały sztab ludzi, również z Zespołu Philips, dzięki których zaangażowaniu, ciężkiej pracy, kreatywności i samozaparciu w dążeniu do celu ten z pozoru nieosiągalny na początku projekt dziś znajduje swoje odzwierciedlenie w otwartym niedawno Centrum. Ważna jest także pomoc władz miasta: pani prezydent okazuje ogromną pomoc i serce dla wspierania rozwoju innowacji, a naturalna otwartość cechująca mieszkańców regionu dodatkowo sprawia, że takie inwestycje na Śląsku mają szansę na powodzenie. Cieszymy się, że możemy być częścią tego projektu i aktywnie partycypować w innowacjach, które będą tworzone w jego ramach. Ma to dla nas tym większe znaczenie, że właśnie w tym roku, w październiku, obchodzimy 100-lecie istnienia Philips w Polsce. EHTIC jest zatem pewnego rodzaju symbolem innowacji, które od zawsze płyną w DNA naszej firmy, stanowiąc pomost łączący przeszłość z przyszłością.

Nad jakimi dokładnie rozwiązaniami będą pracować naukowcy EHTIC?

Jednym z kluczowych zadań EHTIC będzie wdrażanie nowoczesnych technologii i wyrobów medycznych, służących poprawie profilaktyki, wczesnej diagnostyce i skutecznemu leczeniu chorób. Innowacje mają być skoncentrowane na badaniach nad sztuczną inteligencją, telemedycyną oraz informatyką kliniczną, a badania naukowe prowadzone będą na szeroką skalę, od wizji komputerowych i wirtualnej rzeczywistości, poprzez badania struktury implantu, inżynierii wspomagającej stomatologię, do badań narządu ruchu. W ramach działalności Centrum, we współpracy z Narodowym Instytutem Onkologii w Gliwicach, rozwijane będą także rozwiązania z zakresu sztucznej inteligencji, wspierające diagnostykę i proces leczenia chorób nowotworowych.

Jakich korzyści z działalności Centrum mogą upatrywać pacjenci?

Centrum, choć stanowi doskonałe miejsce do rozwoju naukowego, przede wszystkim ma służyć pacjentom. W projekt zaangażowanych jest kilka podmiotów: Politechnika Śląska, Śląski Uniwersytet Medyczny, Narodowy Instytut Onkologii czy Philips – lider w zakresie nowych technologii medycznych. Taka współpraca pomiędzy inżynierami, lekarzami i biznesem jest niezwykle istotna.

Dzięki niej możliwe jest dokładniejsze zrozumienie potrzeb pacjenta i uzyskanie jak najlepszej odpowiedzi na nie. Jestem przekonany, że dzięki wymianie wiedzy, kompetencji oraz działaniu ramię w ramię będziemy w stanie wspólnie tworzyć projekty, przekładające się na realną pomoc, nie tylko polskim, lecz także zagranicznym pacjentom. Tak jak wspomniałem wcześniej, tworzone w EHTIC innowacje medyczne mają dać narzędzia do skuteczniejszej i przede wszystkim szybszej diagnostyki, co w wielu schorzeniach jest kluczowe w procesie leczenia.

Ponadto wyniki przeprowadzonego już dwa lata temu badania Future Health Index pokazały, że możliwość korzystania z nowych technologii medycznych odgrywa znaczącą rolę nie tylko w opinii personelu medycznego, lecz także samych pacjentów – itak aż 82 proc. z nich deklarowało chęć posiadania rozwiązań zapewniających im stały dostęp do swoich wyników i historii medycznej. Dziś, za sprawą pandemii COVID-19, już nie tylko dostęp do elektronicznych danych medycznych jest istotny. Obecnie obserwujemy swego rodzaju technologiczną rewolucję i rosnącą potrzebę wdrażania zaawansowanych rozwiązań medycznych, bazujących na sztucznej inteligencji (zgodnie z danymi z raportu Future Health Index 2021). Prace prowadzone w ramach działalności EHTIC mają dać odpowiedź na te potrzeby.

Wspomniał pan, że otwarcie Europejskiego Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia zbiegło się z obchodami 100-lecia firmy Philips w Polsce. Jaką rolę odegrała w Polsce firma Philips?

Dokładnie 100 lat temu, w październiku 1921 r., otwarto pierwszą fabrykę w Warszawie, stanowiącą jednocześnie pierwszy oddział Philips poza Holandią, z której firma się wywodzi. Fabryka lamp i żarówek została oficjalnie otwarta w 1930 r. przez prezydenta Ignacego Mościckiego oraz założyciela firmy, Anthony’ego Philipsa. W trakcie drugiej wojny światowej zakłady Philips były silnym ośrodkiem walki z okupantem – większość pracowników firmy należała do Armii Krajowej, a holenderskie kierownictwo sprzyjało ruchowi oporu. Po zakończeniu powstania warszawskie zakłady Philips, podobnie jak ogromna większość stolicy, zostały całkowicie zniszczone. Po wielu latach perturbacji współpraca koncernu z polskim przemysłem elektronicznym została wznowiona w połowie lat 80.

Philips od początku istnienia przeszedł olbrzymią transformację, od producenta lamp i żarówek, radioodbiorników, do sprzętu AGD. Dziś firma to lider ochrony zdrowia w obszarze sprzętu medycznego oraz rozwiązań dygitalizujących służbę zdrowia, posiadający 14 centrów referencyjnych technologii medycznych w naszym kraju, a także największe w Philips Globalne Centrum Kompetencyjne zlokalizowane w Łodzi. Jako że jesteśmy jednym z największych producentów respiratorów, tomografów komputerowych, sprzętu monitorującego funkcje życiowe pacjnenta i innego sprzętu, istotnego w walce z COVID-19, kilkanaście ostatnich miesięcy to także intensywna pomoc dla służby zdrowia w Polsce. Nasi pracownicy od początku pandemii pracują ramię w ramię z medykami, wspierając ich w walce o zdrowie i życie pacjentów. Ściśle współpracujemy także z organizacjami takimi jak Fundacja WOŚP, Fundacja Rak’n’Roll czy Fundacja OnkoCafe, działając na rzecz poprawy dostępu polskich pacjentów do szybkiej diagnostyki i leczenia.

A jakie są plany Philipsa na dalsze inwestycje w Polsce?

Philips jest firmą globalną, dla której Polska jest ważnym i liczącym się krajem. Naszym głównym celem jest wsparcie naszego rodzimego systemu ochrony zdrowia w zakresie dostarczania najbardziej innowacyjnych rozwiązań technologicznych, zapewniających efektywność i optymalizację, również kosztową, dla całego systemu, na czym skorzystają przede wszystkim pacjenci.

Te innowacje będą już niedługo powstawały m.in. w Europejskim Centrum Innowacyjnych Technologii dla Zdrowia?

Dokładnie tak. Dla nas jest to bardzo duża inwestycja, ale nie powiedzieliśmy jeszcze ostatniego słowa. Liczymy, że w naszym kraju będzie powstawać coraz więcej tego typu innowacji, bo są one niezbędne do ciągłej poprawy naszego życia. I mówię to nie tylko jako przedstawiciel firmy Philips, ale przede wszystkim jako Polak i potencjalny przyszły pacjent.

Całość dostępna jest w 43/2021 wydaniu tygodnika Do Rzeczy.

Czytaj także