Klaster Fotoniki i Światłowodów – 100-procentowo Polski Produkt
Artykuł sponsorowany

Klaster Fotoniki i Światłowodów – 100-procentowo Polski Produkt

Dodano: 
Łukasz Węglarz – Prezes Zarządu Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów koordynatora Klastra Fotoniki i Światłowodów
Łukasz Węglarz – Prezes Zarządu Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów koordynatora Klastra Fotoniki i Światłowodów Źródło: Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów
Czyli jak technologie fotoniczne łączą ludzi i firmy w Polsce

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów zostało uhonorowane przez naszą redakcję statuetką 100% Polski Produkt. Docenionym produktem został Klaster Fotoniki i Światłowodów, zrzeszający polskie podmioty działające w obszarze fotoniki. Na nasze pytania dotyczące rozwoju fotoniki oraz współpracy w ramach Klastra odpowiada Łukasz Węglarz, prezes zarządu Polskiego Centrum Fotoniki i Światłowodów, koordynatora Klastra Fotoniki i Światłowodów.

Panie Prezesie, gratulujemy wyróżnienia. Proszę nam wyjaśnić czym zajmuje się Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów i jak funkcjonuje koordynowany przez Centrum Klaster?

Dziękuję serdecznie! To pierwsze wyróżnienie za działalność Klastra niezwykle nas cieszy. Fotonika to nowoczesna i przyszłościowa dziedzina zajmująca się technologiami związanymi ze światłem. Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów (PCFS) jest organizacją non-profit. Prowadzimy badania naukowe i prace rozwojowe, gromadzimy specjalistyczną aparaturę badawczą, którą udostępniamy naukowcom i przedsiębiorcom. Koordynujemy też działalność Klastra, założonego przez nasze Centrum (PCFS) oraz firmy InPhoTech, Elmat (dziś Fibrain), CoMin i przez Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie – uczelnię, w której powstały pierwsze polskie światłowody. Świadomość biznesowa, która leży u podstaw współpracy założycieli doprowadziła do tego, że teraz wspólnie rozwijamy polską fotonikę. Klaster koncentruje się na znalezieniu wspólnych płaszczyzn umożliwiających współpracę i rozwój poszczególnym podmiotom. Zrzeszone firmy w niektórych obszarach mogą ze sobą konkurować, ale w wielu innych się uzupełniają z pożytkiem dla Klastra i polskiej fotoniki.

Czyli to rozwój technologii fotonicznych miał wpływ na powstanie Klastra Fotoniki i Światłowodów?

W Polsce od lat prowadzone są zaawansowane badania, które są systematycznie rozwijane i tworzą znaczny potencjał wdrożeniowy. Klaster powstał z potrzeby wykorzystania rodzimego potencjału fotonicznego. Patrzymy szeroko. Fotonika to dziedzina interdyscyplinarna, łącząca elementy optyki, informatyki, fizyki i chemii. W każdej z tych dziedzin mamy osiągnięcia naukowe oraz kadrę, zarówno naukową jak i pracującą w przemyśle. W fotonice brakuje specjalistów, którzy sprostają oczekiwaniom przemysłu. Nasz cel długofalowy to budowa silnego sektora fotonicznego, wdrażającego polskie technologie, posiadającego odpowiednie zaplecze techniczne i naukowe oraz specjalistyczną kadrę fachowców. Dlatego w ramach Klastra prowadzimy m.in. działania edukacyjne skierowane do uczniów i studentów.

Kogo zrzesza Klaster Fotoniki I Światłowodów i jakie podejmuje działania? Zdradzi nam Pan co macie w planach na 2021 rok?

Dotychczas podejmowane działania były realizowane głównie dzięki dobrym relacjom i współpracy poszczególnych podmiotów zrzeszonych w Klastrze. W mijającym roku poszerzyliśmy kadrę pracowniczą i przygotowaliśmy strategię na 2021 rok. Planujemy przede wszystkim zaprosić do Klastra nowe podmioty: start’upy, firmy technologiczne, jednostki naukowe, firmy otoczenia biznesu oraz duże przedsiębiorstwa, które mogą być odbiorcami technologii fotonicznych. Chcemy poznać ich potrzeby i oczekiwania i tak dobierać wspólne projekty, aby rozwijały Klaster i przynosiły efekty poszczególnym firmom. Proponujemy im wsparcie m.in. w pozyskiwaniu kadr, w organizacji specjalistycznych szkoleń, promowaniu osiągnięć w mediach czy uczestnictwie w interesujących wydarzeniach. O ile to będzie możliwe, chcemy zorganizować stacjonarne spotkanie wszystkich klastrowiczów, podczas którego przedstawimy nasze główne aktywności oraz lepiej się poznamy. Niestety w 2020 roku z powodu pandemii było to niemożliwe.

Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów

Źródło: Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów
 0
Czytaj także