Do Sejmu wpłynął projekt noweli dot. inwestycji w zakresie terminala LNG w Świnoujściu

Do Sejmu wpłynął projekt noweli dot. inwestycji w zakresie terminala LNG w Świnoujściu

Dodano: 
Posłowie na sali plenarnej Sejmu w Warszawie
Posłowie na sali plenarnej Sejmu w Warszawie Źródło: PAP / Marcin Obara
Do Sejmu wpłynął poselski projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, który ma na celu zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG. Trafił on do prac sejmowej Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych.

"Projekt zmiany ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu […] podyktowany jest koniecznością zagwarantowania prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG w obliczu wyzwań związanych z transformacją energetyczną oraz z przemianami strukturalnymi w obrębie sektora gazowego" - czytamy w uzasadnieniu.

Konieczność wprowadzenia modyfikacji szczególnych regulacji w powyższym zakresie jest wynikiem planowanych w przyszłości lub będących w trakcie realizacji zmian strukturalno-organizacyjnych w odniesieniu do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG), podano także.

Obecne brzmienie ustawy terminalowej sugeruje, że dokonanie reorganizacji po stronie PGNiG spowoduje wyeliminowanie możliwości kontynuowania inwestycji towarzyszących w oparciu o ustawę terminalową przez np. następców prawnych PGNiG lub spółki zależne i ich następców prawnych, którym powierzona zostałaby realizacja tych inwestycji towarzyszących.

Na gruncie obecnego brzmienia ustawy terminalowej przeniesienie decyzji wydanych w związku z realizacją inwestycji towarzyszących na podmiot inny niż wskazany w ustawie terminalowej spowoduje wyłączenie takich inwestycji spod reżimu tej ustawy, a tym samym konieczność kontynuowania, a w niektórych przypadkach również wszczynania postępowań na nowo, w normalnym trybie administracyjnym.

Nowelizacja ustawy

Wobec powyższego wprowadzono propozycję przepisu, zgodnie z którym inwestycje towarzyszące mogą być również realizowane przez:
· następcę prawnego PGNiG, lub
· podmiot będący spółką zależną PGNiG lub jej następcy prawnego, lub
· podmiot z którym PGNiG lub jej następca prawny zawarły umowę przeniesienia przedsiębiorstwa albo zorganizowanej części przedsiębiorstwa, pod warunkiem wskazania w tej umowie, że nabywca takiego przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części będzie
realizował inwestycje towarzyszące.

Taka konstrukcja przepisu pozwoli objąć jego zakresem również inne podmioty, przy czym konkretnie wskazany krąg tych podmiotów uzasadnia pewność, że będą one dawały gwarancję prawidłowej realizacji tych inwestycji towarzyszących.

Możliwość przeniesienia decyzji odnośnie do inwestycji towarzyszącej na rzecz innego podmiotu w ramach ustawy terminalowej została już wcześniej przyznana podmiotom będącym spółkami zależnymi Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System. Przyjęcie zatem rozwiązań podobnych w odniesieniu do PGNiG nie będzie negatywnie wpływać na zakres podmiotowy ustawy terminalowej, wskazano.

Czytaj też:
Zależność od rosyjskiego gazu. Niemcy dogadały się z Katarem
Czytaj też:
PGNiG zakupiło gaz LNG z USA. Trafi na Ukrainę

Źródło: ISBnews
 0
Czytaj także